Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1.    Nové obchody
1.1.       Vklady
1.1.1.           Domácnosti (S.14+S.15)
1.1.1.1.  splatné na požiadanie 3)0,010,010,06-0,010,00-0,010,020,020,020,010,030,030,030,030,020,010,000,000,03-
1.1.1.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R0,150,430,090,130,06-0,010,260,010,130,390,140,090,670,510,391,040,040,130,24-
1.1.1.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.1.4.  s dohodnutou splatnosťou do 2R--------------------
1.1.1.5.  s výpovednou lehotou do 3M--------------------
1.1.2.           Nefinančné spoločnosti (S.11)
1.1.2.1.  splatné na požiadanie 3)-0,03-0,01-0,02-0,08-0,10-0,120,010,03-0,090,040,01-0,100,02-0,040,02-0,100,000,000,00-
1.1.2.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R-0,36-0,11-0,46-0,240,11-0,500,32-0,160,04-0,090,05-0,480,30-0,090,71-0,490,04-0,150,00-
1.1.2.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.2.4.  s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
1.2.       Úvery
1.2.1.           Domácnostiam (S.14+S.15)
1.2.1.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)4,899,793,274,093,907,0616,282,174,226,059,0410,743,092,0721,104,044,447,7617,11-
1.2.1.2.  spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R4,677,614,533,75-4,2913,107,154,723,428,996,045,902,570,00-6,115,9813,62-
1.2.1.3.  úvery na bývanie so ZFS do 1R 1,320,961,011,852,201,802,011,350,731,212,333,111,361,291,841,610,641,572,09-
1.2.1.4.  úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R1,460,931,292,13-1,333,471,321,581,203,872,631,821,062,171,580,741,7510,97-
1.2.1.5.  úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R--------------------
1.2.1.6.  úvery na bývanie so ZFS nad 10R--------------------
1.2.2.          Nefinančným spoločnostiam (S.11)
1.2.2.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)1,782,241,551,923,272,812,801,561,431,364,254,002,291,804,050,302,282,093,07-
1.2.2.2.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,712,321,711,593,271,833,501,592,181,473,643,791,661,334,021,872,202,003,29-
1.2.2.3.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R2,083,441,721,62-2,394,552,292,401,78-5,232,111,610,002,142,162,7010,37-
1.2.2.4.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------
1.2.2.5.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,271,851,481,483,051,282,671,171,191,422,412,400,780,935,071,001,691,723,36-
1.2.2.6.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R1,362,101,300,89-1,442,801,591,310,960,00-0,721,890,001,73-1,360,00-
1.2.2.7.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt