Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1.    Nové obchody
1.1.       Vklady
1.1.1.           Domácnosti (S.14+S.15)
1.1.1.1.  splatné na požiadanie 3)0,010,010,06-0,010,00-0,010,060,020,010,010,030,020,030,030,020,010,000,000,01-
1.1.1.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R0,180,480,090,080,060,090,240,010,110,480,140,110,690,050,361,030,040,150,14-
1.1.1.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.1.4.  s dohodnutou splatnosťou do 2R--------------------
1.1.1.5.  s výpovednou lehotou do 3M--------------------
1.1.2.           Nefinančné spoločnosti (S.11)
1.1.2.1.  splatné na požiadanie 3)-0,03-0,01-0,02-0,08-0,11-0,130,010,02-0,090,040,00-0,070,02-0,020,02-0,100,000,00-0,01-
1.1.2.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R-0,360,06-0,45-0,180,05-0,520,24-0,01-0,21-0,080,07-0,460,43-0,180,74-0,490,040,010,01-
1.1.2.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.2.4.  s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
1.2.       Úvery
1.2.1.           Domácnostiam (S.14+S.15)
1.2.1.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)4,819,523,124,113,876,9016,172,074,226,129,1511,033,102,1321,693,994,357,7715,91-
1.2.1.2.  spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R4,657,394,343,84-4,3413,696,474,783,489,296,435,822,810,00-6,565,9814,31-
1.2.1.3.  úvery na bývanie so ZFS do 1R 1,321,060,981,932,131,831,951,370,771,212,413,131,341,302,491,610,651,532,02-
1.2.1.4.  úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R1,480,911,342,16-1,432,841,361,231,203,682,621,861,082,061,610,771,7311,57-
1.2.1.5.  úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R--------------------
1.2.1.6.  úvery na bývanie so ZFS nad 10R--------------------
1.2.2.          Nefinančným spoločnostiam (S.11)
1.2.2.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)1,692,231,521,833,252,782,731,471,371,214,023,962,221,914,000,322,631,912,72-
1.2.2.2.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,712,241,611,573,241,853,331,612,081,453,644,411,611,343,991,822,172,133,57-
1.2.2.3.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R2,003,761,451,69-2,353,342,022,571,81-4,921,741,600,002,272,202,938,59-
1.2.2.4.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------
1.2.2.5.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,081,641,251,442,591,032,981,131,031,262,382,910,631,030,000,701,551,452,62-
1.2.2.6.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R1,092,290,760,91-0,953,181,17-0,990,00-0,731,720,001,99-0,100,00-
1.2.2.7.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt