Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1.    Nové obchody
1.1.       Vklady
1.1.1.           Domácnosti (S.14+S.15)
1.1.1.1.  splatné na požiadanie 3)0,010,010,05-0,010,00-0,010,050,020,010,010,030,020,030,030,020,010,000,000,03-
1.1.1.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R0,170,520,080,080,060,060,210,010,130,470,140,110,750,070,371,000,040,120,14-
1.1.1.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.1.4.  s dohodnutou splatnosťou do 2R--------------------
1.1.1.5.  s výpovednou lehotou do 3M--------------------
1.1.2.           Nefinančné spoločnosti (S.11)
1.1.2.1.  splatné na požiadanie 3)-0,03-0,01-0,02-0,08-0,11-0,130,010,03-0,090,040,00-0,080,02-0,020,02-0,090,000,000,00-
1.1.2.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R-0,36-0,23-0,47-0,250,04-0,510,27-0,03-0,060,000,07-0,450,400,000,73-0,430,030,010,01-
1.1.2.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.2.4.  s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
1.2.       Úvery
1.2.1.           Domácnostiam (S.14+S.15)
1.2.1.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)4,819,613,093,963,876,9416,162,134,245,999,1910,893,052,0721,443,974,697,7717,27-
1.2.1.2.  spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R4,647,164,453,83-4,3413,376,754,833,459,056,015,942,650,00-6,416,0214,08-
1.2.1.3.  úvery na bývanie so ZFS do 1R 1,321,150,961,922,171,792,001,380,741,192,433,141,331,301,751,570,651,532,06-
1.2.1.4.  úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R1,470,951,302,09-1,333,611,381,401,19-2,561,731,111,991,630,771,8210,65-
1.2.1.5.  úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R--------------------
1.2.1.6.  úvery na bývanie so ZFS nad 10R--------------------
1.2.2.          Nefinančným spoločnostiam (S.11)
1.2.2.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)1,732,261,521,923,262,832,741,541,411,224,133,922,251,694,080,342,501,922,73-
1.2.2.2.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,752,091,691,583,261,762,161,752,221,483,743,931,691,344,421,862,251,923,40-
1.2.2.3.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R2,004,651,741,56-2,385,412,082,421,79-4,871,821,320,002,182,362,798,86-
1.2.2.4.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------
1.2.2.5.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,161,991,221,472,831,082,211,301,031,412,733,000,730,984,120,861,741,812,31-
1.2.2.6.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R1,262,151,460,81-1,432,571,181,161,070,00-0,650,000,001,80-0,950,00-
1.2.2.7.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt