Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1.    Nové obchody
1.1.       Vklady
1.1.1.           Domácnosti (S.14+S.15)
1.1.1.1.  splatné na požiadanie 3)0,010,020,060,000,000,000,050,010,020,020,040,030,030,040,030,000,000,000,03-
1.1.1.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R0,200,520,180,190,080,030,540,010,170,550,190,020,680,080,520,980,070,110,27-
1.1.1.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.1.4.  s dohodnutou splatnosťou do 2R--------------------
1.1.1.5.  s výpovednou lehotou do 3M--------------------
1.1.2.           Nefinančné spoločnosti (S.11)
1.1.2.1.  splatné na požiadanie 3)-0,01-0,010,00-0,06-0,09-0,100,010,01-0,060,080,030,010,03-0,020,02-0,120,000,00-0,01-
1.1.2.2.  s dohodnutou splatnosťou do 1R-0,15-0,06-0,26-0,280,10-0,230,18-0,34-0,250,100,11-0,230,32-0,120,77-0,180,040,010,00-
1.1.2.3.  s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R--------------------
1.1.2.4.  s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
1.2.       Úvery
1.2.1.           Domácnostiam (S.14+S.15)
1.2.1.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)5,009,363,264,434,057,0816,622,404,355,869,4610,763,441,445,924,435,477,7217,18-
1.2.1.2.  spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R4,739,304,612,81-4,4514,817,014,253,659,085,346,011,670,00-6,585,9313,66-
1.2.1.3.  úvery na bývanie so ZFS do 1R 1,350,981,021,982,141,792,161,440,741,312,113,141,301,351,681,650,691,672,15-
1.2.1.4.  úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R1,491,031,212,12-1,343,331,361,911,280,002,661,630,982,131,700,782,387,61-
1.2.1.5.  úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R--------------------
1.2.1.6.  úvery na bývanie so ZFS nad 10R--------------------
1.2.2.          Nefinančným spoločnostiam (S.11)
1.2.2.1.  revolvingové úvery a prečerpania 3)1,842,271,542,053,322,782,911,441,381,264,354,142,631,704,220,442,442,063,40-
1.2.2.2.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,882,311,611,583,301,994,012,021,981,213,653,871,821,494,442,242,392,303,71-
1.2.2.3.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R2,062,951,131,50-2,304,942,342,441,70-4,822,301,640,002,292,453,315,53-
1.2.2.4.  úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------
1.2.2.5.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R1,171,811,451,423,181,222,601,071,341,212,642,410,730,980,001,441,711,332,90-
1.2.2.6.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R1,440,001,690,46-1,452,181,661,931,220,00-1,170,000,002,06-1,826,04-
1.2.2.7.  úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R--------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt