Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

202020192018201720162015201420132012
4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM-7 6267 4407 0697 4987 3187 2367 0216 6946 8186 6556 6526 6066 4156 2596 0915 9545 8025 6605 6575 7385 6145 7075 6525 3755 3235 0374 7524 5984 2683 9863 8753 6383 4143 2483 090
Pohľadávky podielového fondu-1 7231 7311 7691 9421 9391 9691 8811 8241 8601 8471 9261 8981 7591 7271 7941 8391 9061 9581 9331 9461 9781 9562 0021 9831 9501 8051 8231 9431 8401 8061 7101 4781 2951 282990
Dlhové cenné papiere-1 7111 6041 3791 2081 1741 1381 1311 2011 1801 1801 1691 1981 2691 2421 3231 2751 2331 1581 1831 2841 3541 3531 3611 3811 3961 3371 2831 1601 1391 1171 0831 1441 1611 1471 241
Majetkové účasti-1 1051 0071 1421 2411 1981 1701 1401 0801 042993984965936960851794764732715707609641667705734756685593524420435404398324368
Podielové listy investičných fondov-3 0142 9512 6633 0732 9432 9152 8002 5442 6752 5622 5252 5192 4062 2742 1061 9511 8751 7681 7401 7291 5821 6151 5381 2911 1411 082920864732611626585546467455
Nefinančné aktíva-00000000000000000000000000000000000
Ostatné aktíva a finančné deriváty-73146117346444684660734826465616952445867291142856110156413933312027142836
Prijaté vklady a úvery-36363312110000176331515260000000000000000
Vydané podielové listy-7 4997 3086 8677 4237 2277 1466 9266 6156 7556 5896 5816 5686 3356 1766 0105 8845 7215 5745 5495 6655 5615 6145 5825 3235 2344 9494 6684 5234 2243 9543 8503 6193 3863 2133 000
Ostatné pasíva a finančné deriváty-91951707489899479636772377377786766728173539271528988857544312520283590

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt