Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

202020192018201720162015201420132012
4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM-6 7706 6336 1726 9386 5766 0856 4436 0696 0866 1156 0196 0485 8475 9405 6915 5225 3895 2905 3785 6295 6465 6235 8805 9456 3816 3616 3025 7335 4945 7825 3895 4225 0284 6975 154
Pohľadávky podielového fondu-521553571472447316361256277292281260316352402327351382380434345385511793835600820734759906843762740630680
Dlhové cenné papiere-2 0371 9801 7811 9931 8471 6521 4951 4271 4271 4611 4551 4791 3431 3701 3091 3301 3251 3021 3041 3211 3641 2501 2841 1591 3941 5941 6431 4231 3001 6051 3101 4031 1731 1861 311
Majetkové účasti-1 4381 3741 2011 7661 6581 4301 4101 2321 2821 3061 3121 3471 3151 3711 2171 1301 0291 0751 1511 2911 3051 4101 3631 3271 7291 9131 9361 7471 5411 3971 3131 3221 1329741 117
Podielové listy investičných fondov-606577543658643796506485521506495511527520522512502504508533578620624497444420394347345334358371379377413
Nefinančné aktíva-2 0472 0271 9461 8261 7651 7462 5222 5172 4452 4412 3552 3372 2242 2152 1092 0812 0341 8981 9161 9051 8751 7981 8451 8451 7881 6731 3461 3221 3581 3581 4011 3971 4281 3741 467
Ostatné aktíva a finančné deriváty-121123131225218143148154131107118113122111132143146129118148179162254323190161160159189182166167174158165
Prijaté vklady a úvery-1 00795487478576575876566255155252048446346642034634729829930130831731631231478808182848586875758
Vydané podielové listy-5 6905 6115 2336 0885 6625 2185 5915 2965 4475 4765 4375 4915 3095 3985 1575 1074 9534 9245 0075 2525 2585 2175 4495 4995 9126 1416 0855 5235 2535 5555 1604 8064 3724 0334 399
Ostatné pasíva a finančné deriváty-736865651501088911388876172747611270936973778287116132155143138131159146143533569609694

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt