Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

202020192018201720162015201420132012
4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM-1 2891 2791 2511 3041 2361 2001 1421 0501 0209861 1151 1011 054974920883809749701605575603662574638650614607561554534513508466493
Pohľadávky podielového fondu-30231630829527527122923421020017917313913313614513911410676747377808996998460585661524242
Dlhové cenné papiere-3939415652494634333029262828272523242860617480707068627074737475717072
Majetkové účasti-581570600591563536516471446438591575556500482453398355345328303298324264324326306304271257231219225202225
Podielové listy investičných fondov-354339293340323318315275302294288293300284251236230229218138133152158144143142132142141138147141140132139
Nefinančné aktíva-000131300000001818181812000000000004141414141413
Ostatné aktíva a finančné deriváty-131588112436352825273013116562944452416111615681382453
Prijaté vklady a úvery-881098918171930353519202020162120202181290000473226272726
Vydané podielové listy-1 2241 2001 1861 2411 1711 1271 0669799629201 0761 0531 027952893858791716677579551575624556630639602603550532512503489451463
Ostatné pasíva a finančné deriváty-5768585755665652373641274474153321925881111561582747

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt