Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

202020192018201720162015201420132012
4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv4. kv3. kv2. kv1. kv
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM--5 7565 5606 0905 6835 4885 2554 7894 8594 7204 4423 4542 7392 7722 7052 6472 5132 9282 7112 8982 9072 9653 0352 5462 9033 0622 8842 7192 1721 9122 1602 1142 1361 7171 725
Pohľadávky podielového fondu--574534494544398366328328264212224237218215253252266195204218236238247294307336339742468512500499446460
Dlhové cenné papiere--43145545245146547846129729824624022421518117515512599106918689777570705640463417192331
Majetkové účasti--3 0392 8803 5033 0782 9662 8242 3902 6712 6162 4322 5471 9872 0352 0531 9801 8522 0911 9852 1452 1732 1362 4202 0182 3072 4672 2382 0811 1551 1741 3761 3731 4041 0621 054
Podielové listy investičných fondov--2642612732702402101991851771561527371735652535065637464464640363031313428242021
Nefinančné aktíva--1 1951 1341 1311 1311 1061 1661 1641 1651 1551 20611175757671779810110197106111120122118116117979310089838483
Ostatné aktíva a finančné deriváty--25329623720931321124721321019018014315810711212529528127726532711338596088961071001041071078276
Prijaté vklady a úvery--613696686789742739626623612607616289289339340262626252930303336343431244227313321342337321
Vydané podielové listy--5 0044 6955 2314 7424 6124 4044 0264 1073 9853 6142 7462 3532 3862 2582 2002 0902 4212 2022 3852 4032 4522 5592 0722 4142 5592 4062 2361 8811 6391 8021 7501 7551 3441 361
Ostatné pasíva a finančné deriváty--14717617415313711214012912022689969710610540248148348547548145044445747044845047424347393642

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt