Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVAAF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania  AF11 - Menové zlato  AF12 - Zvláštne práva čerpaniaAF2 - Obeživo a vklady  AF21 - Obeživo  AF22 - Prevoditeľné vklady  AF29 - Ostatné vkladyAF3 - Cenné papiere okrem akcií  AF31 - Krátkodobé  AF32 - DlhodobéAF4 - Úvery/pôžičky  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)  AF42 - DlhodobéAF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov  AF51 - Majetkové účasti    AF511 - Kótované akcie    AF512 - Nekótované akcie    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondovAF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk   AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávkyAF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky  AF81 - Obchodný úver a preddavky  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkovAFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA
2015
1. kvartál604 2750000000000601 4606 306595 15453530053000000002 76202 762-404 637
2. kvartál615 4420000000000612 8916 907605 98553530053000000092 48802 488-401 760
3. kvartál631 9640000000000629 5725 364624 20853530053000000062 33302 333-450 320
4. kvartál689 7480000000000687 7296 561681 16853530053000000001 96601 966-387 246
2016
1. kvartál689 3150000000000687 0066 431680 57553530053000000032 25302 253-435 904
2. kvartál704 7690000000000702 1644 782697 38253530053000000032 54902 549-443 804
3. kvartál717 9670000000000715 3083 790711 51953530053000000012 60402 604-1 492 754
4. kvartál734 5490000000000732 7224 132728 59053530053000000001 77401 774-457 177
2017
1. kvartál735 0930000000000733 2456 962726 28253530053000000011 79401 794-504 043
2. kvartál746 1090000000000743 1117 578735 53353530053000000002 94502 945-496 847
3. kvartál756 1510000000000753 6976 669747 02853530053000000002 40002 400-543 370
4. kvartál767 6840000000000765 2397 502757 73653530053000000002 39202 392-530 517
2018
1. kvartál764 3060000000000761 8647 157754 70640400040000000002 40202 402-625 208
2. kvartál778 0240000000000775 5737 615767 95840400040000000042 40702 407-570 156
3. kvartál790 4000000000000782 6085 310777 29840400040000000017 75107 751-589 696
4. kvartál796 7000000000000794 2586 072788 18640400040000000012 40102 401-571 018
2019
1. kvartál794 4590000000000791 7466 902784 84440400040000000002 67302 673-648 124
2. kvartál802 0660000000000799 6669 225790 44140400040000000002 36002 360-614 660
3. kvartál808 2600000000000805 8736 611799 26240400040000000002 34602 346-629 233
4. kvartál827 0560000000000817 7788 347809 43140400040000000009 23809 238-640 588
2020
1. kvartál820 5340000000000813 4428 415805 02733330033000000007 06007 060-703 563
2. kvartál822 1200000000000814 4896 691807 79833330033000000007 59807 598-700 809
3. kvartál829 5830000000000821 9926 145815 84733330033000000007 55907 559-767 236
4. kvartál835 6320000000000825 0832 977822 106333300330000000010 517010 517-754 778
2021
1. kvartál827 9930000000000819 2263 842815 38440400040000000008 72708 727-864 364
2. kvartál835 9310000000000825 0243 102821 922333300330000000010 874010 874-840 393
3. kvartál-------------------------------
4. kvartál-------------------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt