Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVAAF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania  AF11 - Menové zlato  AF12 - Zvláštne práva čerpaniaAF2 - Obeživo a vklady  AF21 - Obeživo  AF22 - Prevoditeľné vklady  AF29 - Ostatné vkladyAF3 - Cenné papiere okrem akcií  AF31 - Krátkodobé  AF32 - DlhodobéAF4 - Úvery/pôžičky  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)  AF42 - DlhodobéAF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov  AF51 - Majetkové účasti    AF511 - Kótované akcie    AF512 - Nekótované akcie    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondovAF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk   AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávkyAF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky  AF81 - Obchodný úver a preddavky  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkovAFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA
2015
1. kvartál691 18100000000003303300161 180161 1800161 180000000000529 67181 730447 941-842 257
2. kvartál685 81100000000001 5201 5200161 180161 1800161 180000000000523 111123 157399 954-1 357 415
3. kvartál666 61300000000003903900161 180161 1800161 180000000000505 043129 433375 610-1 247 280
4. kvartál646 36800000000001 091790301161 180161 1800161 180000000000484 097115 349368 748-1 314 873
2016
1. kvartál623 8730000000000843587256161 180161 1800161 180000000000461 850102 551359 299-1 146 160
2. kvartál652 1340000000000491284207161 180161 1800161 180000000000490 463111 518378 944-1 006 182
3. kvartál632 3400000000000453296157161 180161 1800161 180000000000470 707116 904353 804-1 024 266
4. kvartál676 8950000000000515407108161 180161 1800161 180000000000515 200224 756290 444-1 088 303
2017
1. kvartál631 479000000000083876375161 180161 1800161 180000000000469 461106 601362 860-1 097 302
2. kvartál646 5490000000000787565222161 180161 1800161 180000000000484 582175 231309 350-1 088 302
3. kvartál618 3380000000000648407241161 180161 1800161 180000000000456 510174 153282 357-1 186 777
4. kvartál645 82300000000001 014894120161 180161 1800161 180000000000483 629124 857358 772-1 382 020
2018
1. kvartál597 950000000000069092598161 180161 1800161 180000000000436 0808 534427 546-1 121 262
2. kvartál594 872000000000064259349161 180161 1800161 180000000000433 0501 138431 912-1 032 319
3. kvartál626 781000000000041136249161 180161 1800161 180000000000465 19010 633454 557-1 246 539
4. kvartál633 0190000000000539253286161 180161 1800161 180000000000471 3003 069468 231-1 225 244
2019
1. kvartál661 5440000000000464171293161 180161 1800161 180000000000499 900120 286379 614-1 055 500
2. kvartál666 59000000000001 130684446161 180161 1800161 180000000000504 280118 151386 129-1 034 978
3. kvartál649 9700000000000670234436161 180161 1800161 180000000000488 12035 325452 795-1 021 017
4. kvartál617 991000000000050125476161 180161 1800161 180000000000456 31033 259423 051-1 384 862
2020
1. kvartál613 2210000000000921711210161 180161 1800161 180000000000451 1200451 120-1 373 652
2. kvartál695 2410000000000621315306161 180161 1800161 180000000000533 440830532 610-1 559 069
3. kvartál676 0450000000000995573422161 180161 1800161 180000000000513 8700513 870-1 484 512
4. kvartál677 09400000000001 274995279161 180161 1800161 180000000000514 6400514 640-1 651 486
2021
1. kvartál628 9550000000000515229286161 180161 1800161 180000000000467 2600467 260-1 829 610
2. kvartál665 0510000000000701414287161 180161 1800161 180000000000503 1700503 170-1 805 198
3. kvartál-------------------------------
4. kvartál-------------------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt