Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
2015
1. kvartál4 341 9784 341 97804 341 978000004 341 97800000000000
2. kvartál4 222 8524 222 85204 222 852000004 222 85200000000000
3. kvartál3 597 6183 597 61803 597 618000003 597 61800000000000
4. kvartál3 631 5683 631 49103 631 491000003 631 4910000000777700
2016
1. kvartál3 215 9213 215 92103 215 921000003 215 92100000000000
2. kvartál4 581 7344 581 73404 581 734000004 581 73400000000000
3. kvartál4 714 3394 714 33904 714 339000004 714 33900000000000
4. kvartál4 286 3234 286 32304 286 323000004 286 32300000000000
2017
1. kvartál4 639 4644 639 46404 639 464000004 639 46400000000000
2. kvartál4 657 6614 657 66104 657 661000004 657 66100000000000
3. kvartál4 714 7564 714 75604 714 756000004 714 75600000000000
4. kvartál4 782 2364 782 23604 782 236000004 782 23600000000000
2018
1. kvartál4 851 0794 851 07904 851 079000004 851 07900000000000
2. kvartál4 655 0984 655 09804 655 098000004 655 09800000000000
3. kvartál4 821 8584 821 85804 821 858000004 821 85800000000000
4. kvartál4 758 7144 758 71404 758 714000004 758 71400000000000
2019
1. kvartál4 790 7134 790 71304 790 713000004 790 71300000000000
2. kvartál4 835 9784 835 97804 835 978000004 835 97800000000000
3. kvartál4 940 0064 940 00604 940 006000004 940 00600000000000
4. kvartál4 910 5944 910 59404 910 594000004 910 59400000000000
2020
1. kvartál4 703 0564 703 05604 703 056000004 703 05600000000000
2. kvartál4 857 7544 857 75404 857 754000004 857 75400000000000
3. kvartál4 883 2194 883 21904 883 219000004 883 21900000000000
4. kvartál4 760 0674 760 06704 760 067000004 760 06700000000000
2021
1. kvartál5 092 1005 092 10005 092 100000005 092 10000000000000
2. kvartál5 159 3135 159 31305 159 313000005 159 31300000000000
3. kvartál---------------------
4. kvartál---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt