Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
2015
1. kvartál73 75973 759073 759073 759000000000000000
2. kvartál94 09594 095094 095094 095000000000000000
3. kvartál60 27360 273060 273060 273000000000000000
4. kvartál59 02059 020059 020059 020000000000000000
2016
1. kvartál54 80154 801054 801054 801000000000000000
2. kvartál52 80452 804052 804052 8040000000000000044 741
3. kvartál38 68938 689038 689038 689000000000000000
4. kvartál14 37414 250014 250014 2500000000000012401240
2017
1. kvartál34 25234 128034 128034 1280000000000012401240
2. kvartál33 61833 494033 494033 4940000000000012401240
3. kvartál31 84531 845031 845031 845000000000000000
4. kvartál31 65531 655031 655031 655000000000000000
2018
1. kvartál34 31129 000029 000029 000000000000005 3115 31100
2. kvartál22 61417 314017 314017 314000000000005 3005 30000
3. kvartál13 3357 33507 33507 335000000000006 0006 00000
4. kvartál6 41737903790379000000000006 0386 03800
2019
1. kvartál7 66244504450445000000000007 2177 21700
2. kvartál7 88444604460446000000000007 4387 43800
3. kvartál7 82244704470447000000000007 3757 37500
4. kvartál11 707448044804480000000000011 25911 25900
2020
1. kvartál10 983376037603760000000000010 60710 60700
2. kvartál11 829379037903790000000000011 45011 45000
3. kvartál38038003800380000000000000000
4. kvartál38138103810381000000000000000
2021
1. kvartál38238203820382000000000000000
2. kvartál41341304130413000000000000000
3. kvartál---------------------
4. kvartál---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt