Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
2015
1. kvartál851 423436 8340436 834436 834000000000000414 58900414 589
2. kvartál834 228428 0790428 079428 079000000000000406 14900406 149
3. kvartál830 748426 3480426 348426 348000000000000404 40000404 400
4. kvartál844 139433 3590433 359433 359000000000000410 78000410 780
2016
1. kvartál643 272421 3720421 372421 372000000000000221 90000221 900
2. kvartál654 284428 2840428 284428 284000000000000226 00000226 000
3. kvartál649 997425 6970425 697425 697000000000000224 30000224 300
4. kvartál662 921434 2210434 221434 221000000000000228 70000228 700
2017
1. kvartál667 764432 4070432 407432 407000000000000235 35700235 357
2. kvartál779 046415 2460415 246415 246000000000000363 80000363 800
3. kvartál765 618407 5180407 518407 518000000000000358 10000358 100
4. kvartál760 124404 3530404 353404 353000000000000355 77100355 771
2018
1. kvartál754 381401 7950401 795401 795000000000000352 58600352 586
2. kvartál772 299411 0900411 090411 090000000000000361 20900361 209
3. kvartál771 750410 3420410 342410 342000000000000361 40800361 408
4. kvartál777 720413 8180413 818413 818000000000000363 90200363 902
2019
1. kvartál791 763420 7630420 763420 763000000000000371 00000371 000
2. kvartál799 026415 9260415 926415 926000000000000383 10000383 100
3. kvartál818 999425 7990425 799425 799000000000000393 20000393 200
4. kvartál808 600420 1000420 100420 100000000000000388 50000388 500
2020
1. kvartál816 252424 2710424 271424 271000000000000391 98100391 981
2. kvartál805 536418 1360418 136418 136000000000000387 40000387 400
3. kvartál787 821409 3210409 321409 321000000000000378 50000378 500
4. kvartál773 990401 2900401 290401 290000000000000372 70000372 700
2021
1. kvartál792 000411 4000411 400411 400000000000000380 60000380 600
2. kvartál786 593408 5740408 574408 574000000000000378 01900378 019
3. kvartál---------------------
4. kvartál---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt