Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
2015
1. kvartál1 134 33600000000000000001 134 33601 134 3360
2. kvartál1 066 98700000000000000001 066 98701 066 9870
3. kvartál1 014 53000000000000000001 014 53001 014 5300
4. kvartál991 5810000000000000000991 5810991 5810
2016
1. kvartál1 104 55200000000000000001 104 55201 104 5520
2. kvartál1 209 74600000000000000001 209 74601 209 7460
3. kvartál1 208 28400000000000000001 208 28401 208 2840
4. kvartál1 118 80600000000000000001 118 80601 118 8060
2017
1. kvartál1 183 54100000000000000001 183 54101 183 5410
2. kvartál1 110 46200000000000000001 110 46201 110 4620
3. kvartál1 110 34200000000000000001 110 34201 110 3420
4. kvartál1 102 28900000000000000001 102 28901 102 2890
2018
1. kvartál1 096 01400000000000000001 096 01401 096 0140
2. kvartál1 093 58600000000000000001 093 58601 093 5860
3. kvartál1 041 56800000000000000001 041 56801 041 5680
4. kvartál1 142 10000000000000000001 142 10001 142 1000
2019
1. kvartál1 178 37900000000000000001 178 37901 178 3790
2. kvartál1 265 69700000000000000001 265 69701 265 6970
3. kvartál1 389 38800000000000000001 389 38801 389 3880
4. kvartál1 379 64400000000000000001 379 64401 379 6440
2020
1. kvartál1 494 71900000000000000001 494 71901 494 7190
2. kvartál1 608 81600000000000000001 608 81601 608 8160
3. kvartál1 639 68200000000000000001 639 68201 639 6820
4. kvartál1 572 99700000000000000001 572 99701 572 9970
2021
1. kvartál1 463 85200000000000000001 463 85201 463 8520
2. kvartál1 509 38100000000000000001 509 38101 509 3810
3. kvartál---------------------
4. kvartál---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt