Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
2015
1. kvartál1 985 759436 8340436 834436 8340000000000001 548 92501 134 336414 589
2. kvartál1 901 215428 0790428 079428 0790000000000001 473 13601 066 987406 149
3. kvartál1 845 278426 3480426 348426 3480000000000001 418 93001 014 530404 400
4. kvartál1 835 720433 3590433 359433 3590000000000001 402 3610991 581410 780
2016
1. kvartál1 747 824421 3720421 372421 3720000000000001 326 45201 104 552221 900
2. kvartál1 864 030428 2840428 284428 2840000000000001 435 74601 209 746226 000
3. kvartál1 858 281425 6970425 697425 6970000000000001 432 58401 208 284224 300
4. kvartál1 781 727434 2210434 221434 2210000000000001 347 50601 118 806228 700
2017
1. kvartál1 851 305432 4070432 407432 4070000000000001 418 89801 183 541235 357
2. kvartál1 889 508415 2460415 246415 2460000000000001 474 26201 110 462363 800
3. kvartál1 875 960407 5180407 518407 5180000000000001 468 44201 110 342358 100
4. kvartál1 862 413404 3530404 353404 3530000000000001 458 06001 102 289355 771
2018
1. kvartál1 850 395401 7950401 795401 7950000000000001 448 60001 096 014352 586
2. kvartál1 865 885411 0900411 090411 0900000000000001 454 79501 093 586361 209
3. kvartál1 813 318410 3420410 342410 3420000000000001 402 97601 041 568361 408
4. kvartál1 919 820413 8180413 818413 8180000000000001 506 00201 142 100363 902
2019
1. kvartál1 970 142420 7630420 763420 7630000000000001 549 37901 178 379371 000
2. kvartál2 064 723415 9260415 926415 9260000000000001 648 79701 265 697383 100
3. kvartál2 208 387425 7990425 799425 7990000000000001 782 58801 389 388393 200
4. kvartál2 188 244420 1000420 100420 1000000000000001 768 14401 379 644388 500
2020
1. kvartál2 310 971424 2710424 271424 2710000000000001 886 70001 494 719391 981
2. kvartál2 414 352418 1360418 136418 1360000000000001 996 21601 608 816387 400
3. kvartál2 427 503409 3210409 321409 3210000000000002 018 18201 639 682378 500
4. kvartál2 346 987401 2900401 290401 2900000000000001 945 69701 572 997372 700
2021
1. kvartál2 255 852411 4000411 400411 4000000000000001 844 45201 463 852380 600
2. kvartál2 295 974408 5740408 574408 5740000000000001 887 40001 509 381378 019
3. kvartál---------------------
4. kvartál---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt