Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA626 938 264522 035 528148 835 368212 342 53768 589 133102 364 6309 061 8066 256 7112 778 8338 780 04814 511 376112 317 933108 831 1162 852 080634 73747 694 282845 408104 902 73656 987 01628 737 52519 185 258
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania4 651 0711 582 22201 582 2221 582 2220000000000003 068 84901 518 3491 550 500
  AF11 - Menové zlato1 518 34900000000000000001 518 34901 518 3490
  AF12 - Zvláštne práva čerpania3 132 7221 582 22201 582 2221 582 2220000000000001 550 500001 550 500
AF2 - Obeživo a vklady167 572 429155 147 5050137 576 44565 818 62471 757 8210000017 571 06017 571 060000012 424 9239 994 6202 228 090202 213
  AF21 - Obeživo13 875 83213 799 978013 799 97813 799 97800000000000075 854038 50037 354
  AF22 - Prevoditeľné vklady100 931 992100 010 432084 540 13537 542 06946 998 0660000015 470 29815 470 2980000921 560356 245503 11862 197
  AF29 - Ostatné vklady52 764 60541 337 095039 236 33314 476 57724 759 756000002 100 7622 100 762000011 427 5099 638 3751 686 472102 662
AF3 - Cenné papiere okrem akcií114 219 82973 122 4384 616 93311 444 11208 582 43014 371345 4912 496 7565 065057 061 39457 061 394000041 097 3919 339 21420 443 47111 314 706
  AF31 - Krátkodobé724 95559 05433 59925 456031405 04720 09400000000665 901205 99417 045442 862
  AF32 - Dlhodobé113 494 87573 063 3844 583 33411 418 65708 582 11614 371340 4432 476 6625 065057 061 39457 061 394000040 431 4909 133 22020 426 42510 871 845
AF4 - Úvery/pôžičky149 828 417131 756 23946 842 47614 599 44109 650 62420 0004 760 23459 435109 148024 227 81422 074 2672 152 4701 07745 252 090834 41718 072 17810 378 3473 772 6903 921 141
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)46 023 88235 828 53116 413 1183 146 4240372 39720 0002 734 42917 2322 366015 040 49514 995 64744 0607881 224 6643 82910 195 3516 824 0741 101 9922 269 285
  AF42 - Dlhodobé103 804 53595 927 70830 429 35811 453 01709 278 22702 025 80542 203106 78209 187 3197 078 6202 108 41028944 027 426830 5887 876 8273 554 2732 670 6981 651 856
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov103 645 32785 126 10158 472 22321 449 09509 866 2448 968 3571 131 485119 2221 363 78705 204 7365 043 5560161 18074018 519 22715 734 007666 1562 126 128
  AF51 - Majetkové účasti82 677 85676 257 33058 472 22312 580 32409 865 830100 0001 131 485119 2221 363 78705 204 736405 1800161 1807406 420 5274 825 492480 4781 121 621
    AF511 - Kótované akcie3 069 0161 461 516600 328861 1870843 937017 000250000000001 607 500662 550140 560804 390
    AF512 - Nekótované akcie72 123 68468 558 47253 797 8919 951 45507 321 379100 0001 050 857115 4331 363 78704 809 1264 647 9460161 180003 565 2123 203 70551 460310 047
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 485 1566 237 3424 074 0041 767 68101 700 514063 6283 53900395 610395 610007401 247 814959 237288 4577 184
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov20 967 4718 868 77108 868 77104148 868 357000000000012 098 70010 908 516185 6781 004 506
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu41441404140414000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov20 967 0578 868 35708 868 357008 868 357000000000012 098 70010 908 516185 6781 004 506
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 21 221 92020 945 878020 914 728000006 531 51214 383 21631 15031 1500000276 042174 81586 19215 035
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 641 9781 365 93601 334 786000001 334 786031 15031 1500000276 042174 81586 19215 035
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu5 188 3615 188 36105 188 361000005 188 36100000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky14 391 58114 391 581014 391 581000008 36514 383 2160000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 3 978 3252 597 6772 087 971445 15651 223372 22117 476007853 45164 55064 55000001 380 6481 339 1033841 507
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky61 820 94651 757 46836 815 7654 331 3371 137 0642 135 29041 60219 501103 419769 751124 7098 157 2306 985 140699 610472 4802 442 18510 95110 063 47810 026 91022 54014 028
  AF81 - Obchodný úver a preddavky34 644 21826 050 41923 309 854111 49437 392015 2712 55086 27802 375 3862 095 542279 8440253 68508 593 7998 586 5095 1212 169
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov27 176 72825 707 04913 505 9114 219 8431 137 0612 127 89841 6024 230100 869683 473124 7095 781 8444 889 598419 766472 4802 188 50010 9511 469 6791 440 40117 41911 859
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 518 33861 916 85955 515 0433 329 1633 328 494-2 412 340197 651-636 6872 239 675720 974-108 60447 721 50450 628 757-1 231 450-1 675 803-43 690 429-958 423-60 398 510-54 389 130-5 469 237-455 079

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt