Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA615 808 385511 888 156144 520 449209 099 26769 253 31299 120 7018 726 1466 382 6492 739 0898 640 88914 236 480110 776 055107 257 0542 853 950665 05146 656 455835 931103 920 22957 522 06427 832 59218 565 574
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 295 974408 5740408 574408 5740000000000001 887 40001 509 381378 019
  AF11 - Menové zlato1 509 38100000000000000001 509 38101 509 3810
  AF12 - Zvláštne práva čerpania786 593408 5740408 574408 574000000000000378 01900378 019
AF2 - Obeživo a vklady172 192 650155 618 7380138 646 08867 654 83670 991 2510000016 972 65016 972 650000016 573 91213 533 4132 540 388500 111
  AF21 - Obeživo13 886 00213 800 244013 800 24413 800 24400000000000085 758038 50047 258
  AF22 - Prevoditeľné vklady101 149 490100 141 919085 078 46939 091 35645 987 1130000015 063 45015 063 45000001 007 571238 997438 662329 912
  AF29 - Ostatné vklady57 157 15841 676 575039 767 37514 763 23625 004 139000001 909 2001 909 200000015 480 58313 294 4162 063 226122 941
AF3 - Cenné papiere okrem akcií113 101 45972 361 9634 598 23111 556 83908 645 2940449 5062 462 0390056 206 89356 206 893000040 739 49610 030 15719 497 82311 211 516
  AF31 - Krátkodobé453 97557 07831 59225 486031405 04020 13300000000396 897194 8560202 041
  AF32 - Dlhodobé112 647 48472 304 8854 566 63911 531 35208 644 9800444 4662 441 9060056 206 89356 206 893000040 342 5999 835 30119 497 82311 009 474
AF4 - Úvery/pôžičky142 049 613126 899 41544 922 64913 077 71808 099 90720 0004 792 00056 931108 8701023 878 64621 726 0352 151 91070144 195 378825 02415 150 1987 506 9003 504 8104 138 488
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)40 976 70133 795 35015 093 8582 785 3990259 21320 0002 487 87615 9272 3731014 701 27814 638 56462 3004141 211 7133 1027 181 3514 179 015919 7432 082 593
  AF42 - Dlhodobé101 072 91293 104 06529 828 79110 292 31907 840 69402 304 12441 004106 49709 177 3687 087 4712 089 61028742 983 665821 9227 968 8473 327 8852 585 0672 055 895
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov102 642 60784 628 97858 325 52621 098 67609 875 8468 649 3021 119 289113 9501 340 28805 204 7365 043 5560161 18073318 013 63015 125 590666 5172 221 523
  AF51 - Majetkové účasti82 443 99276 079 26358 325 52612 548 96109 875 433100 0001 119 289113 9501 340 28805 204 736405 1800161 1807336 364 7304 767 104483 0841 114 541
    AF511 - Kótované akcie3 545 0311 685 435844 556840 8790823 879017 0000000000001 859 596889 111147 803822 682
    AF512 - Nekótované akcie71 234 19767 975 13853 412 7819 753 23107 146 981100 0001 055 488110 4731 340 28804 809 1264 647 9460161 180003 259 0592 918 99448 326291 739
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 664 7646 418 6894 068 1881 954 85101 904 573046 8013 47700395 610395 610007331 246 075959 000286 955120
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov20 198 6158 549 71508 549 71504138 549 302000000000011 648 90010 358 486183 4331 106 981
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu41341304130413000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov20 198 2028 549 30208 549 302008 549 302000000000011 648 90010 358 486183 4331 106 981
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 20 891 68720 573 085020 516 465000006 458 83914 057 62656 62056 6200000318 602174 33288 20456 066
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 668 3151 349 71301 293 093000001 293 093056 62056 6200000318 602174 33288 20456 066
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu5 159 3135 159 31305 159 313000005 159 31300000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky14 064 05914 064 059014 064 059000006 43314 057 6260000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 2 112 8311 410 918877 893468 49560 476388 85515 699005222 94364 53064 5300000701 914669 827632 081
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky60 521 56349 986 48535 796 1493 326 4121 129 4261 119 54841 14521 854106 169732 370175 9018 391 9807 186 770702 040503 1702 461 07010 87410 535 07810 481 84525 46327 771
  AF81 - Obchodný úver a preddavky34 534 55025 828 25823 020 24789 24428 463014 9873 34062 45202 465 1972 171 361293 8360253 57008 706 2928 697 0605 0254 207
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov25 987 01424 158 22712 775 9033 237 1681 129 4241 111 08541 1456 867102 829669 918175 9015 926 7835 015 409408 204503 1702 207 50010 8741 828 7861 787 08720 43823 564
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 509 36858 890 87153 704 1993 360 5703 615 987-3 155 601236 767-34 5922 345 308526 366-173 66446 874 39049 897 957-1 218 370-1 805 198-44 207 895-840 393-57 381 491-50 466 799-7 028 517113 825

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt