Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA598 093 448497 025 482143 885 383200 254 29964 611 13596 241 3388 290 2686 302 9912 707 3928 521 82713 579 349106 285 877102 878 5922 778 330628 95545 771 931827 993101 067 96555 665 12027 234 94018 167 805
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 255 852411 4000411 400411 4000000000000001 844 45201 463 852380 600
  AF11 - Menové zlato1 463 85200000000000000001 463 85201 463 8520
  AF12 - Zvláštne práva čerpania792 000411 4000411 400411 400000000000000380 60000380 600
AF2 - Obeživo a vklady165 490 116149 499 9920133 396 37263 003 53470 392 8390000016 103 62016 103 620000015 990 12412 660 9102 802 927526 287
  AF21 - Obeživo13 677 31513 600 169013 600 16913 600 16900000000000077 146038 50038 646
  AF22 - Prevoditeľné vklady94 712 86493 398 451079 940 09834 925 30545 014 7940000013 458 35213 458 35200001 314 413153 682817 998342 733
  AF29 - Ostatné vklady57 099 93842 501 373039 856 10514 478 06025 378 045000002 645 2682 645 268000014 598 56512 507 2281 946 429144 908
AF3 - Cenné papiere okrem akcií109 303 11269 766 7374 582 41610 843 06207 919 4110501 5642 422 0870054 341 25854 341 258000039 536 37510 013 31018 399 32511 123 739
  AF31 - Krátkodobé1 107 807677 78222 73639 8680982013 77825 10800615 178615 1780000430 024209 136120220 768
  AF32 - Dlhodobé108 195 30569 088 9544 559 68010 803 19407 918 4290487 7862 396 9790053 726 08053 726 080000039 106 3519 804 17418 399 20610 902 971
AF4 - Úvery/pôžičky139 922 575124 475 42645 934 30911 864 80106 741 14704 958 38157 076108 196022 674 51320 493 4082 180 59051543 182 578819 22615 447 1497 668 4943 739 9184 038 738
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)41 518 42533 427 77915 968 9952 816 5790211 95902 586 03716 2142 369013 402 51113 312 81289 4702291 235 8523 8428 090 6464 469 2501 146 7432 474 654
  AF42 - Dlhodobé98 404 15191 047 64729 965 3149 048 22206 529 18802 372 34440 863105 82709 272 0017 180 5952 091 12028641 946 726815 3847 356 5033 199 2442 593 1751 564 084
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov100 769 88983 927 05758 573 34820 148 92609 740 0978 248 872823 070117 4131 219 47405 204 7365 043 5560161 18074016 842 83214 194 779717 4681 930 485
  AF51 - Majetkové účasti81 977 23575 777 80358 573 34811 999 67209 739 715100 000823 070117 4131 219 47405 204 736405 1800161 1807406 199 4324 682 367546 416970 548
    AF511 - Kótované akcie3 481 6882 059 641844 1081 215 53201 198 132017 000400000000001 422 047552 592209 826659 529
    AF512 - Nekótované akcie70 823 54667 293 09153 686 0168 807 51806 595 314100 000779 257113 4741 219 47404 799 5564 638 3760161 180003 530 4553 170 90448 532311 019
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 672 0026 425 0714 043 2241 976 62101 946 269026 8133 53900405 180405 180007401 246 930958 871288 0590
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov18 792 6548 149 25408 149 25403828 148 872000000000010 643 4009 512 411171 052959 937
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu38238203820382000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov18 792 2728 148 87208 148 872008 148 872000000000010 643 4009 512 411171 052959 937
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 20 239 61519 926 933019 869 763000006 401 84513 467 91857 17057 1700000312 682171 03285 13956 511
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 674 4061 361 72401 304 554000001 304 554057 17057 1700000312 682171 03285 13956 511
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu5 092 1005 092 10005 092 100000005 092 10000000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky13 473 10913 473 109013 473 109000005 19113 467 9180000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 553 8071 019 472445 276509 68672 749424 1908 745002 1171 88564 51064 5100000534 335458 52919875 608
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky58 558 48147 998 46534 350 0333 210 2891 123 4521 023 65432 65119 976110 815790 194109 5467 840 0706 775 070597 740467 2602 589 3468 72710 560 01610 498 06626 11235 837
  AF81 - Obchodný úver a preddavky34 279 25625 310 79122 651 631238 915113 259018 4448 760198 45102 166 6551 936 239230 4160253 59008 968 4658 963 4464 909110
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov24 279 22522 687 67411 698 4022 971 3741 123 4511 010 39532 6511 532102 055591 743109 5465 673 4154 838 831367 324467 2602 335 7568 7271 591 5511 536 92321 20335 727
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 463 86359 289 53554 732 0101 404 2173 307 818-4 300 608202 081-316 9662 323 649323 106-134 86446 583 87249 728 911-1 315 430-1 829 610-42 566 200-864 364-57 825 683-50 090 469-8 010 322274 989

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt