Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA585 066 985485 313 711142 026 902190 972 52661 041 02691 382 5888 016 3466 644 2422 592 5528 266 68013 029 090106 175 521102 667 4672 830 960677 09445 303 130835 63299 753 27552 856 01815 034 36331 862 868
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 346 987401 2900401 290401 2900000000000001 945 69701 572 997372 700
  AF11 - Menové zlato1 572 99700000000000000001 572 99701 572 9970
  AF12 - Zvláštne práva čerpania773 990401 2900401 290401 290000000000000372 70000372 700
AF2 - Obeživo a vklady161 489 374143 232 8020128 162 60259 632 02468 530 5780000015 070 20015 070 200000018 256 57211 907 5555 461 242887 775
  AF21 - Obeživo13 766 95013 687 392013 687 39213 687 39200000000000079 558038 50041 058
  AF22 - Prevoditeľné vklady91 424 57886 939 768073 670 48329 551 77044 118 7130000013 269 28513 269 28500004 484 810137 9173 640 501706 391
  AF29 - Ostatné vklady56 297 84742 605 643040 804 72716 392 86224 411 865000001 800 9151 800 915000013 692 20411 769 6381 782 240140 326
AF3 - Cenné papiere okrem akcií109 606 29371 440 4284 626 53510 481 49207 562 8660576 7232 341 9030056 332 40056 332 400000038 165 86510 277 3083 560 69624 327 861
  AF31 - Krátkodobé1 876 0261 464 48425 49255 3420982024 03430 326001 383 6501 383 6500000411 542224 228120187 194
  AF32 - Dlhodobé107 730 26769 975 9434 601 04310 426 15007 561 8840552 6892 311 5770054 948 75054 948 750000037 754 32310 053 0803 560 57624 140 667
AF4 - Úvery/pôžičky135 763 940120 236 66845 536 4499 389 6681 8104 250 96132 7004 933 46860 571108 0172 14021 823 69519 648 2912 174 1301 27442 661 774825 08315 527 2727 593 5523 845 6564 088 064
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)39 845 06731 815 93915 325 6202 440 5051 81080 32932 7002 301 05220 0792 3952 14012 763 72612 688 30174 4309951 283 1112 9778 029 1274 347 7251 231 8172 449 585
  AF42 - Dlhodobé95 918 87388 420 72930 210 8286 949 16304 170 63202 632 41640 492105 62209 059 9696 959 9902 099 70027941 378 663822 1067 498 1443 245 8272 613 8391 638 479
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov98 789 44683 249 91257 967 18720 077 94909 545 6697 952 8901 105 994112 3561 361 04105 204 7365 043 5560161 18073315 539 53412 965 180503 8192 070 535
  AF51 - Majetkové účasti81 201 47575 396 64157 967 18712 224 67809 545 288100 0001 105 993112 3561 361 04105 204 736405 1800161 1807335 804 8344 422 727485 564896 543
    AF511 - Kótované akcie3 520 3262 047 646844 2751 203 37101 186 246017 000125000000001 472 680727 161156 286589 233
    AF512 - Nekótované akcie70 242 63967 013 81253 076 1739 138 08306 510 653100 0001 057 697108 6921 361 04104 799 5564 638 3760161 180003 228 8272 877 69043 947307 190
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 438 5106 335 1834 046 7391 883 22401 848 389031 2963 53900405 180405 180007331 103 328817 876285 331120
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov17 587 9717 853 27107 853 27103817 852 89000000000009 734 7008 542 45318 2551 173 992
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu38138103810381000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov17 587 5907 852 89007 852 890007 852 89000000000009 734 7008 542 45318 2551 173 992
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 19 386 64519 074 962019 017 182000006 007 94213 009 24057 78057 7800000311 683183 71475 82552 144
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 612 5171 300 83401 243 054000001 243 054057 78057 7800000311 683183 71475 82552 144
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 760 0674 760 06704 760 067000004 760 06700000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky13 014 06113 014 061013 014 061000004 82113 009 2400000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 657 3081 139 020432 411642 27996 973542 757651001 22467464 33064 3300000518 288458 9583 12256 208
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 026 99246 538 62933 464 3202 800 063908 929949 75730 10528 05877 722788 45617 0377 622 3806 450 910656 830514 6402 641 34910 5179 488 3639 469 75111 0067 582
  AF81 - Obchodný úver a preddavky31 139 21523 259 96221 696 057186 10940021 9613 065161 07901 123 809870 633253 1760253 98707 879 2537 875 5043 220504
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov24 887 77723 278 66711 768 2632 613 954908 925949 75730 1056 09774 657627 37717 0376 498 5715 580 277403 654514 6402 387 36210 5171 609 1101 594 2377 7867 078
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 572 98662 089 56954 548 2031 876 1032 929 751-3 209 010288 681-187 4582 212 827104 055-262 74346 909 21949 648 395-1 087 690-1 651 486-40 489 178-754 778-60 516 572-53 975 313-21 020 17414 478 891

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt