Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA577 873 098478 635 484145 379 122185 645 53659 504 03189 780 2747 785 4106 131 8762 627 0367 316 72512 500 184102 394 62199 016 0262 702 550676 04544 386 622829 58399 237 61453 281 28313 438 52632 745 805
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 427 503409 3210409 321409 3210000000000002 018 18201 639 682378 500
  AF11 - Menové zlato1 639 68200000000000000001 639 68201 639 6820
  AF12 - Zvláštne práva čerpania787 821409 3210409 321409 321000000000000378 50000378 500
AF2 - Obeživo a vklady155 547 612135 890 3030121 578 41358 012 86063 565 5530000014 311 89014 311 890000019 657 30815 739 2152 770 1971 147 896
  AF21 - Obeživo13 336 53513 261 351013 261 35113 261 35100000000000075 184038 50036 684
  AF22 - Prevoditeľné vklady84 018 29382 553 255070 573 48229 838 22040 735 2620000011 979 77311 979 77300001 465 039115 577461 578887 883
  AF29 - Ostatné vklady58 192 78340 075 698037 743 58014 913 28922 830 291000002 332 1172 332 117000018 117 08615 623 6382 270 119223 329
AF3 - Cenné papiere okrem akcií108 398 47670 944 1065 764 9159 658 56506 708 0520640 0262 310 4880055 520 62655 520 626000037 454 3709 873 5873 504 33424 076 448
  AF31 - Krátkodobé2 992 8272 649 18234 91375 3360847034 16840 321002 538 9322 538 9320000343 64547 134115296 396
  AF32 - Dlhodobé105 405 64968 294 9245 730 0029 583 22906 707 2050605 8582 270 1660052 981 69452 981 694000037 110 7249 826 4533 504 21923 780 052
AF4 - Úvery/pôžičky137 672 677123 023 43046 353 31613 736 7851 9008 349 55936 3005 173 49260 073113 9511 51020 099 53918 090 0242 008 52099542 011 798821 99214 649 2476 541 6703 952 5814 154 996
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)40 181 80132 943 09115 858 7084 345 1531 9001 883 88636 3002 400 74618 2882 5231 51011 405 00411 324 88179 5505731 328 0816 1457 238 7103 431 8151 277 3962 529 499
  AF42 - Dlhodobé97 490 87690 080 33930 494 6089 391 63206 465 67302 772 74641 785111 42808 694 5356 765 1431 928 97042240 683 718815 8477 410 5373 109 8552 675 1851 625 497
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov96 611 87082 304 76759 532 62017 695 61109 344 6407 630 733301 944163 044255 25005 076 4964 915 3160161 18073314 307 10410 454 5771 231 0982 621 429
  AF51 - Majetkové účasti80 412 45774 773 65459 532 62010 164 49709 344 260100 000301 944163 044255 25005 076 496289 4300161 1807335 638 8043 727 7371 087 411823 656
    AF511 - Kótované akcie4 692 8823 615 4982 454 6851 160 81301 160 56300250000000001 077 384379 460142 006555 918
    AF512 - Nekótované akcie68 457 16564 958 17753 050 5787 120 53306 343 395100 000270 647159 197247 29404 787 0664 625 8860161 180003 498 9883 219 04210 073269 872
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 262 4106 199 9784 027 3571 883 15101 840 302031 2963 5977 9560289 430289 430007331 062 432129 234935 332-2 134
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov16 199 4137 531 11307 531 11303807 530 73300000000008 668 3006 726 840143 6871 797 773
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu38038003800380000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov16 199 0337 530 73307 530 733007 530 73300000000008 668 3006 726 840143 6871 797 773
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 18 883 67918 563 512018 535 452000006 159 62812 375 82428 06028 0600000320 167166 68580 37273 110
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 620 3581 300 19101 272 131000001 272 131028 06028 0600000320 167166 68580 37273 110
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 883 2194 883 21904 883 219000004 883 21900000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky12 380 10212 380 102012 380 102000004 27812 375 8240000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 609 3261 083 490405 345617 275113 262498 1143 734001 25990660 87060 8700000525 836471 0391 79353 004
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 721 95546 416 55433 322 9253 414 114966 6871 314 356114 64316 41593 432786 637121 9447 297 1406 089 240694 030513 8702 374 8167 55910 305 40110 034 510258 469240 422
  AF81 - Obchodný úver a preddavky34 414 23024 885 80022 084 625442 3663419 962012 0012 0388 36202 104 3841 826 772277 6120254 42409 528 4309 274 113253 910228 407
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov22 307 72621 530 75511 238 3002 971 748966 684894 394114 6434 41491 394778 275121 9445 192 7564 262 468416 418513 8702 120 3927 559776 971760 3974 55912 015
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 639 66362 532 48858 545 248-1 038 2942 431 130-4 247 983-432 223-805 9232 052 695-1 188 3921 152 40244 567 83647 147 838-1 095 490-1 484 512-38 775 066-767 236-60 892 810-51 934 621-22 272 20913 542 020

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt