Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA536 435 633446 205 276143 751 255169 705 48051 042 03384 500 6587 218 8246 075 9372 500 7017 122 34211 244 98588 507 80985 297 7592 596 828613 22143 420 197820 53490 230 35851 137 76312 947 56926 145 026
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 310 971424 2710424 271424 2710000000000001 886 70001 494 719391 981
  AF11 - Menové zlato1 494 71900000000000000001 494 71901 494 7190
  AF12 - Zvláštne práva čerpania816 252424 2710424 271424 271000000000000391 98100391 981
AF2 - Obeživo a vklady139 685 509121 089 3480108 354 20847 852 76260 501 4460000012 735 14012 735 140000018 596 16116 279 1481 526 376790 638
  AF21 - Obeživo12 365 66812 286 968012 286 96812 286 96800000000000078 700038 50040 200
  AF22 - Prevoditeľné vklady72 680 33271 472 160061 133 46023 132 64838 000 8130000010 338 70010 338 70000001 208 172194 045398 837615 290
  AF29 - Ostatné vklady54 639 50937 330 219034 933 77912 433 14622 500 633000002 396 4402 396 440000017 309 29016 085 1031 089 039135 148
AF3 - Cenné papiere okrem akcií94 868 51161 304 1045 816 0789 976 66007 205 7490659 9142 110 9980045 511 36545 511 365000033 564 4079 249 5135 295 61219 019 282
  AF31 - Krátkodobé1 032 571601 93053 81892 33904 505028 98058 85400455 774455 7740000430 641270 1420160 499
  AF32 - Dlhodobé93 835 94060 702 1745 762 2619 884 32207 201 2440630 9342 052 1440045 055 59245 055 592000033 133 7668 979 3715 295 61218 858 783
AF4 - Úvery/pôžičky131 017 476116 650 76245 561 88011 298 24267 3505 924 20205 134 97255 159116 559018 133 80916 201 5381 931 35092140 843 389813 44214 366 7146 409 9813 906 6944 050 039
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)38 779 88832 083 73215 830 6704 096 63301 778 92302 302 46413 7661 480010 709 52310 652 11256 7007111 438 4918 4156 696 1563 145 8671 240 2662 310 023
  AF42 - Dlhodobé92 237 58884 567 03129 731 2107 201 61067 3504 145 27902 832 50841 393115 07907 424 2875 549 4271 874 65021039 404 897805 0277 670 5573 264 1142 666 4271 740 016
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov92 631 04380 146 73958 525 51716 834 12609 056 2487 008 731263 180223 271282 69604 787 0564 625 8760161 18073312 484 30410 131 761587 5061 765 037
  AF51 - Majetkové účasti78 569 12873 237 63158 525 5179 925 01809 055 872100 000263 180223 271282 69604 787 05600161 1807335 331 4974 409 968349 770571 759
    AF511 - Kótované akcie4 844 9303 960 1502 815 1021 145 04801 144 6480040000000000884 780324 15993 781466 840
    AF512 - Nekótované akcie66 691 08163 309 01351 640 8936 881 06406 079 368100 000262 809165 000273 88704 787 0564 625 8760161 180003 382 0683 268 6168 654104 798
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 033 1175 968 4694 069 5221 898 90601 831 856037057 8718 809000007331 064 649817 194247 335120
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov14 061 9146 909 10706 909 10703766 908 73100000000007 152 8075 721 793237 7361 193 278
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu10 983376037603760000000000010 60710 60700
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov14 050 9316 908 73106 908 731006 908 73100000000007 142 2005 711 186237 7361 193 278
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 17 436 29117 123 617017 092 897000005 976 57311 116 32430 72030 7200000312 674160 81384 32267 539
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 613 5941 300 92001 270 200000001 270 200030 72030 7200000312 674160 81384 32267 539
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 703 0564 703 05604 703 056000004 703 05600000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky11 119 64111 119 641011 119 641000003 31711 116 3240000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 762 6191 138 810484 697586 722117 471437 63015 0104 93202 0829 59760 96860 9303806 4230623 809354 57827 44229 699
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 723 21348 327 62533 363 0835 138 3542 580 1791 375 383195 08312 939111 274744 431119 0647 248 7506 132 190665 440451 1202 570 3797 0608 395 5888 339 87824 89930 811
  AF81 - Obchodný úver a preddavky32 570 57524 310 86921 111 942837 7875806 731011 8639 8909 29802 105 8331 839 657266 1760255 30708 259 7068 256 6622 837207
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov24 152 63824 016 75612 251 1414 300 5672 580 174568 652195 0831 076101 384735 133119 0645 142 9174 292 533399 264451 1202 315 0727 060135 88283 21622 06230 604
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 494 71064 478 93458 553 5612 726 7113 586 952-2 377 191-504-432 0062 107 788-846 106687 77839 511 89041 954 484-1 068 942-1 373 652-35 609 664-703 563-62 984 221-50 520 244-20 253 7247 789 747

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt