Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA533 771 131443 427 673142 238 558171 691 44250 080 04185 135 0377 659 0317 210 6542 622 5407 340 56011 643 57985 895 81682 637 7052 640 120617 99142 774 800827 05690 343 45847 756 72216 703 10325 890 558
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 188 244420 1000420 100420 1000000000000001 768 14401 379 644388 500
  AF11 - Menové zlato1 379 64400000000000000001 379 64401 379 6440
  AF12 - Zvláštne práva čerpania808 600420 1000420 100420 100000000000000388 50000388 500
AF2 - Obeživo a vklady138 243 525120 135 7300109 109 52047 609 93361 499 5870000011 026 21011 026 210000018 107 79611 843 7535 296 774967 269
  AF21 - Obeživo11 916 10911 834 117011 834 11711 834 11700000000000081 992038 50043 492
  AF22 - Prevoditeľné vklady75 944 50970 694 560061 885 46324 142 99737 742 466000008 809 0978 809 09700005 249 949105 8604 318 189825 901
  AF29 - Ostatné vklady50 382 90837 607 053035 389 94011 632 81923 757 121000002 217 1132 217 113000012 775 85511 737 893940 08697 876
AF3 - Cenné papiere okrem akcií96 239 63363 173 3055 837 19712 222 06007 386 08602 623 1932 212 7810045 114 04745 114 047000033 066 3289 357 3875 234 42518 474 516
  AF31 - Krátkodobé560 175128 77853 63675 14202 829020 11552 19900000000431 397401 359030 038
  AF32 - Dlhodobé95 679 45863 044 5275 783 56212 146 91807 383 25702 603 0792 160 5820045 114 04745 114 047000032 634 9318 956 0285 234 42518 444 478
AF4 - Úvery/pôžičky127 440 306113 274 08844 510 67410 144 85867 3505 615 0071 1004 297 37652 546111 479017 561 95215 613 5011 947 95050140 238 826817 77814 166 2186 388 0174 023 0773 755 123
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)37 266 83630 857 50615 193 4844 132 66701 785 0751 1002 330 28914 7751 427010 074 41810 030 53343 860251 448 5908 3476 409 3303 011 9231 178 4952 218 912
  AF42 - Dlhodobé90 173 46982 416 58229 317 1906 012 19167 3503 829 93201 967 08637 771110 05207 487 5355 582 9691 904 09047638 790 236809 4317 756 8873 376 0952 844 5821 536 211
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov93 623 88279 831 06257 711 44317 332 51308 967 8977 549 319268 188257 320289 78904 787 0664 625 8860161 18004013 792 82010 894 029645 5812 253 210
  AF51 - Majetkové účasti77 912 85672 381 29557 711 4439 882 74608 967 449100 000268 188257 320289 78904 787 06600161 1800405 531 5614 456 168351 685723 708
    AF511 - Kótované akcie5 045 8223 902 4312 772 2751 130 15601 129 75600400000000001 143 391425 57592 103625 713
    AF512 - Nekótované akcie65 860 53762 537 20250 879 0126 871 12406 002 204100 000238 434249 120281 36604 787 0664 625 8860161 180003 323 3353 212 03613 36497 935
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 006 4975 941 6624 060 1561 881 46601 835 489029 7547 8008 423000000401 064 835818 556246 21960
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov15 711 0267 449 76707 449 76704487 449 31900000000008 261 2596 437 861293 8961 529 502
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu11 707448044804480000000000011 25911 25900
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov15 699 3197 449 31907 449 319007 449 31900000000008 250 0006 426 602293 8961 529 502
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 18 046 10217 754 202017 723 922000006 108 19311 615 72930 28030 2800000291 900166 01285 26940 619
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 516 8981 224 99801 194 718000001 194 718030 28030 2800000291 900166 01285 26940 619
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 910 5944 910 59404 910 594000004 910 59400000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky11 618 61011 618 610011 618 610000002 88111 615 7290000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 405 679924 424343 149515 80287 084412 0292 2734 65701 6078 15264 41064 410001 0630481 255278 48634 5181 176
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 583 75947 914 76133 836 0954 222 6671 895 5741 254 431106 33917 24099 893829 49219 6987 311 8506 163 370692 170456 3102 534 9119 2388 668 9988 661 9633 81410 145
  AF81 - Obchodný úver a preddavky33 336 38424 730 48621 747 897604 1514577 445011 8132 55512 33402 123 4611 821 744268 45733 259254 97708 605 8988 603 6772 2210
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov23 247 37523 184 27512 088 1973 618 5161 895 570676 986106 3395 42797 338817 15819 6985 188 3894 341 626423 713423 0512 279 9349 23863 10058 2861 59310 145
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 379 63763 093 97057 367 2973 126 4032 756 729-1 985 15671 612582 8622 138 480-1 157 344719 21939 588 45841 805 291-831 970-1 384 862-36 347 600-640 588-61 714 325-50 092 816-19 171 3017 778 943

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt