Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA528 845 292438 473 698139 926 792168 270 41748 659 73383 911 2547 457 4707 031 5162 420 1947 348 80811 441 44387 572 40584 279 4752 642 960649 97041 895 825808 26090 371 59450 653 64113 731 08625 991 605
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 208 387425 7990425 799425 7990000000000001 782 58801 389 388393 200
  AF11 - Menové zlato1 389 38800000000000000001 389 38801 389 3880
  AF12 - Zvláštne práva čerpania818 999425 7990425 799425 799000000000000393 20000393 200
AF2 - Obeživo a vklady135 901 663118 374 5880106 711 11846 283 88360 427 2350000011 663 47011 663 470000017 527 07514 212 4982 275 2501 039 327
  AF21 - Obeživo11 776 36411 695 672011 695 67211 695 67200000000000080 692038 50042 192
  AF22 - Prevoditeľné vklady70 049 73367 992 969059 340 18022 803 10536 537 075000008 652 7908 652 79000002 056 763197 348995 208864 207
  AF29 - Ostatné vklady54 075 56638 685 947035 675 26611 785 10623 890 160000003 010 6803 010 680000015 389 61914 015 1501 241 541132 928
AF3 - Cenné papiere okrem akcií97 286 11164 132 3245 973 52911 610 50907 044 60202 556 9912 008 9142046 548 28646 548 286000033 153 7879 247 1695 075 33818 831 281
  AF31 - Krátkodobé305 895102 07543 11458 96203 011020 00435 94800000000203 820126 539077 281
  AF32 - Dlhodobé96 980 21664 030 2495 930 41611 551 54807 041 59202 536 9881 972 9672046 548 28646 548 286000032 949 9679 120 6305 075 33818 753 999
AF4 - Úvery/pôžičky125 789 048111 456 29043 907 3489 986 40967 3505 509 3162 2374 190 94450 724165 839017 212 93315 292 4131 919 85067039 543 726805 87314 332 7586 466 2084 206 8863 659 663
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)37 379 07831 116 26015 663 7554 112 97201 723 5772 2372 355 45330 0991 60609 817 7039 763 58953 8802341 515 2196 6116 262 8182 958 4891 282 8272 021 502
  AF42 - Dlhodobé88 409 96980 340 02928 243 5935 873 43767 3503 785 73901 835 49120 625164 23207 395 2305 528 8241 865 97043638 028 507799 2628 069 9403 507 7202 924 0591 638 161
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov92 175 77979 001 53557 268 18316 946 24608 783 7947 351 814257 524267 376285 73904 787 0664 625 8860161 18004013 174 24410 541 008634 9741 998 262
  AF51 - Majetkové účasti77 151 14371 749 27457 268 1839 693 98508 783 347100 000257 524267 376285 73904 787 06600161 1800405 401 8694 394 621345 806661 442
    AF511 - Kótované akcie4 783 3873 697 2212 590 5001 106 72101 106 32100400000000001 086 166428 89888 257569 011
    AF512 - Nekótované akcie65 453 99662 201 34750 669 0366 745 24505 880 068100 000227 770260 346277 06204 787 0664 625 8860161 180003 252 6493 148 03912 23992 370
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 913 7595 850 7054 008 6471 842 01801 796 958029 7546 6308 677000000401 063 054817 684245 31060
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov15 024 6367 252 26107 252 26104477 251 81400000000007 772 3756 146 387289 1681 336 820
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu7 82244704470447000000000007 3757 37500
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov15 016 8147 251 81407 251 814007 251 81400000000007 765 0006 139 012289 1681 336 820
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 17 929 66717 602 445017 563 355000006 186 65811 376 69739 09039 0900000327 222164 826102 50359 893
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 610 3641 283 14201 244 052000001 244 052039 09039 0900000327 222164 826102 50359 893
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 940 0064 940 00604 940 006000004 940 00600000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky11 379 29711 379 297011 379 297000002 60011 376 6970000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 713 6761 003 189281 374654 949106 210512 7858 9538 47602 69815 82765 93065 930009360710 487471 39041 3331 144
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky55 840 96046 477 52732 496 3574 372 0301 776 4911 633 52194 46617 58193 180707 87348 9187 255 6306 044 400723 110488 1202 351 1632 3469 363 4339 340 2965 4158 835
  AF81 - Obchodný úver a preddavky33 039 89723 738 03620 472 274908 6013880 806013 0723 72110 99902 102 6231 797 457269 84135 325254 53809 301 8619 299 4602 167234
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov22 801 06322 739 49112 024 0833 463 4291 776 488752 71594 4664 50989 459696 87448 9185 153 0074 246 943453 269452 7952 096 6252 34661 57240 8363 2488 601
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 389 38862 502 00555 838 1092 778 1852 285 435-1 738 94782 004617 9171 951 717-1 128 321708 37940 263 23942 232 096-947 840-1 021 017-35 748 294-629 233-61 112 617-47 381 741-22 730 6979 005 357

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt