Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA520 132 599431 636 811138 178 093165 457 36747 213 08983 037 4637 405 1027 009 2072 353 8667 355 70411 082 93685 488 21682 206 5962 615 030666 59041 711 069802 06688 495 78849 125 14414 587 96324 981 385
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 064 723415 9260415 926415 9260000000000001 648 79701 265 697383 100
  AF11 - Menové zlato1 265 69700000000000000001 265 69701 265 6970
  AF12 - Zvláštne práva čerpania799 026415 9260415 926415 926000000000000383 10000383 100
AF2 - Obeživo a vklady134 005 906116 138 2030105 020 52345 101 74359 918 7800000011 117 68011 117 680000017 867 70313 278 0923 533 8961 055 715
  AF21 - Obeživo11 900 59011 818 067011 818 06711 818 06700000000000082 523038 50044 023
  AF22 - Prevoditeľné vklady69 194 86066 188 591057 988 47322 495 77135 492 702000008 200 1188 200 11800003 006 269133 0172 040 397832 855
  AF29 - Ostatné vklady52 910 45638 131 545035 213 98310 787 90524 426 078000002 917 5622 917 562000014 778 91113 145 0751 454 999178 837
AF3 - Cenné papiere okrem akcií94 161 03562 327 7325 946 39111 202 62806 763 86802 535 4981 903 2611045 178 71345 178 713000031 833 3039 156 0894 703 18117 974 033
  AF31 - Krátkodobé260 84177 44638 78438 66202 716015 23520 71100000000183 395135 935047 460
  AF32 - Dlhodobé93 900 19462 250 2865 907 60711 163 96606 761 15202 520 2631 882 5501045 178 71345 178 713000031 649 9089 020 1534 703 18117 926 573
AF4 - Úvery/pôžičky123 046 391109 064 99742 407 07910 125 53705 703 6871 1004 203 71147 600169 439017 048 70715 130 3471 917 2301 13038 684 008799 66613 981 3946 072 1394 322 9063 586 349
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)36 668 78130 326 50415 076 5614 074 57101 752 9721 1002 288 28430 6071 60709 659 7399 608 21550 8406841 506 4079 2256 342 2772 964 6711 260 0962 117 511
  AF42 - Dlhodobé86 377 60978 738 49327 330 5176 050 96603 950 71501 915 42616 993167 83207 388 9685 522 1321 866 39044637 177 601790 4417 639 1163 107 4683 062 8101 468 838
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov91 415 18978 463 34256 982 80116 693 43508 618 7297 276 612246 943266 854284 29804 787 0664 625 8860161 18004012 951 84710 413 573625 6071 912 668
  AF51 - Majetkové účasti76 758 09371 286 28456 982 8019 516 37708 618 283100 000246 943266 854284 29804 787 06600161 1800405 471 8094 472 515340 656658 638
    AF511 - Kótované akcie4 710 6713 669 8832 590 3231 079 56001 079 43500125000000001 040 788415 09688 031537 661
    AF512 - Nekótované akcie65 145 03461 774 97550 396 3186 591 59105 739 324100 000218 688260 099273 48004 787 0664 625 8860161 180003 370 0593 240 1308 951120 978
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 902 3885 841 4263 996 1591 845 22601 799 524028 2556 63010 818000000401 060 963817 289243 6740
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov14 657 0967 177 05807 177 05804467 176 61200000000007 480 0385 941 058284 9511 254 029
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu7 88444604460446000000000007 4387 43800
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov14 649 2127 176 61207 176 612007 176 61200000000007 472 6005 933 620284 9511 254 029
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 17 468 31417 135 475017 097 51505 5400006 108 58910 983 38637 96037 9600000332 839167 267101 99263 580
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 641 0691 308 23001 270 270000001 270 270037 96037 9600000332 839167 267101 99263 580
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 835 9784 835 97804 835 978000004 835 97800000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky10 991 26710 991 267010 991 26705 5400002 34110 983 3860000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 562 667952 162303 565581 99284 638475 4361 0397 22501 66611 98865 93065 930006750610 505581 48427 9971 024
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 408 37447 138 97432 538 2574 319 8111 610 7821 551 423126 35115 830136 152791 71187 5627 252 1606 050 080697 800504 2803 026 3852 3609 269 4009 442 8776 6874 917
  AF81 - Obchodný úver a preddavky33 220 25724 060 13621 550 603805 8202782 252012 9494 2346 38301 449 3941 113 228218 015118 151254 31909 160 1219 356 6282 041156
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov23 188 11723 078 83810 987 6543 513 9911 610 780769 171126 3512 881131 918785 32887 5625 802 7664 936 852479 785386 1292 772 0662 360109 27999 8724 6464 761
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 265 69561 751 82654 974 6503 361 4672 742 965-1 556 865139 794492 9251 880 715-989 749651 68239 259 71541 210 694-916 000-1 034 978-35 229 346-614 660-60 486 130-48 099 930-21 189 9098 350 958

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt