Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA509 919 227424 784 761138 312 960161 082 08145 391 36781 339 7687 170 4627 007 0522 244 8227 162 11210 766 49784 151 10580 935 2012 554 360661 54440 444 156794 45985 134 46647 159 02414 195 72323 779 719
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 970 142420 7630420 763420 7630000000000001 549 37901 178 379371 000
  AF11 - Menové zlato1 178 37900000000000000001 178 37901 178 3790
  AF12 - Zvláštne práva čerpania791 763420 7630420 763420 763000000000000371 00000371 000
AF2 - Obeživo a vklady129 959 206113 416 2540102 331 09443 491 08258 840 0120000011 085 16011 085 160000016 542 95212 236 3653 407 653898 934
  AF21 - Obeživo11 927 18211 857 046011 857 04611 857 04600000000000070 136038 50031 636
  AF22 - Prevoditeľné vklady67 607 68464 672 613056 440 30821 884 73934 555 569000008 232 3058 232 30500002 935 071112 0162 033 759789 296
  AF29 - Ostatné vklady50 424 34036 886 595034 033 7399 749 29724 284 442000002 852 8552 852 855000013 537 74512 124 3491 335 39478 002
AF3 - Cenné papiere okrem akcií91 095 34960 573 7745 836 08210 380 52505 982 84902 564 8781 832 7971044 357 16744 357 167000030 521 5748 922 1354 438 47217 160 967
  AF31 - Krátkodobé970 851894 87338 19455 190014 867025 47914 84400801 489801 489000075 97961 093014 886
  AF32 - Dlhodobé90 124 49759 678 9025 797 88910 325 33605 967 98202 539 4001 817 9531043 555 67743 555 677000030 445 5968 861 0424 438 47217 146 081
AF4 - Úvery/pôžičky121 606 966107 945 62942 382 61910 285 72605 901 5191 1004 172 28944 905165 9031016 591 16314 677 9691 912 73046437 894 374791 74613 661 3375 891 0224 414 0993 356 216
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)37 393 24830 516 81715 425 6073 884 45301 654 7331 1002 211 95715 0071 646109 546 8559 484 15462 5301711 653 0006 9026 876 4313 366 0781 292 2172 218 137
  AF42 - Dlhodobé84 213 71877 428 81226 957 0136 401 27304 246 78601 960 33229 899164 25707 044 3085 193 8151 850 20029336 241 374784 8446 784 9062 524 9453 121 8821 138 079
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov90 525 08677 965 46656 650 29116 528 06908 673 2327 060 086246 805265 590282 35604 787 0664 625 8860161 18004012 559 62010 009 115625 9651 924 540
  AF51 - Majetkové účasti76 357 23871 004 93556 650 2919 567 53708 672 787100 000246 805265 590282 35604 787 06600161 1800405 352 3034 361 668343 242647 393
    AF511 - Kótované akcie4 391 4583 357 0912 268 4171 088 67501 088 40000275000000001 034 367414 03990 117530 211
    AF512 - Nekótované akcie65 100 56061 843 65650 423 6476 632 94305 785 158100 000218 551258 663270 57104 787 0664 625 8860161 180003 256 9043 130 6259 158117 122
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 865 2205 804 1883 958 2281 845 92001 799 229028 2546 65211 785000000401 061 032817 004243 96860
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov14 167 8486 960 53106 960 53104456 960 08600000000007 207 3175 647 447282 7231 277 147
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu7 66244504450445000000000007 2177 21700
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov14 160 1866 960 08606 960 086006 960 08600000000007 200 1005 640 230282 7231 277 147
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 17 066 24416 730 617016 691 73705 4800006 049 28010 636 97738 88038 8800000335 627174 500101 84159 286
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 631 0611 295 43401 256 554000001 256 554038 88038 8800000335 627174 500101 84159 286
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 790 7134 790 71304 790 713000004 790 71300000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky10 644 47010 644 470010 644 47005 4800002 01310 636 9770000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 269 063763 746295 036400 83048 786325 0966 2755 08602 21913 36866 67066 670001 2100505 317480 13524 753429
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky56 427 17146 968 51233 148 9314 043 3361 430 7361 611 580103 00117 994101 530662 354116 1417 225 0006 083 470641 630499 9002 548 5712 6739 458 6599 445 7524 5608 347
  AF81 - Obchodný úver a preddavky33 958 52524 550 63622 227 822844 6793815 490016 5646 8515 77101 224 839847 427257 126120 286253 29709 407 8899 406 7121 1770
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov22 468 64622 417 87510 921 1093 198 6571 430 733796 090103 0011 43094 679656 583116 1416 000 1615 236 043384 504379 6142 295 2742 67350 77039 0403 3838 347
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 178 38661 535 19855 351 9063 833 4783 391 308-1 491 54067 589522 9361 763 511-1 031 579611 25338 102 79640 088 287-929 990-1 055 500-35 104 858-648 124-60 356 820-47 321 371-20 137 8087 102 359

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt