Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA504 169 244420 349 453136 499 633161 574 74648 019 27080 064 3486 865 4307 376 3332 133 5787 026 86310 088 92481 806 79478 611 9142 561 860633 01939 671 581796 70083 819 79135 937 04216 981 89722 389 159
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 919 820413 8180413 818413 8180000000000001 506 00201 142 100363 902
  AF11 - Menové zlato1 142 10000000000000000001 142 10001 142 1000
  AF12 - Zvláštne práva čerpania777 720413 8180413 818413 818000000000000363 90200363 902
AF2 - Obeživo a vklady134 330 202114 985 7350104 670 37545 777 66758 892 7090000010 315 36010 315 360000019 344 46711 909 1526 616 831365 896
  AF21 - Obeživo10 736 16810 659 362010 659 36210 659 36200000000000076 806038 50138 305
  AF22 - Prevoditeľné vklady71 712 05865 988 679057 859 71323 226 59334 633 120000008 128 9668 128 96600005 723 37986 9295 403 107233 343
  AF29 - Ostatné vklady51 881 97638 337 694036 151 30111 891 71224 259 589000002 186 3942 186 394000013 544 28211 822 2231 175 22394 248
AF3 - Cenné papiere okrem akcií88 493 76058 918 2205 422 78410 176 75605 552 62302 839 0481 785 0850043 318 67943 309 7398 94000029 575 5408 789 6814 351 47216 434 388
  AF31 - Krátkodobé981 741932 44738 99692 072052 987025 23713 84900801 380801 380000049 293309048 984
  AF32 - Dlhodobé87 512 01957 985 7725 383 78910 084 68405 499 63602 813 8111 771 2370042 517 30042 508 3608 94000029 526 2478 789 3714 351 47216 385 404
AF4 - Úvery/pôžičky121 263 089108 040 28443 101 31610 521 19506 072 68964 262 76944 207141 524016 362 48814 442 5091 919 44053937 261 027794 25813 222 8055 716 2814 154 9923 351 532
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)37 279 37330 644 07615 670 4004 080 60401 688 46462 379 38712 7242309 192 9459 140 81251 8802531 694 0556 0726 635 2973 243 5161 104 2602 287 521
  AF42 - Dlhodobé83 983 71677 396 20827 430 9166 440 59104 384 22501 883 38231 483141 50107 169 5435 301 6971 867 56028635 566 972788 1866 587 5082 472 7653 050 7321 064 011
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov87 181 21575 604 80554 741 83416 075 86508 650 8116 770 661246 848128 981278 56404 787 0664 625 8860161 18004011 576 4119 148 022598 8861 829 503
  AF51 - Majetkové účasti74 047 03768 933 76554 741 8349 404 82508 650 432100 000246 848128 981278 56404 787 06600161 1800405 113 2734 205 366332 124575 783
    AF511 - Kótované akcie2 955 1242 053 6531 020 1051 033 54801 033 2730027500000000901 471347 07478 161476 236
    AF512 - Nekótované akcie64 315 34261 149 27949 792 1596 570 05505 867 471100 000211 713122 189268 68204 787 0664 625 8860161 180003 166 0633 061 9184 69099 455
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 776 5715 730 8323 929 5701 801 22201 749 688035 1356 5179 882000000401 045 739796 374249 27392
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov13 134 1786 671 04006 671 04003796 670 66100000000006 463 1384 942 656266 7621 253 720
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu6 41737903790379000000000006 0386 03800
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov13 127 7616 670 66106 670 661006 670 66100000000006 457 1004 936 618266 7621 253 720
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 16 351 89616 049 886016 009 00605 4440005 934 16010 069 40240 88040 8800000302 010165 39594 98141 634
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 516 5601 214 55001 173 670000001 173 670040 88040 8800000302 010165 39594 98141 634
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 758 7144 758 71404 758 714000004 758 71400000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky10 076 62210 076 622010 076 62205 4440001 77610 069 4020000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 262 278837 775429 234342 34239 841283 3516 0523 76401 7587 57664 33064 330001 8681424 503166 56712 677111
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky53 366 98445 498 93132 804 4653 365 3881 787 944606 72288 71123 904175 304670 85711 9466 917 9905 813 210633 480471 3002 408 6862 4017 868 05328 4409 9582 193
  AF81 - Obchodný úver a preddavky32 042 34824 225 26422 050 308256 99212143 017016 20090 1597 60401 664 5481 355 664305 8153 069253 41607 817 0842 5017481
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov21 324 63621 273 66710 754 1573 108 3961 787 932463 70588 7117 70485 146663 25311 9465 253 4424 457 546327 665468 2312 155 2702 40150 96925 9399 2102 192
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 142 10362 149 78055 182 2824 396 6913 636 310-1 744 489120 383927 9651 660 521-649 969445 96836 998 55538 920 300-696 500-1 225 244-33 856 730-571 018-68 490 008-27 619 451-10 475 14516 436 088

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt