Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA498 045 032417 762 379138 892 473155 118 32744 147 32978 004 3606 969 0186 970 4411 780 8707 034 22810 212 08183 887 50280 644 9902 615 730626 78139 073 677790 40080 282 65435 790 61711 369 62921 539 434
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 813 318410 3420410 342410 3420000000000001 402 97601 041 568361 408
  AF11 - Menové zlato1 041 56800000000000000001 041 56801 041 5680
  AF12 - Zvláštne práva čerpania771 750410 3420410 342410 342000000000000361 40800361 408
AF2 - Obeživo a vklady126 446 218109 736 141099 132 68142 010 35957 122 3220000010 603 46010 603 460000016 710 07710 930 2393 154 496374 832
  AF21 - Obeživo10 592 57610 519 633010 519 63310 519 63300000000000072 943038 50134 442
  AF22 - Prevoditeľné vklady67 292 82964 704 764056 252 61323 303 79632 948 818000008 452 1518 452 15100002 588 065216 2122 133 680238 173
  AF29 - Ostatné vklady48 560 81234 511 743032 360 4348 186 93024 173 504000002 151 3092 151 309000014 049 06910 714 027982 315102 217
AF3 - Cenné papiere okrem akcií87 594 94559 523 1895 087 4859 284 07305 477 49902 346 7461 458 7801 047045 151 63145 143 0018 63000028 071 7578 645 5134 251 63515 174 608
  AF31 - Krátkodobé466 447400 64627 14577 389059 974015 2432 17300296 112296 0922000065 8006 333059 467
  AF32 - Dlhodobé87 128 49959 122 5425 060 3399 206 68405 417 52502 331 5031 456 6081 047044 855 52044 846 9108 61000028 005 9568 639 1804 251 63515 115 141
AF4 - Úvery/pôžičky123 161 695108 255 87844 603 52910 155 74005 651 02304 358 10239 504106 28183016 181 85414 310 7331 870 71041136 532 147782 60814 905 8176 796 9734 255 4443 853 400
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)43 148 48234 228 86619 698 5393 805 45101 447 38802 346 40310 778528309 038 7858 988 57349 8503621 680 7815 3108 919 6164 648 1541 272 2352 999 227
  AF42 - Dlhodobé80 013 21374 027 01224 904 9906 350 28904 203 63502 011 69928 726106 22907 143 0695 322 1601 820 8604934 851 366777 2985 986 2012 148 8192 983 209854 173
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov88 080 93375 936 45255 144 60016 004 74608 407 6906 892 608240 369184 829279 25004 787 0664 625 8860161 18004012 144 4809 757 420659 2561 727 804
  AF51 - Majetkové účasti74 407 94069 140 35955 144 6009 208 65308 400 355103 850240 369184 829279 25004 787 06600161 1800405 267 5804 321 127343 411603 042
    AF511 - Kótované akcie2 989 2032 016 9201 028 186988 7330988 73300000000000972 283398 87385 085488 325
    AF512 - Nekótované akcie64 794 54061 541 08350 254 3416 499 67605 739 938103 850205 233180 662269 99304 787 0664 625 8860161 180003 253 4573 127 03611 797114 624
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 624 1975 582 3573 862 0731 720 24401 671 684035 1364 1679 257000000401 041 840795 219246 52992
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov13 672 9936 796 09306 796 09307 3356 788 75800000000006 876 9005 436 293315 8451 124 762
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu13 3357 33507 33507 335000000000006 0006 00000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov13 659 6586 788 75806 788 758006 788 75800000000006 870 9005 430 293315 8451 124 762
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 16 521 18616 208 060016 164 92007 0660006 008 28510 149 56943 14043 1400000313 126173 28095 94443 902
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 541 0351 227 90901 184 769000001 184 769043 14043 1400000313 126173 28095 94443 902
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 821 8584 821 85804 821 858000004 821 85800000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky10 158 29310 158 293010 158 29307 0660001 65810 149 5690000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 070 943670 869263 786343 45723 868304 8164 0532 37701 6766 66761 45061 3906002 1751400 074133 87435 303688
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky53 355 79547 021 44933 793 0733 622 3691 702 7601 033 94472 35722 84797 757637 68955 0157 058 9005 857 380736 330465 1902 539 3557 7516 334 34740 0293 1902 791
  AF81 - Obchodný úver a preddavky31 760 48325 482 11123 074 953169 1638141 365016 2134 1236 0541 4001 984 1771 650 096323 44810 633253 81806 278 3732 674757103
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov21 595 31221 539 33810 718 1203 453 2061 702 752892 57972 3576 63493 634631 63553 6155 074 7244 207 284412 882454 5572 285 5377 75155 97437 3552 4332 688
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 041 57761 741 21156 087 3573 190 7444 184 143-2 340 702101 760406 9611 228 121-854 181464 64236 558 39338 554 152-749 220-1 246 539-33 505 587-589 696-67 915 704-3 426 853-14 086 65316 348 678

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt