Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA489 783 741410 564 631137 199 874152 136 56543 398 57676 558 8756 732 3347 010 4591 620 5306 888 0999 927 69282 004 23378 869 8812 539 480594 87238 445 935778 02479 219 11036 235 54411 202 29920 519 919
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 865 885411 0900411 090411 0900000000000001 454 79501 093 586361 209
  AF11 - Menové zlato1 093 58600000000000000001 093 58601 093 5860
  AF12 - Zvláštne práva čerpania772 299411 0900411 090411 090000000000000361 20900361 209
AF2 - Obeživo a vklady125 562 952107 836 235097 865 54541 504 00156 361 545000009 970 6909 970 690000017 726 71713 684 4793 300 985330 386
  AF21 - Obeživo10 940 78010 865 935010 865 93510 865 93500000000000074 845038 50036 345
  AF22 - Prevoditeľné vklady66 021 01463 551 980055 693 58823 586 12732 107 461000007 858 3927 858 39200002 469 034169 4972 071 198228 339
  AF29 - Ostatné vklady48 601 15833 418 320031 306 0237 051 93924 254 084000002 112 2982 112 298000015 182 83813 514 9821 191 28765 702
AF3 - Cenné papiere okrem akcií85 636 90559 007 8185 365 9619 166 89705 480 38602 374 5291 310 9471 034044 474 96044 466 3308 63000026 629 0878 123 3694 258 22514 247 493
  AF31 - Krátkodobé223 639109 82211 14898 654088 618010 03500020020000113 8181 2580112 560
  AF32 - Dlhodobé85 413 26558 897 9965 354 8139 068 24305 391 76802 364 4941 310 9471 034044 474 94044 466 3308 61000026 515 2698 122 1114 258 22514 134 933
AF4 - Úvery/pôžičky121 120 994106 573 08044 044 95810 208 02205 745 8483214 320 63735 798105 418015 898 81714 059 1651 839 01064235 645 710775 57314 547 9146 776 6753 937 4103 833 829
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)42 726 47134 001 95819 722 1203 843 28001 510 68902 319 50112 95313708 746 9008 709 36736 9405931 682 0437 6158 724 5134 679 7131 048 8872 995 913
  AF42 - Dlhodobé78 394 52372 571 12224 322 8386 364 74204 235 1593212 001 13622 845105 28107 151 9175 349 7981 802 0704933 963 667767 9585 823 4012 096 9632 888 523837 916
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov86 488 02774 686 77554 394 41015 505 26908 102 1506 651 672240 599182 918327 93004 787 0564 625 8760161 18004011 801 2529 527 041609 8531 664 357
  AF51 - Majetkové účasti73 351 74168 117 78954 394 4108 936 28308 084 836100 000240 599182 918327 93004 787 05600161 1800405 233 9524 297 801335 324600 827
    AF511 - Kótované akcie3 129 9742 239 6981 267 965971 7330945 3940012526 2140000000890 276358 11073 627458 539
    AF512 - Nekótované akcie63 629 26360 326 14449 269 2706 269 81805 490 875100 000205 462178 626294 85504 787 0564 625 8760161 180003 303 1193 145 53815 293142 288
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 592 5045 551 9473 857 1751 694 73201 648 567035 1374 1676 861000000401 040 557794 153246 4040
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov13 136 2866 568 98606 568 986017 3146 551 67200000000006 567 3005 229 241274 5291 063 530
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu22 61417 314017 314017 314000000000005 3005 30000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov13 113 6726 551 67206 551 672006 551 67200000000006 562 0005 223 941274 5291 063 530
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 16 064 95715 751 278015 706 74806 9380005 823 9219 875 88944 53044 5300000313 679159 20089 02365 456
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 525 3001 211 62101 167 091000001 167 091044 53044 5300000313 679159 20089 02365 456
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 655 0984 655 09804 655 098000004 655 09800000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 884 5599 884 55909 884 55906 9380001 7329 875 8890000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 966 935632 734190 546378 10723 718332 0137 3893 89302 3028 79262 19062 1306001 8874334 201164 38134 9126 968
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky52 077 08745 665 62233 203 9992 894 8871 459 767529 99572 95270 80190 867627 49443 0126 765 9905 641 160691 780433 0502 798 3382 4076 411 46576 0515 37510 221
  AF81 - Obchodný úver a preddavky31 674 01625 363 92023 036 930291 4806164 707066 1294 54756 09101 781 5771 500 633279 8051 138253 93406 310 0963 06066780
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov20 403 07120 301 70110 167 0692 603 4071 459 761365 28872 9524 67286 320571 40343 0124 984 4144 140 527411 975431 9122 544 4042 407101 36972 9914 70810 141
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 093 57360 871 05955 376 3782 540 4794 244 296-2 937 838-87 975736 1021 063 593-908 984431 28436 538 53038 372 080-801 230-1 032 319-33 014 173-570 156-51 276 21613 118 980-14 144 49215 982 446

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt