Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA480 599 497403 778 957136 374 641149 726 22642 265 44875 624 8366 813 4626 767 1601 512 9907 036 1059 706 22479 864 51276 774 7322 491 830597 95037 049 272764 30676 820 54037 697 86613 276 38719 361 277
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 850 395401 7950401 795401 7950000000000001 448 60001 096 014352 586
  AF11 - Menové zlato1 096 01400000000000000001 096 01401 096 0140
  AF12 - Zvláštne práva čerpania754 381401 7950401 795401 795000000000000352 58600352 586
AF2 - Obeživo a vklady123 116 283105 693 323095 827 03340 549 29155 277 742000009 866 2909 866 290000017 422 95913 241 8693 325 634329 462
  AF21 - Obeživo11 219 81811 155 059011 155 05911 155 05900000000000064 759036 26428 495
  AF22 - Prevoditeľné vklady64 418 81262 434 641054 726 01323 456 25131 269 762000007 708 6287 708 62800001 984 171235 7881 509 562238 820
  AF29 - Ostatné vklady47 477 65332 103 623029 945 9615 937 98124 007 980000002 157 6622 157 662000015 374 03013 066 0801 779 80862 147
AF3 - Cenné papiere okrem akcií82 821 43757 196 9755 288 0608 981 95505 341 67002 432 0741 207 1501 061042 926 96042 918 3508 61000025 624 4617 716 0744 279 97013 628 417
  AF31 - Krátkodobé305 568131 23444 22687 008086 6980031000000000174 334280174 306
  AF32 - Dlhodobé82 515 86857 065 7415 243 8348 894 94805 254 97202 432 0741 206 8401 061042 926 96042 918 3508 61000025 450 1277 716 0454 279 97013 454 111
AF4 - Úvery/pôžičky118 818 402104 695 51343 838 2419 877 90105 660 8313124 073 40830 491112 8491015 581 77613 734 1461 846 94069034 635 731761 86414 122 8896 431 7803 910 8523 780 256
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)42 091 85033 611 97619 836 7503 584 71801 465 89402 109 1909 519104108 461 7398 423 79737 850921 721 6127 1578 479 8744 555 303969 4072 955 164
  AF42 - Dlhodobé76 726 55271 083 53724 001 4926 293 18304 194 9373121 964 21720 971112 74507 120 0375 310 3491 809 09059832 914 119754 7065 643 0151 876 4772 941 445825 093
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov87 907 91576 288 18355 921 49815 579 58908 108 8436 728 113240 393181 970320 27004 787 0564 625 8760161 18004011 619 7329 854 154568 7941 196 864
  AF51 - Majetkové účasti74 698 49169 631 07055 921 4988 922 47608 079 843100 000240 393181 970320 27004 787 05600161 1800405 067 4214 262 025337 956467 521
    AF511 - Kótované akcie2 998 8642 209 3741 271 659937 7150937 4400027500000000789 490386 73978 691324 060
    AF512 - Nekótované akcie65 079 85361 840 39850 774 2256 279 11705 484 899100 000205 267177 678311 27304 787 0564 625 8760161 180003 239 4553 081 36514 721143 368
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 619 7745 581 2993 875 6151 705 64401 657 504035 1264 0178 997000000401 038 476793 839244 54492
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov13 209 4246 657 11306 657 113029 0006 628 11300000000006 552 3115 592 130230 838729 343
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu34 31129 000029 000029 000000000000005 3115 31100
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov13 175 1136 628 11306 628 113006 628 11300000000006 547 0005 586 819230 838729 343
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 16 050 26215 733 170015 686 30006 8090006 044 2439 635 24846 87046 8700000317 092189 59966 82060 673
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 555 7801 238 68801 191 818000001 191 818046 87046 8700000317 092189 59966 82060 673
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 851 0794 851 07904 851 079000004 851 07900000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 643 4039 643 40309 643 40306 8090001 3469 635 2480000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 793 456592 474133 491394 33922 057360 2613 3332 34601 5004 84262 94062 940001 7040200 982121 30922 3821 361
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 241 34743 177 52331 193 3512 977 3131 292 305868 68081 70418 93993 379556 18266 1246 592 6205 520 260636 280436 0802 411 8372 4026 063 824129 7625 92011 657
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 402 10723 495 79521 388 692263 0374234 033016 5957 2165 18901 588 7191 316 325263 8608 534255 34705 906 3122 38368280
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 839 24019 681 7279 804 6592 714 2761 292 301634 64781 7042 34486 163550 99366 1245 003 9014 203 935372 420427 5462 156 4902 402157 513127 3795 23811 577
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 095 99261 531 02256 344 3062 980 4024 795 272-2 439 5696 768416 430933 696-1 030 372298 17736 298 05838 227 610-808 290-1 121 262-33 466 536-625 208-52 172 14413 362 321-13 607 99214 747 105

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt