Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA479 408 592398 474 279134 439 131148 033 48541 208 15075 732 7076 775 5196 525 3041 326 2246 912 8469 552 73578 697 87575 555 2982 496 754645 82336 536 103767 68480 934 31337 878 89116 149 85618 853 588
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 862 413404 3530404 353404 3530000000000001 458 06001 102 289355 771
  AF11 - Menové zlato1 102 28900000000000000001 102 28901 102 2890
  AF12 - Zvláštne práva čerpania760 124404 3530404 353404 353000000000000355 77100355 771
AF2 - Obeživo a vklady121 981 372103 342 458094 101 95839 669 81054 432 148000009 240 5009 240 500000018 638 91411 611 8806 134 178316 082
  AF21 - Obeživo11 454 50611 379 692011 379 69211 379 69200000000000074 814038 50036 314
  AF22 - Prevoditeľné vklady66 430 07461 524 099054 193 31023 328 21430 865 095000007 330 7897 330 78900004 905 975183 1394 509 341213 496
  AF29 - Ostatné vklady44 096 79230 438 668028 528 9574 961 90423 567 053000001 909 7111 909 711000013 658 12411 428 7411 586 33766 272
AF3 - Cenné papiere okrem akcií82 013 34057 471 2025 787 6089 126 25205 693 90502 401 3751 029 9241 048042 557 34142 548 5618 78000024 542 1387 654 2724 297 07812 590 788
  AF31 - Krátkodobé246 039194 32659 957134 3700125 917008 4520000000051 7130051 713
  AF32 - Dlhodobé81 767 30157 276 8765 727 6528 991 88305 567 98802 401 3751 021 4711 048042 557 34142 548 5618 78000024 490 4257 654 2724 297 07812 539 075
AF4 - Úvery/pôžičky121 609 965104 786 49244 919 1079 713 05705 775 1181 4073 784 02526 915124 82277015 529 68413 696 8971 831 7731 01433 859 406765 23916 823 4738 462 2843 943 7654 417 423
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)43 775 07533 512 18120 070 7513 315 45801 372 5781 0781 932 0768 94977708 423 1728 363 21959 0598941 695 2987 50210 262 8946 595 896931 3082 735 690
  AF42 - Dlhodobé77 834 88971 274 31124 848 3556 397 59904 402 5403291 851 94917 966124 81507 106 5125 333 6781 772 71412032 164 108757 7366 560 5781 866 3883 012 4571 681 733
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov85 294 47073 867 29953 215 35515 864 83508 326 3606 722 053314 467180 401321 55504 787 0564 625 8760161 18005311 427 1719 755 435566 6111 105 124
  AF51 - Majetkové účasti72 293 76267 213 59153 215 3559 211 12708 294 705100 000314 467180 401321 55504 787 05600161 1800535 080 1714 271 227330 026478 917
    AF511 - Kótované akcie4 227 5093 424 0222 525 732898 2910898 1410015000000000803 487386 46773 899343 121
    AF512 - Nekótované akcie61 456 97858 219 83846 840 9266 591 85605 732 811100 000279 343176 258303 44404 787 0564 625 8760161 180003 237 1403 090 97010 466135 704
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 609 2755 569 7313 848 6971 720 98101 663 753035 1243 99318 111000000531 039 544793 790245 66192
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov13 000 7086 653 70806 653 708031 6556 622 05300000000006 347 0005 484 208236 585626 207
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu31 65531 655031 655031 655000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov12 969 0536 622 05306 622 053006 622 05300000000006 347 0005 484 208236 585626 207
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 15 834 12615 500 059015 450 09906 6810005 921 0359 522 38349 96049 9600000334 067187 55885 01261 497
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 521 6281 187 56101 137 601000001 137 601049 96049 9600000334 067187 55885 01261 497
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 782 2364 782 23604 782 236000004 782 23600000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 530 2629 530 26209 530 26206 6810001 1989 522 3830000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 843 100514 547138 529314 14024 831279 8381 5332 12701 6094 20260 45660 456001 4220328 553124 91518 6143 529
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 969 80642 587 86930 378 5333 058 7901 109 1561 218 65750 52623 31088 984542 77725 3806 472 8785 333 048656 201483 6292 675 2762 3927 381 93769 2282 3083 374
  AF81 - Obchodný úver a preddavky30 952 87823 656 74620 955 367203 456515176 291016 0763 6296 94502 245 0201 805 251314 912124 857252 90407 296 1321 9874333
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 016 92818 931 1229 423 1662 855 3341 108 6411 042 36650 5267 23485 355535 83225 3804 227 8583 527 797341 289358 7722 422 3722 39285 80567 2411 8753 371
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 102 27254 703 85250 345 3271 791 2924 523 687-2 879 332203 561122 571713 283-1 159 757267 28035 896 52337 892 166-613 623-1 382 020-32 798 773-530 517-43 204 17612 267 189-9 503 91314 432 031

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt