Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA449 367 790381 834 939132 777 881134 222 21229 348 61474 707 5836 584 8696 360 486833 6927 050 9169 336 05278 386 84575 264 3772 504 129618 33835 691 850756 15167 532 85124 407 56712 758 79717 849 514
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 875 960407 5180407 518407 5180000000000001 468 44201 110 342358 100
  AF11 - Menové zlato1 110 34200000000000000001 110 34201 110 3420
  AF12 - Zvláštne práva čerpania765 618407 5180407 518407 518000000000000358 10000358 100
AF2 - Obeživo a vklady98 481 42090 786 051081 936 15127 977 95553 958 196000008 849 9008 849 90000007 695 3692 203 2674 513 390364 588
  AF21 - Obeživo11 489 37711 421 582011 421 58211 421 58200000000000067 795038 14629 649
  AF22 - Prevoditeľné vklady50 809 26447 557 262041 170 21511 790 35629 379 859000006 387 0476 387 04700003 252 002194 4262 853 877203 699
  AF29 - Ostatné vklady36 182 77931 807 208029 344 3544 766 01724 578 337000002 462 8532 462 85300004 375 5722 008 8411 621 367131 240
AF3 - Cenné papiere okrem akcií80 653 56756 743 4055 814 6618 399 07805 577 70102 271 118549 1721 087042 529 66642 521 3868 28000023 910 1637 831 4044 412 89411 665 865
  AF31 - Krátkodobé1 436 7521 423 81592 289166 2800138 522019 3498 409001 165 2461 165 246000012 93671012 866
  AF32 - Dlhodobé79 216 81655 319 5895 722 3728 232 79805 439 17902 251 768540 7641 087041 364 41941 356 1398 28000023 897 2267 831 3334 412 89411 652 999
AF4 - Úvery/pôžičky117 950 094102 000 65242 949 8829 720 13805 814 2307 4173 750 39022 657125 31413015 519 30813 722 2741 796 38664833 057 626753 69715 949 4427 735 7664 161 8924 051 784
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)41 717 14632 308 07518 805 0103 271 41001 415 3047 0711 840 8358 053171308 534 7728 472 61561 7504071 690 2136 6699 409 0725 915 6921 022 5912 470 788
  AF42 - Dlhodobé76 232 94869 692 57724 144 8726 448 72804 398 9263461 909 55514 604125 29706 984 5365 249 6591 734 63624131 367 413747 0286 540 3711 820 0743 139 3011 580 996
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov83 936 38673 891 79853 693 76815 410 92108 112 9456 489 379313 943174 359320 29504 787 0564 625 8760161 18005310 044 5887 514 534303 8911 298 253
  AF51 - Majetkové účasti71 370 66267 470 57453 693 7688 989 69708 081 100100 000313 943174 359320 29504 787 05600161 1800533 900 0883 070 374322 458507 256
    AF511 - Kótované akcie4 223 3673 444 8902 555 200889 6910889 69100000000000778 477354 53469 179354 764
    AF512 - Nekótované akcie60 590 59858 505 56347 260 7246 457 78305 604 629100 000279 380170 366303 40804 787 0564 625 8760161 180002 085 0351 922 52410 111152 400
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 556 6975 520 1213 877 8451 642 22301 586 780034 5633 99316 887000000531 036 575793 315243 16892
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov12 565 7246 421 22406 421 224031 8456 389 37900000000006 144 5005 128 902224 601790 997
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu31 84531 845031 845031 845000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov12 533 8796 389 37906 389 379006 389 37900000000006 144 5005 128 902224 601790 997
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 15 609 40015 252 318015 200 94809 6890005 905 7499 285 51051 37051 3700000357 082188 30797 74671 029
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 598 3711 241 28901 189 919000001 189 919051 37051 3700000357 082188 30797 74671 029
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 714 7564 714 75604 714 756000004 714 75600000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 296 2739 296 27309 296 27309 6890001 0749 285 5100000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 936 198554 086132 324367 30627 946330 2187553 29701 5753 51553 06253 062001 3940382 112128 28423 1032 406
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 924 76442 199 11130 187 2462 780 152935 195904 60487 31821 73887 504696 89646 8976 596 4835 440 510699 463456 5102 632 8302 4007 725 653206 00516 21737 489
  AF81 - Obchodný úver a preddavky30 954 31023 498 23620 934 937206 0299181 239016 3953 6294 75702 104 2561 610 382319 721174 153253 01507 456 0742 413813224
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 970 45418 700 8759 252 3092 574 123935 186723 36587 3185 34383 875692 13946 8974 492 2273 830 128379 742282 3572 379 8152 400269 579203 59215 40437 265
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 110 33756 060 60451 486 8741 784 2304 808 914-2 404 678120 54174 319231 016-1 199 047153 16535 939 71437 887 932-761 441-1 186 777-32 606 844-543 370-46 844 819-7 841 7389 357 76013 379 991

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt