Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA442 043 697376 360 114131 231 380132 596 93429 574 30573 606 0776 439 5036 318 943687 3006 859 6969 111 10977 444 04874 368 6172 428 882646 54934 341 641746 10965 683 58426 399 08914 601 79916 991 468
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 889 508415 2460415 246415 2460000000000001 474 26201 110 462363 800
  AF11 - Menové zlato1 110 46200000000000000001 110 46201 110 4620
  AF12 - Zvláštne práva čerpania779 046415 2460415 246415 246000000000000363 80000363 800
AF2 - Obeživo a vklady98 459 11090 826 461081 780 76128 265 03753 515 724000009 045 7009 045 70000007 632 6492 172 2224 411 300434 072
  AF21 - Obeživo11 740 10511 670 622011 670 62211 670 62200000000000069 483041 20428 279
  AF22 - Prevoditeľné vklady50 330 91546 935 064040 241 88611 088 66729 153 219000006 693 1786 693 17800003 395 850211 6272 973 990210 234
  AF29 - Ostatné vklady36 388 09032 220 775029 868 2535 505 74824 362 505000002 352 5222 352 52200004 167 3161 960 5951 396 107195 559
AF3 - Cenné papiere okrem akcií78 848 31255 112 2905 576 9047 911 75005 309 95902 205 274395 4431 074041 623 63541 615 3558 28000023 736 0238 501 9284 299 86310 934 232
  AF31 - Krátkodobé1 363 2231 362 61583 454112 444089 229015 0688 147001 166 7171 166 7170000608690538
  AF32 - Dlhodobé77 485 08953 749 6745 493 4507 799 30605 220 73102 190 206387 2951 074040 456 91840 448 6388 28000023 735 4158 501 8584 299 86310 933 693
AF4 - Úvery/pôžičky113 421 59198 299 79540 720 6639 543 37005 616 8089 3633 776 92422 425116 90095015 142 12513 367 7381 773 60078732 150 526743 11115 121 7967 152 0224 077 3823 892 392
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)39 380 19530 445 36617 256 9733 381 67801 478 0779 0001 885 1158 501369508 160 3938 105 46854 3605651 638 7447 5788 934 8295 601 142972 1862 361 501
  AF42 - Dlhodobé74 041 39667 854 42923 463 6906 161 69204 138 7313631 891 80913 924116 86506 981 7325 262 2701 719 24022230 511 783735 5336 186 9671 550 8803 105 1961 530 891
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov84 305 60574 612 39654 747 02315 078 23407 931 6336 340 980313 944175 868315 80904 787 0864 625 9060161 1800539 693 2097 840 125566 3691 286 716
  AF51 - Majetkové účasti72 186 60768 337 92254 747 0238 803 76007 898 139100 000313 944175 868315 80904 787 08600161 1800533 848 6853 042 012321 152485 522
    AF511 - Kótované akcie3 866 7893 154 6162 270 590884 0270884 02700000000000712 173324 52465 573322 076
    AF512 - Nekótované akcie61 735 00259 636 40248 590 5176 258 79905 407 780100 000279 380172 075299 56404 787 0864 625 9060161 180002 098 6001 925 13510 111163 354
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 584 8165 546 9043 885 9171 660 93401 606 332034 5643 79316 245000000531 037 912792 352245 46892
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov12 118 9986 274 47406 274 474033 4946 240 98000000000005 844 5244 798 113245 217801 194
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu33 61833 494033 494033 4940000000000012401240
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov12 085 3806 240 98006 240 980006 240 98000000000005 844 4004 798 113245 093801 194
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 15 277 01614 924 617014 872 74709 554007 1165 804 5959 051 48251 87051 8700000352 399178 655103 12470 620
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 557 3801 204 98101 153 11100007 1161 145 995051 87051 8700000352 399178 655103 12470 620
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 657 6614 657 66104 657 661000004 657 66100000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 061 9759 061 97509 061 97509 5540009399 051 4820000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 003 944574 343126 742400 39630 693360 8626782 66601 5773 92045 66845 668001 5370429 601385 77121 9432 846
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky48 838 61141 594 96630 060 0482 594 430863 329861 53788 48220 13586 449619 74154 7576 747 9645 616 380647 002484 5822 189 5782 9457 243 645168 36711 3566 790
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 774 84522 714 67020 453 994166 3216141 202016 6123 5774 92401 841 7141 441 031225 452175 231252 64107 060 1752 366564113
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 063 76618 880 2969 606 0552 428 109863 323720 33588 4823 52382 872614 81754 7574 906 2504 175 349421 550309 3501 936 9372 945183 470166 00110 7926 677
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 110 37455 449 32052 667 5851 782 6015 355 657-2 734 257133 87432 74126 062-1 165 015133 53735 207 55637 142 349-846 492-1 088 302-33 711 575-496 847-60 444 036-41 269 18711 431 6818 235 675

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt