Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA437 538 166372 109 985130 031 819129 335 41328 233 21772 230 0136 362 2496 011 453647 4746 916 8238 934 18378 037 63275 015 8172 390 337631 47933 970 027735 09365 428 18126 955 92315 899 81714 472 149
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 851 305432 4070432 407432 4070000000000001 418 89801 183 541235 357
  AF11 - Menové zlato1 183 54100000000000000001 183 54101 183 5410
  AF12 - Zvláštne práva čerpania667 764432 4070432 407432 407000000000000235 35700235 357
AF2 - Obeživo a vklady98 213 54188 802 141079 147 54126 898 37252 249 169000009 654 6009 654 60000009 411 4003 611 4864 837 708402 676
  AF21 - Obeživo11 613 49711 552 024011 552 02411 552 02400000000000061 473031 51029 963
  AF22 - Prevoditeľné vklady48 719 70845 242 967037 881 5759 754 94128 126 634000007 361 3917 361 39100003 476 742183 2713 055 472237 998
  AF29 - Ostatné vklady37 880 33532 007 150029 713 9425 591 40724 122 535000002 293 2092 293 20900005 873 1853 428 2141 750 726134 715
AF3 - Cenné papiere okrem akcií78 036 03655 236 9985 441 9447 323 03905 036 19401 930 668355 1151 061042 472 01642 463 7368 28000022 799 0388 421 0945 118 5169 259 428
  AF31 - Krátkodobé1 400 9641 395 83971 852123 985091 804032 1810001 200 0021 200 00200005 1257605 049
  AF32 - Dlhodobé76 635 07253 841 1595 370 0927 199 05404 944 39001 898 487355 1151 061041 272 01341 263 7338 28000022 793 9138 421 0185 118 5169 254 380
AF4 - Úvery/pôžičky110 499 28596 145 27339 772 5039 565 29205 678 3953 3813 746 03323 379114 104014 840 76013 068 3251 771 59783831 233 472733 24514 354 0126 813 7124 047 1593 493 141
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)38 295 21229 907 09916 933 5393 441 25801 505 1763 0001 924 3258 7183807 812 2067 756 39355 0507631 713 1346 9628 388 1135 239 179959 1032 189 831
  AF42 - Dlhodobé72 204 07366 238 17322 838 9656 124 03504 173 2193811 821 70714 661114 06607 028 5545 311 9321 716 5477529 520 338726 2825 965 8991 574 5333 088 0561 303 310
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov83 589 16274 639 24254 688 01715 164 10608 085 4856 271 615313 944172 780320 28204 787 0664 625 8860161 1800538 949 9207 378 849566 7731 004 297
  AF51 - Majetkové účasti72 088 89568 433 49954 688 0178 958 36308 051 357100 000313 944172 780320 28204 787 06600161 1800533 655 3962 827 982326 611500 802
    AF511 - Kótované akcie3 858 6883 136 5332 207 563928 9690928 96900000000000722 155310 90167 114344 140
    AF512 - Nekótované akcie61 673 84759 782 64448 628 5576 367 02105 516 057100 000279 380168 994302 59004 787 0664 625 8860161 180001 891 2041 724 56410 069156 570
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 556 3605 514 3233 851 8971 662 37301 606 331034 5643 78617 692000000531 042 037792 517249 42892
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov11 500 2676 205 74306 205 743034 1286 171 61500000000005 294 5244 550 867240 162503 495
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu34 25234 128034 128034 1280000000000012401240
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov11 466 0156 171 61506 171 615006 171 61500000000005 294 4004 550 867240 038503 495
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 15 150 34514 770 795014 718 88509 418006 9865 806 4028 896 07951 91051 9100000379 550195 112110 98773 451
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 605 1951 225 64501 173 73500006 9861 166 749051 91051 9100000379 550195 112110 98773 451
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 639 4644 639 46404 639 464000004 639 46400000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 905 6868 905 68608 905 68609 4180001898 896 0790000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 949 825454 78789 558325 25434 248278 8351 3902 80501 8206 15638 27338 273001 7011495 038441 98323 8122 215
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 248 66741 628 34130 039 7972 658 889868 190892 51785 86318 00389 214673 15431 9486 193 0075 113 087610 460469 4612 734 8541 7947 620 32693 68811 3211 583
  AF81 - Obchodný úver a preddavky30 403 01922 886 49920 933 990194 6847168 073016 5386 8563 21001 504 3511 144 298253 452106 601253 47407 516 5201 863781143
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 845 64718 741 8429 105 8072 464 205868 183724 44485 8631 46582 358669 94431 9484 688 6563 968 789357 007362 8602 481 3801 794103 80591 82510 5401 440
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 183 53955 582 97152 693 3241 661 4434 959 233-2 617 628328 379-188 307-102 031-1 026 149307 94634 827 07236 777 395-853 021-1 097 302-33 094 824-504 043-60 325 706-44 479 83212 980 1269 964 454

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt