Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA427 366 279367 154 052130 200 094126 838 21127 677 64671 289 0886 173 5486 112 827580 9166 328 1988 675 98876 483 49973 403 8342 402 770676 89532 897 699734 54960 212 22825 619 54313 294 60613 693 278
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 781 727434 2210434 221434 2210000000000001 347 50601 118 806228 700
  AF11 - Menové zlato1 118 80600000000000000001 118 80601 118 8060
  AF12 - Zvláštne práva čerpania662 921434 2210434 221434 221000000000000228 70000228 700
AF2 - Obeživo a vklady93 602 29186 660 886077 999 76626 298 53551 701 231000008 661 1208 661 12000006 941 4052 586 5673 070 197734 320
  AF21 - Obeživo11 950 66511 884 637011 884 63711 884 63700000000000066 028035 36730 661
  AF22 - Prevoditeľné vklady45 164 05342 715 057035 934 6198 067 45027 867 169000006 780 4386 780 43800002 448 996261 0521 555 067632 877
  AF29 - Ostatné vklady36 487 57332 061 192030 180 5106 346 44823 834 062000001 880 6821 880 68200004 426 3812 325 5151 479 76370 782
AF3 - Cenné papiere okrem akcií77 266 66655 006 6875 841 9656 947 88004 826 45701 880 452239 9221 048042 216 84242 208 5628 28000022 259 9799 355 1094 650 5598 254 311
  AF31 - Krátkodobé593 253583 952126 72590 476058 382032 094000366 751366 75100009 301009 301
  AF32 - Dlhodobé76 673 41354 422 7355 715 2396 857 40404 768 07601 848 359239 9221 048041 850 09141 841 8118 28000022 250 6789 355 1094 650 5598 245 010
AF4 - Úvery/pôžičky108 615 73195 005 95340 333 0279 178 39105 502 2393 3983 558 31824 94289 495014 469 23512 680 4531 788 26751530 292 578732 72213 609 7786 416 4673 768 9423 424 369
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)36 163 70928 615 49616 220 5543 299 47601 731 3903 0001 559 5805 4693807 470 2767 445 07924 7904071 621 0594 1327 548 2134 689 116885 0131 974 084
  AF42 - Dlhodobé72 452 02166 390 45624 112 4735 878 91503 770 8493981 998 73819 47389 45706 998 9595 235 3741 763 47710828 671 519728 5906 061 5651 727 3512 883 9291 450 285
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov82 181 92473 770 03953 926 69315 056 22707 976 5556 091 297295 369221 182471 82304 787 0664 625 8860161 1800538 411 8856 877 746548 286985 854
  AF51 - Majetkové účasti71 351 95367 764 49253 926 6939 050 68007 962 305100 000295 369221 182471 82304 787 06600161 1800533 587 4612 756 857316 216514 389
    AF511 - Kótované akcie6 180 8385 457 0604 538 817918 2430918 24300000000000723 778298 94355 810369 025
    AF512 - Nekótované akcie58 696 71656 875 72245 591 7656 496 89105 454 026100 000260 926217 596464 34304 787 0664 625 8860161 180001 820 9951 665 70310 020145 272
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 474 3995 431 7103 796 1111 635 54501 590 036034 4433 5867 480000000531 042 689792 211250 38692
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov10 829 9716 005 54706 005 547014 2505 991 29700000000004 824 4244 120 889232 070471 465
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu14 37414 250014 250014 2500000000000012401240
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov10 815 5975 991 29705 991 297005 991 29700000000004 824 3004 120 889231 946471 465
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 14 423 89014 060 806014 007 82609 283006 8575 340 7958 650 89152 98052 9800000363 084203 64299 95659 486
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 477 2251 114 14101 061 16100006 8571 054 304052 98052 9800000363 084203 64299 95659 486
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 286 3234 286 32304 286 323000004 286 32300000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 660 3428 660 34208 660 34209 2830001688 650 8910000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 135 105660 311108 518518 71442 327461 4661 6623 87404 0695 31630 87930 879002 2000474 794138 34226 9612 121
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky48 358 94541 555 14929 989 8922 695 186902 563811 85777 191374 81388 013420 96819 7816 265 3765 143 954606 223515 2002 602 9211 7746 803 79541 67010 8994 117
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 750 75623 001 12420 440 531194 364158168 141016 5523 5106 00302 113 4261 636 842251 828224 756252 80406 749 6321 98948845
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 608 18918 554 0259 549 3612 500 822902 405643 71677 191358 26184 503414 96519 7814 151 9513 507 112354 395290 4442 350 1171 77454 16439 68110 4114 072
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 118 80758 030 05753 719 6371 779 1165 855 615-2 973 888182 63887 223-139 465-1 486 101253 09435 542 89737 292 952-661 751-1 088 303-32 554 417-457 177-51 049 841-30 196 1338 159 01811 482 564

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt