Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA418 709 685359 561 017124 324 815124 500 05326 249 69969 919 9066 085 7565 971 846735 7117 011 4628 525 67377 464 68174 401 5232 430 819632 34032 553 501717 96759 148 42125 502 65313 788 24912 356 240
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 858 281425 6970425 697425 6970000000000001 432 58401 208 284224 300
  AF11 - Menové zlato1 208 28400000000000000001 208 28401 208 2840
  AF12 - Zvláštne práva čerpania649 997425 6970425 697425 697000000000000224 30000224 300
AF2 - Obeživo a vklady92 229 69184 484 406075 862 56624 887 94850 974 618000008 621 8408 621 84000007 745 2852 978 9283 029 270902 667
  AF21 - Obeživo11 625 55411 557 221011 557 22111 557 22100000000000068 333037 03231 301
  AF22 - Prevoditeľné vklady42 466 59639 763 963033 072 8586 449 53026 623 328000006 691 1056 691 10500002 702 633425 7711 549 644727 218
  AF29 - Ostatné vklady38 137 54033 163 221031 232 4866 881 19724 351 289000001 930 7351 930 73500004 974 3192 553 1571 442 593144 148
AF3 - Cenné papiere okrem akcií77 143 28455 742 8915 716 9136 775 65704 795 26501 814 836164 4691 087043 250 32143 242 3717 95000021 400 39310 002 8294 453 4746 944 090
  AF31 - Krátkodobé278 007268 766129 230139 5360122 438017 0980000000009 2423401348 768
  AF32 - Dlhodobé76 865 27755 474 1255 587 6836 636 12204 672 82701 797 738164 4691 087043 250 32143 242 3717 95000021 391 15210 002 4904 453 3406 935 322
AF4 - Úvery/pôžičky102 841 14690 694 74837 640 4568 682 43005 038 89715 0003 481 37228 946118 215014 340 46412 541 3271 798 68445329 316 090715 30812 146 3985 271 4704 592 0102 282 918
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)33 268 32126 991 96814 433 7753 413 84901 764 88815 0001 623 9869 976007 467 5667 422 38044 8902961 672 9873 7906 276 3533 721 292981 3931 573 669
  AF42 - Dlhodobé69 572 82563 702 78023 206 6815 268 58003 274 00901 857 38618 970118 21506 872 8985 118 9471 753 79415727 643 103711 5195 870 0451 550 1783 610 618709 249
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov78 555 02670 471 12150 743 11214 940 90107 712 0435 984 855288 943448 612506 44804 787 0564 625 8760161 1800538 083 9056 720 305349 5601 946 373
  AF51 - Majetkové účasti68 125 61764 550 01250 743 1129 019 79207 673 354102 435288 943448 612506 44804 787 05600161 1800533 575 6052 747 545299 8611 460 532
    AF511 - Kótované akcie5 018 5554 391 1083 454 996936 1130896 35904 96934 78500000000627 447222 02650 457354 964
    AF512 - Nekótované akcie56 794 83354 887 85443 535 1346 565 66505 327 413102 435256 042410 541469 23404 787 0564 625 8760161 180001 906 9791 734 0820172 897
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 312 2285 271 0503 752 9821 518 01401 449 582027 9323 28637 214000000531 041 179791 436249 404932 671
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov10 429 4095 921 10905 921 109038 6895 882 42000000000004 508 3003 972 76049 699485 841
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu38 68938 689038 689038 689000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov10 390 7205 882 42005 882 420005 882 42000000000004 508 3003 972 76049 699485 841
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 14 719 80714 368 969014 334 899015 9490005 832 5978 486 35334 07034 0700000350 838189 139110 57451 125
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 503 0741 152 23601 118 166000001 118 166034 07034 0700000350 838189 139110 57451 125
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 714 3394 714 33904 714 339000004 714 33900000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 502 3948 502 39408 502 394015 949000928 486 3530000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 340 030902 533198 393665 43957 812593 4161 7294 48403 0954 90336 77836 778001 9221437 497165 31932 34293
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky50 022 41942 470 65230 025 9412 812 464878 242789 71884 172382 21193 684550 02034 4176 394 1535 299 261624 185470 7073 235 4892 6047 551 767174 66312 7354 675
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 642 93422 280 45020 108 547178 16719154 047016 9243 2703 90701 741 7601 431 404193 452116 904251 97607 362 4842 4153750
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov20 379 48520 190 2029 917 3942 634 297878 223635 67184 172365 28790 414546 11334 4174 652 3933 867 857430 732353 8042 983 5132 604189 283172 24812 3604 675
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 208 27253 907 01248 876 4802 058 2665 337 591-2 628 801233 084-101 281-100 076-825 149142 89635 374 45737 097 264-698 542-1 024 266-30 909 436-1 492 754-44 104 310-26 102 3568 828 63310 165 547

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt