Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA410 841 390354 107 378123 457 635121 546 56124 869 40668 466 9495 947 5266 000 5211 215 9216 758 3728 287 86776 683 76473 521 1032 510 527652 13431 714 651704 76956 734 01225 252 90913 567 1819 780 674
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 864 030428 2840428 284428 2840000000000001 435 74601 209 746226 000
  AF11 - Menové zlato1 209 74600000000000000001 209 74601 209 7460
  AF12 - Zvláštne práva čerpania654 284428 2840428 284428 284000000000000226 00000226 000
AF2 - Obeživo a vklady90 359 74282 307 396073 579 11623 380 14050 198 976000008 728 2808 728 28000008 052 3462 962 3473 287 1741 003 369
  AF21 - Obeživo11 586 50011 517 414011 517 41411 517 41400000000000069 086039 66829 418
  AF22 - Prevoditeľné vklady39 991 93737 392 289030 641 7634 866 90725 774 856000006 750 5266 750 52600002 599 648419 7731 411 505768 370
  AF29 - Ostatné vklady38 781 30533 397 693031 419 9396 995 81924 424 120000001 977 7541 977 75400005 383 6122 542 5751 836 001205 581
AF3 - Cenné papiere okrem akcií74 995 87455 198 3795 688 2777 093 06204 820 06501 626 872645 0511 074042 417 04042 409 0907 95000019 797 49510 010 2334 270 5385 476 609
  AF31 - Krátkodobé225 584220 61980 979139 6400123 026016 6140000000004 9654211754 275
  AF32 - Dlhodobé74 770 29054 977 7605 607 2986 953 42204 697 03901 610 258645 0511 074042 417 04042 409 0907 95000019 792 53010 009 8124 270 3635 472 334
AF4 - Úvery/pôžičky100 989 62289 179 65837 023 7128 548 309114 0144 595 68715 0003 677 76028 458117 391014 448 52912 632 3901 815 64849128 456 944702 16411 809 9635 344 0614 221 3392 244 563
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)32 948 20726 565 33613 895 0653 403 82301 580 08615 0001 798 7749 82713607 578 4287 512 31465 8302841 683 2394 7826 382 8713 803 795995 6671 583 409
  AF42 - Dlhodobé68 041 41562 614 32223 128 6485 144 486114 0143 015 60101 878 98518 631117 25506 870 1015 120 0761 749 81820726 773 705697 3825 427 0931 540 2663 225 673661 154
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov77 717 42970 059 76150 712 21914 560 43407 465 6015 842 166303 967450 385498 31404 787 0564 625 8760161 1800537 657 6686 568 115407 093748 106
  AF51 - Majetkové účasti67 784 41864 266 45150 712 2198 767 12307 412 797101 660303 967450 385498 31404 787 05600161 1800533 517 9682 729 648300 254508 971
    AF511 - Kótované akcie4 836 5114 252 2663 340 703911 5640872 85204 83933 87200000000584 245224 99944 057315 189
    AF512 - Nekótované akcie56 730 69954 842 45543 629 8946 425 50505 189 906101 660257 006413 226463 70704 787 0564 625 8760161 180001 888 2441 714 4491 011172 876
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 217 2085 171 7293 741 6221 430 05401 350 039042 1223 28634 607000000531 045 479790 201255 18620 905
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 933 0115 793 31105 793 311052 8045 740 50600000000004 139 7003 838 467106 839239 135
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu52 80452 804052 804052 8040000000000000044 741
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 880 2065 740 50605 740 506005 740 50600000000004 139 7003 838 467106 839194 394
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 14 293 07613 958 045013 924 515015 7780005 680 3398 228 39833 53033 5300000335 031157 685111 96665 380
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 467 0541 132 02301 098 493000001 098 493033 53033 5300000335 031157 685111 96665 380
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 581 7344 581 73404 581 734000004 581 73400000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 244 2888 244 28808 244 288015 7780001128 228 3980000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 364 568854 157223 376585 47966 369503 2151 5966 08002 5235 69642 67742 677002 6223510 411170 66840 68142
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 257 04942 121 69729 810 0502 827 362880 598867 62788 763385 84392 027458 73153 7736 226 6515 049 259686 929490 4633 255 0852 5497 135 35239 79918 64416 605
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 514 51622 452 04220 263 710161 40513136 354017 0633 1144 86101 774 7551 438 926224 311111 518252 17107 062 4741 87527322
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 742 53419 669 6569 546 3402 665 957880 585731 27388 763368 78088 913453 87053 7734 451 8963 610 333462 618378 9443 002 9142 54972 87837 92418 37116 583
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 209 75153 793 28748 216 7952 679 8005 567 847-2 982 461368 328-55 856262 271-687 647207 31934 885 61036 485 815-594 023-1 006 182-31 545 114-443 804-44 023 848-23 244 16110 508 7955 109 687

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt