Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA399 541 197346 592 088122 835 482117 619 50323 141 13168 513 6645 893 8925 726 325931 2445 309 5918 103 65574 800 85171 637 6732 539 305623 87330 646 938689 31552 950 16823 964 41113 518 1187 914 725
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 747 824421 3720421 372421 3720000000000001 326 45201 104 552221 900
  AF11 - Menové zlato1 104 55200000000000000001 104 55201 104 5520
  AF12 - Zvláštne práva čerpania643 272421 3720421 372421 372000000000000221 90000221 900
AF2 - Obeživo a vklady86 992 34279 587 827071 157 34721 657 55749 499 790000008 430 4808 430 48000007 404 5142 739 7273 182 591901 470
  AF21 - Obeživo11 395 79211 331 380011 331 38011 331 38000000000000064 412036 42927 983
  AF22 - Prevoditeľné vklady35 843 49133 856 017027 528 7253 046 00124 482 724000006 327 2926 327 29200001 987 474429 517796 720761 237
  AF29 - Ostatné vklady39 753 05934 400 430032 297 2427 280 17625 017 066000002 103 1882 103 18800005 352 6282 310 2102 349 442112 250
AF3 - Cenné papiere okrem akcií71 879 00153 568 8695 908 2796 704 20704 652 00801 435 373615 7641 061040 956 38340 948 2838 10000018 310 1329 917 6994 439 6823 912 068
  AF31 - Krátkodobé204 788195 38780 201115 0460105 06909 97700014001400009 40046608 790
  AF32 - Dlhodobé71 674 21453 373 4825 828 0786 589 16104 546 93901 425 396615 7641 061040 956 24340 948 2837 96000018 300 7329 917 2334 439 6823 903 277
AF4 - Úvery/pôžičky99 167 50588 315 13936 665 1438 669 112110 6994 763 99726 3063 638 89429 98699 231014 819 31212 983 9401 834 52984327 474 566687 00610 852 3664 501 8004 310 0142 040 552
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)32 109 07026 426 17313 899 2962 912 46001 272 56726 3061 602 59810 988007 904 1977 796 820106 7905871 703 7906 4315 682 8963 166 3871 141 6241 374 885
  AF42 - Dlhodobé67 058 43561 888 96622 765 8475 756 653110 6993 491 43002 036 29618 99799 23106 915 1155 187 1201 727 73925625 770 776680 5755 169 4691 335 4133 168 390665 666
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov77 550 47670 048 84850 836 58414 425 14507 673 7925 769 402295 233208 954477 76504 787 0664 625 8860161 1800537 501 6296 370 512333 415797 702
  AF51 - Majetkové účasti67 809 53464 326 30550 836 5848 702 60307 618 991101 660295 233208 954477 76504 787 06600161 1800533 483 2292 705 310311 448466 471
    AF511 - Kótované akcie4 879 6494 297 2253 325 719971 5060901 89104 71364 90300000000582 424229 09645 363307 965
    AF512 - Nekótované akcie56 762 17554 904 09943 803 1586 313 87505 357 876101 660248 397140 764465 17804 787 0664 625 8860161 180001 858 0761 686 81912 843158 414
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 167 7105 124 9823 707 7071 417 22201 359 225042 1233 28712 587000000531 042 728789 394253 24292
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 740 9425 722 54205 722 542054 8015 667 74200000000004 018 4003 665 20221 968331 231
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu54 80154 801054 801054 801000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 686 1425 667 74205 667 742005 667 74200000000004 018 4003 665 20221 968331 231
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 12 686 85112 335 814012 303 374015 6070004 261 2048 026 56332 44032 4400000351 037214 19396 95639 888
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 428 6921 077 65501 045 215000001 045 215032 44032 4400000351 037214 19396 95639 888
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu3 215 9213 215 92103 215 921000003 215 92100000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 042 2388 042 23808 042 238015 607000688 026 5630000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 504 6101 043 666334 102659 01271 964576 1981 0515 01902 1572 62348 57548 575001 9743460 944149 20241 9760
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky48 012 58741 270 55229 091 3753 279 932879 5391 332 27297 133351 80676 541468 17374 4695 726 5954 568 069696 676461 8503 170 3982 2536 742 03471 2798 9311 146
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 516 83322 854 06720 145 011185 4048164 756016 4551 0163 16902 271 7391 881 735287 453102 551251 91306 662 7651 7493370
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 495 75418 416 4858 946 3643 094 528879 5311 167 51697 133335 35175 525465 00374 4693 454 8552 686 334409 223359 2992 918 4852 25379 26969 5298 5941 146
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 104 54655 719 59150 232 8051 424 0675 412 434-2 265 142217 275-114 6044 605-1 895 76165 26034 145 60435 785 698-493 934-1 146 160-29 646 982-435 904-46 965 542-23 164 51010 783 7053 473 890

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt