Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA392 962 701341 538 191120 521 580116 751 94822 981 61267 639 6685 972 5035 324 0391 224 6045 731 1007 878 42373 531 75170 327 0502 558 333646 36830 043 165689 74851 424 50925 999 48510 682 6627 897 393
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 835 720433 3590433 359433 3590000000000001 402 3610991 581410 780
  AF11 - Menové zlato991 5810000000000000000991 5810991 5810
  AF12 - Zvláštne práva čerpania844 139433 3590433 359433 359000000000000410 78000410 780
AF2 - Obeživo a vklady87 648 49179 962 227071 591 48721 651 60649 939 881000008 370 7408 370 74000007 686 2644 045 0902 945 864299 384
  AF21 - Obeživo11 888 45211 816 456011 816 45611 816 45600000000000071 996040 53531 461
  AF22 - Prevoditeľné vklady34 073 34632 485 139026 225 0471 565 35924 659 688000006 260 0926 260 09200001 588 208465 953928 141194 114
  AF29 - Ostatné vklady41 686 69335 660 632033 549 9848 269 79125 280 193000002 110 6482 110 64800006 026 0603 579 1381 977 18973 809
AF3 - Cenné papiere okrem akcií71 124 67052 574 0305 848 2515 957 11604 197 06501 111 603647 3981 050040 768 66340 758 9239 74000018 550 6409 825 8614 793 2203 889 551
  AF31 - Krátkodobé141 485140 72164 22776 494049 114027 380000000000764674019
  AF32 - Dlhodobé70 983 18552 433 3095 784 0255 880 62104 147 95101 084 223647 3981 050040 768 66340 758 9239 74000018 549 8769 825 1874 793 2203 889 532
AF4 - Úvery/pôžičky93 737 82284 134 40734 717 9748 023 089115 2634 223 77713 565 11130 27388 665013 805 31711 940 0881 864 1381 09126 900 299687 7299 603 4155 865 9291 525 0092 212 477
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)28 389 41923 756 70311 977 3382 914 47601 111 98311 793 0209 472007 114 9447 005 714108 4407901 743 3836 5614 632 7162 467 209984 5801 180 927
  AF42 - Dlhodobé65 348 40460 377 70422 740 6365 108 613115 2633 111 79401 772 09120 80188 66506 690 3724 934 3731 755 69830125 156 915681 1684 970 6993 398 720540 4291 031 550
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov76 932 98069 629 64550 016 44814 825 96807 714 8465 888 458298 881470 416453 36604 787 1764 625 9960161 1800537 303 3365 937 004320 6701 045 661
  AF51 - Majetkové účasti67 213 01963 782 16750 016 4488 978 49007 655 826100 000298 881470 416453 36604 787 17600161 1800533 430 8522 394 798301 621734 433
    AF511 - Kótované akcie3 754 1023 202 4832 274 097928 3860898 79103 49226 10300000000551 620227 94946 581277 090
    AF512 - Nekótované akcie57 030 66355 438 41644 030 1906 621 05005 373 394100 000253 269441 028453 35904 787 1764 625 9960161 180001 592 2471 378 36811213 868
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 428 2535 141 2683 712 1611 429 05401 383 641042 1203 2867000000531 286 985788 481255 029243 475
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 719 9625 847 47805 847 478059 0205 788 45800000000003 872 4843 542 20619 050311 228
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu59 02059 020059 020059 020000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 660 9425 788 45805 788 458005 788 45800000000003 872 4843 542 20619 050311 228
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 12 944 69212 678 340012 644 840015 6830004 782 4477 846 71033 50033 5000000266 351151 25177 57037 530
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 450 7311 184 45701 150 957000001 150 957033 50033 5000000266 274151 17477 57037 530
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu3 631 5683 631 49103 631 491000003 631 4910000000777700
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky7 862 3937 862 39307 862 393015 68300007 846 7100000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 641 5911 108 586229 842821 84477 793734 1741 7993 71901 5252 83454 47454 474002 4260533 005152 56328 2081 550
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky47 096 73541 017 59729 709 0652 454 245703 591814 24182 246344 72576 517404 04728 8795 711 8814 543 329684 455484 0973 140 4401 9666 079 13821 787539460
  AF81 - Obchodný úver a preddavky28 542 18722 484 09220 338 802506 02510161 3100335 7939867 92601 387 562962 487309 727115 349251 70306 058 0951 74300
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 554 54818 533 5059 370 2631 948 220703 581652 93182 2468 93275 531396 12128 8794 324 3193 580 842374 728368 7482 888 7381 96621 04320 044539460
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA991 58153 804 04948 718 7082 667 9545 640 005-2 394 043320 682-134 567473 146-1 202 687-34 58233 145 84134 744 509-283 795-1 314 873-30 341 208-387 246-46 441 449-21 268 8376 052 5325 568 363

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt