Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA390 804 397339 973 747118 925 550114 726 27421 477 31067 696 8765 836 9315 215 3351 136 2785 707 0517 656 49276 442 11373 203 0782 572 422666 61329 247 846631 96450 830 65023 545 43712 256 8299 082 525
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 845 278426 3480426 348426 3480000000000001 418 93001 014 530404 400
  AF11 - Menové zlato1 014 53000000000000000001 014 53001 014 5300
  AF12 - Zvláštne práva čerpania830 748426 3480426 348426 348000000000000404 40000404 400
AF2 - Obeživo a vklady87 288 09279 748 881070 041 70120 143 22949 898 472000009 707 1809 707 18000007 539 2113 728 9152 443 087869 778
  AF21 - Obeživo11 658 83311 594 902011 594 90211 594 90200000000000063 931033 47230 458
  AF22 - Prevoditeľné vklady30 896 02829 281 937023 557 252827 02722 730 224000005 724 6855 724 68500001 614 091500 884435 735677 472
  AF29 - Ostatné vklady44 733 23238 872 042034 889 5487 721 30027 168 248000003 982 4953 982 49500005 861 1893 228 0311 973 879161 848
AF3 - Cenné papiere okrem akcií70 692 34052 593 7755 732 6505 731 02704 211 2260960 638559 12141041 130 09841 130 098000018 098 5659 503 5865 043 6973 505 236
  AF31 - Krátkodobé529 412528 71550 33438 372018 444019 928000440 008440 0080000698556018
  AF32 - Dlhodobé70 162 92852 065 0605 682 3165 692 65504 192 7810940 710559 12141040 690 09040 690 090000018 097 8689 503 0305 043 6973 505 217
AF4 - Úvery/pôžičky93 178 20783 236 60834 457 8597 686 580111 5233 923 93613 524 89232 34293 885014 252 54112 533 0801 719 07139026 210 056629 5729 941 6004 363 7153 357 5412 220 344
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)29 011 91423 620 40111 343 3963 092 98501 262 69311 820 9269 359507 410 0537 382 41327 2503901 768 6045 3645 391 5123 180 907867 3311 343 274
  AF42 - Dlhodobé64 166 29459 616 20623 114 4634 593 595111 5232 661 24301 703 96622 98393 88006 842 4895 150 6681 691 821024 441 452624 2084 550 0881 182 8082 490 210877 069
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov74 433 28767 420 53047 990 80614 642 50507 639 2235 768 652329 161452 042453 42604 787 1664 625 9860161 1800537 012 7575 611 954285 5422 029 300
  AF51 - Majetkové účasti65 121 81661 691 60547 990 8068 913 58007 578 950100 000329 161452 042453 42604 787 16600161 1800533 430 2112 405 368266 5411 672 342
    AF511 - Kótované akcie3 725 9643 126 1522 237 081889 0710859 99203 42725 65200000000599 812206 57640 291352 944
    AF512 - Nekótované akcie54 820 35053 319 17242 103 2276 428 78005 145 208100 000306 847423 306453 41904 787 1664 625 9860161 180001 501 1781 402 4831198 684
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 575 5025 246 2803 650 4981 595 72901 573 750018 8873 0857000000531 329 222796 309226 2391 220 714
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 311 4715 728 92505 728 925060 2735 668 65200000000003 582 5463 206 58519 002356 958
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu60 27360 273060 273060 273000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 251 1975 668 65205 668 652005 668 65200000000003 582 5463 206 58519 002356 958
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 12 830 64912 515 053012 482 423013 2540004 826 6477 642 52232 63032 6300000315 596191 28680 82543 485
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 577 2551 261 65901 229 029000001 229 029032 63032 6300000315 596191 28680 82543 485
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu3 597 6183 597 61803 597 618000003 597 61800000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky7 655 7767 655 77607 655 776013 25400007 642 5220000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 504 8261 045 196208 309766 21686 694670 1542 3833 11801 5242 34367 23567 235003 4306459 630123 49428 1929 539
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky49 031 71742 987 35730 535 9262 949 474709 5161 340 61165 896397 52692 772331 52711 6276 465 2635 106 869853 351505 0433 034 3602 3336 044 36122 4873 414443
  AF81 - Obchodný úver a preddavky29 113 91523 094 15520 952 008171 3509147 477017 6963 1563 01201 719 0701 320 663268 974129 433251 72706 019 7601 74300
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 917 80219 893 2019 583 9182 778 124709 5071 193 13465 896379 83089 616328 51411 6274 746 1933 786 206584 377375 6102 782 6332 33324 60120 7443 414443
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 014 53053 246 73747 006 2913 927 9625 439 311-598 308237 693-196 301335 087-1 207 199-82 32132 657 51034 329 310-424 519-1 247 280-29 894 707-450 320-45 626 416-25 078 7418 423 7816 780 486

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt