Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA387 855 446335 115 639119 622 451111 479 28621 268 98564 192 3745 813 1474 910 4411 202 5376 458 1537 633 64974 877 73571 649 9242 542 000685 81128 520 726615 44252 739 80724 813 37812 301 2858 497 000
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 901 215428 0790428 079428 0790000000000001 473 13601 066 987406 149
  AF11 - Menové zlato1 066 98700000000000000001 066 98701 066 9870
  AF12 - Zvláštne práva čerpania834 228428 0790428 079428 079000000000000406 14900406 149
AF2 - Obeživo a vklady84 995 41876 232 957066 886 45719 841 37747 045 080000009 346 5009 346 50000008 762 4615 353 3922 221 029819 701
  AF21 - Obeživo11 544 18511 472 831011 472 83111 472 83100000000000071 354039 14432 210
  AF22 - Prevoditeľné vklady30 490 36428 741 848022 967 3411 302 50321 664 838000005 774 5075 774 50700001 748 516490 820556 595701 101
  AF29 - Ostatné vklady42 960 86936 018 278032 446 2857 066 04325 380 242000003 571 9933 571 99300006 942 5904 862 5711 625 28986 390
AF3 - Cenné papiere okrem akcií69 994 10351 640 4815 618 6575 670 32404 184 7560894 981590 54740040 351 50140 343 8317 67000018 353 6229 558 5815 274 7763 360 165
  AF31 - Krátkodobé542 267534 04038 01255 994016 211039 783000440 033440 003300008 2271 1111836 713
  AF32 - Dlhodobé69 451 83651 106 4425 580 6445 614 32904 168 5440855 198590 54740039 911 46839 903 8287 64000018 345 3959 557 4705 274 5933 353 452
AF4 - Úvery/pôžičky91 488 26481 580 47534 366 1147 302 460190 3913 647 78013 337 58233 59393 113013 923 40212 200 3211 721 5611 52025 375 607612 8919 907 7894 698 0123 314 5511 895 226
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)28 181 08123 010 13211 146 8402 772 97001 189 83111 572 87410 10915507 372 6007 343 33027 7501 5201 710 8156 9075 170 9492 994 477817 7141 358 758
  AF42 - Dlhodobé63 307 18358 570 34423 219 2754 529 489190 3912 457 94901 764 70823 48392 95806 550 8034 856 9921 693 811023 664 792605 9854 736 8401 703 5352 496 837536 468
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov75 786 98868 775 10749 474 90914 512 97907 471 8315 790 860313 875482 980453 43304 787 1664 625 9860161 1800537 011 8814 790 921315 2231 905 737
  AF51 - Majetkové účasti66 454 54962 990 15249 474 9098 728 02407 377 736100 000313 875482 980453 43304 787 16600161 1800533 464 3972 366 731294 735802 931
    AF511 - Kótované akcie3 751 4163 128 1692 269 382858 7870829 69403 47425 61900000000623 247199 73739 696383 815
    AF512 - Nekótované akcie56 061 16054 558 00543 502 9876 267 85204 967 897100 000292 251454 277453 42604 787 1664 625 9860161 180001 503 1551 402 23511100 909
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 641 9735 303 9793 702 5391 601 38601 580 145018 1503 0857000000531 337 994764 759255 028318 207
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 332 4405 784 95505 784 955094 0955 690 86000000000003 547 4852 424 19020 4881 102 806
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu94 09594 095094 095094 095000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 238 3455 690 86005 690 860005 690 86000000000003 547 4852 424 19020 4881 102 806
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 13 430 06813 102 561013 069 031013 0060005 467 5407 588 48533 53033 5300000327 507201 27580 65845 575
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 605 7251 278 21701 244 687000001 244 687033 53033 5300000327 507201 27580 65845 575
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 222 8524 222 85204 222 852000004 222 85200000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky7 601 4917 601 49107 601 491013 00600007 588 4850000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 478 982975 009172 052720 78885 133621 2763 1592 84101 5626 81779 99679 996002 1649503 973133 42526 1018 705
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky48 780 40742 380 97029 990 7192 889 168724 0051 208 64619 127361 16295 416442 46538 3476 355 6405 019 760812 769523 1113 142 9542 4886 399 43777 7731 96055 743
  AF81 - Obchodný úver a preddavky28 977 42222 711 63220 663 159167 8556143 371017 6563 5923 23001 628 8461 223 914281 775123 157251 77206 265 7901 82900
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov19 802 98519 669 3389 327 5602 721 313723 9991 065 27519 127343 50691 824439 23538 3474 726 7943 795 846530 994399 9542 891 1832 488133 64775 9441 96055 743
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 066 97852 372 80348 559 7473 193 8605 811 900-1 965 96373 923-377 305389 774-495 588-242 88131 628 65133 378 060-391 994-1 357 415-30 607 694-401 760-45 031 793-23 120 7418 339 8796 363 857

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt