Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA383 648 824329 794 589119 501 223109 818 30220 369 93163 002 6235 836 1684 665 1791 154 2316 578 7288 211 44272 145 81069 004 3702 450 259691 18127 724 979604 27553 854 23526 370 97411 412 0859 053 917
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 985 759436 8340436 834436 8340000000000001 548 92501 134 336414 589
  AF11 - Menové zlato1 134 33600000000000000001 134 33601 134 3360
  AF12 - Zvláštne práva čerpania851 423436 8340436 834436 834000000000000414 58900414 589
AF2 - Obeživo a vklady81 656 12572 437 811065 380 06119 587 98845 792 073000007 057 7507 057 75000009 218 3135 259 8511 587 4531 845 281
  AF21 - Obeživo11 191 46211 125 164011 125 16411 125 16400000000000066 298134 38431 914
  AF22 - Prevoditeľné vklady27 801 01025 565 460020 982 003639 83320 342 170000004 583 4574 583 45700002 235 549488 904329 2401 417 405
  AF29 - Ostatné vklady42 663 65335 747 187033 272 8947 822 99125 449 903000002 474 2932 474 29300006 916 4664 770 9461 223 829395 962
AF3 - Cenné papiere okrem akcií72 492 02853 108 7705 801 8045 438 94204 064 6750819 511554 71540041 868 02541 860 3557 67000019 383 25710 563 3055 141 7543 678 198
  AF31 - Krátkodobé548 625527 69544 20843 656013 653030 003000439 831439 8013000020 9293 25954817 122
  AF32 - Dlhodobé71 943 40352 581 0755 757 5965 395 28504 051 0220789 507554 71540041 428 19441 420 5547 64000019 362 32810 560 0465 141 2063 661 076
AF4 - Úvery/pôžičky88 342 79478 753 33034 399 5996 781 678197 2263 355 95553 072 14435 652120 694212 311 18810 593 9931 716 86533024 659 407601 4609 589 4644 723 7503 178 7731 686 941
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)26 491 35921 729 42311 519 4962 686 38201 163 90651 518 6493 30351725 768 6715 736 72131 6203301 748 5686 3064 761 9362 897 756748 0111 116 170
  AF42 - Dlhodobé61 851 43457 023 90722 880 1034 095 296197 2262 192 04901 553 49532 349120 17706 542 5164 857 2711 685 245022 910 838595 1544 827 5271 825 9942 430 762570 771
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov76 473 73269 388 22149 855 40914 745 60307 681 3445 804 816315 162473 966470 31504 787 1564 625 9760161 1800537 085 5115 462 834261 4301 361 247
  AF51 - Majetkové účasti67 132 33063 609 64549 855 4098 967 02807 607 585100 000315 162473 966470 31504 787 15600161 1800533 522 6842 450 873260 960810 851
    AF511 - Kótované akcie3 894 7843 300 3912 404 056896 3360865 51703 69027 12900000000594 393204 15941 122349 112
    AF512 - Nekótované akcie56 573 95454 943 57843 694 8426 461 58005 162 720100 000292 149443 951462 75904 787 1564 625 9760161 180001 630 3761 448 7340181 642
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 663 5925 365 6773 756 5121 609 11201 579 348019 3232 8857 556000000531 297 915797 980219 838280 097
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov9 341 4025 778 57505 778 575073 7595 704 81600000000003 562 8273 011 961470550 396
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu73 75973 759073 759073 759000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov9 267 6435 704 81605 704 816005 704 81600000000003 562 8273 011 961470550 396
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 14 089 93213 802 125013 767 205012 7570005 587 4368 167 01234 92034 9200000287 806164 31075 78447 712
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 568 1841 280 37801 245 458000001 245 458034 92034 9200000287 806164 31075 78447 712
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 341 9784 341 97804 341 978000004 341 97800000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky8 179 7698 179 76908 179 769012 75700008 167 0120000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 989 1231 353 450143 1131 113 000132 084953 67411 5654 70404 0806 89392 75692 756004 5810635 673170 21431 04619 373
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky46 619 33240 514 04729 301 2992 154 98015 7991 142 14519 781453 65989 898396 16337 5355 994 0154 738 620725 724529 6713 060 9922 7626 105 28526 7101 509576
  AF81 - Obchodný úver a preddavky28 427 70722 366 70820 363 334157 0640131 054019 6773 5462 78701 581 2371 283 147216 36081 730265 07306 061 0001 82100
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov18 191 62518 147 3408 937 9651 997 91615 7991 011 09119 781433 98286 352393 37637 5354 412 7783 455 473509 364447 9412 795 9192 76244 28524 8891 509576
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 134 32654 331 30149 172 2292 684 3964 985 757-1 830 703100 631-361 470292 704-554 77552 25134 123 49235 381 777-416 028-842 257-31 244 179-404 637-47 556 032-290 1208 124 2967 710 040

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt