Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA598 387 229497 320 529143 612 561201 184 01064 635 24797 146 1588 290 2875 768 0813 242 0878 522 80113 579 349106 054 526102 700 1012 767 930586 49545 641 439827 993101 066 70055 761 92527 196 58118 108 193
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 255 852411 4000411 400411 4000000000000001 844 45201 463 852380 600
  AF11 - Menové zlato1 463 85200000000000000001 463 85201 463 8520
  AF12 - Zvláštne práva čerpania792 000411 4000411 400411 400000000000000380 60000380 600
AF2 - Obeživo a vklady165 503 296149 515 4040133 411 78463 027 64670 384 1390000016 103 62016 103 620000015 987 89212 660 9102 802 927524 055
  AF21 - Obeživo13 699 19513 624 281013 624 28113 624 28100000000000074 914038 50036 414
  AF22 - Prevoditeľné vklady85 700 70484 386 291070 927 93925 921 50845 006 4310000013 458 35213 458 35200001 314 413153 682817 998342 733
  AF29 - Ostatné vklady66 103 39751 504 832048 859 56423 481 85725 377 708000002 645 2682 645 268000014 598 56512 507 2281 946 429144 908
AF3 - Cenné papiere okrem akcií110 314 45570 778 0804 582 41611 854 40608 930 7550501 5642 422 0870054 341 25854 341 258000039 536 37510 013 31018 399 32511 123 739
  AF31 - Krátkodobé1 107 807677 78222 73639 8680982013 77825 10800615 178615 1780000430 024209 136120220 768
  AF32 - Dlhodobé109 206 64870 100 2984 559 68011 814 53708 929 7720487 7862 396 9790053 726 08053 726 080000039 106 3519 804 17418 399 20610 902 971
AF4 - Úvery/pôžičky140 101 304124 654 15645 934 30911 864 80106 741 14704 958 38157 076108 196022 853 24220 660 8372 191 89051543 182 578819 22615 447 1497 668 4943 739 9174 038 738
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)41 517 45533 426 80915 968 9952 816 5790211 95902 586 03716 2142 369013 401 54113 312 64288 6702291 235 8523 8428 090 6464 469 2501 146 7432 474 654
  AF42 - Dlhodobé98 583 85091 227 34729 965 3149 048 22206 529 18802 372 34440 863105 82709 451 7017 348 1952 103 22028641 946 726815 3847 356 5033 199 2442 593 1751 564 084
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov100 750 12983 906 85258 650 93820 051 13109 642 2748 248 891288 160652 1081 219 69805 204 7365 043 5560161 18074016 843 27714 289 271680 9001 873 104
  AF51 - Majetkové účasti81 957 45675 757 57958 650 93811 901 85809 641 892100 000288 160652 1081 219 69805 204 736405 1800161 1807406 199 8774 793 504493 395912 976
    AF511 - Kótované akcie4 141 2252 719 2781 520 7451 198 53201 198 13200400000000001 421 947677 050151 051593 845
    AF512 - Nekótované akcie70 199 21966 668 21953 086 9698 772 12406 545 314100 000261 347648 1691 217 29404 809 1264 647 9460161 180003 531 0003 156 25253 840320 908
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 617 0126 370 0824 043 2241 931 20201 898 446026 8133 5392 4040395 610395 610007401 246 930960 202288 504-1 777
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov18 792 6738 149 27308 149 27303828 148 891000000000010 643 4009 495 767187 505960 128
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu38238203820382000000000000016 453155 745
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov18 792 2918 148 89108 148 891008 148 891000000000010 643 4009 495 767171 052976 581
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 20 215 38519 902 703019 870 513000006 402 59513 467 91832 19032 1900000312 682171 03285 13956 511
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 650 1761 337 49401 305 304000001 305 304032 19032 1900000312 682171 03285 13956 511
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu5 092 1005 092 10005 092 100000005 092 10000000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky13 473 10913 473 109013 473 109000005 19113 467 9180000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 553 8071 019 472445 276509 68672 749424 1908 745002 1171 88564 51064 5100000534 335458 52919875 608
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky57 693 00047 132 46233 999 6223 210 2891 123 4521 023 65432 65119 976110 815790 194109 5467 454 9706 454 130576 040424 8002 458 8548 72710 560 53810 500 37924 32235 837
  AF81 - Obchodný úver a preddavky34 278 84525 310 38022 651 220238 915113 259018 4448 760198 45102 166 6551 936 239230 4160253 59008 968 4658 963 4464 909110
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov23 414 15521 822 08211 348 4022 971 3741 123 4511 010 39532 6511 532102 055591 743109 5465 288 3154 517 891345 624424 8002 205 2648 7271 592 0731 536 92319 41335 727
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 463 86359 275 59554 940 017768 0823 334 162-4 590 938202 300-1 251 2812 858 344-492 329707 82446 928 65250 090 942-1 317 130-1 845 160-42 498 502-862 653-57 811 743-49 238 930-8 619 01099 891

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt