Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA574 452 255474 984 631144 743 682183 617 51859 971 46587 671 0787 588 2116 495 8852 564 8487 340 25311 985 779101 903 72798 558 6462 649 840695 24143 897 583822 12099 467 62356 404 02711 893 69131 169 906
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania2 414 352418 1360418 136418 1360000000000001 996 21601 608 816387 400
  AF11 - Menové zlato1 608 81600000000000000001 608 81601 608 8160
  AF12 - Zvláštne práva čerpania805 536418 1360418 136418 136000000000000387 40000387 400
AF2 - Obeživo a vklady156 617 435134 214 0310119 102 19156 990 47862 111 7140000015 111 84015 111 840000022 403 40319 263 2682 191 514948 621
  AF21 - Obeživo12 964 65212 883 143012 883 14312 883 14300000000000081 509038 50043 009
  AF22 - Prevoditeľné vklady83 569 12782 135 174069 570 02030 309 44139 260 5800000012 565 15412 565 15400001 433 954151 695509 906772 352
  AF29 - Ostatné vklady60 083 65539 195 715036 649 02813 797 89422 851 134000002 546 6862 546 686000020 887 94119 111 5731 643 108133 260
AF3 - Cenné papiere okrem akcií108 544 15871 598 1446 274 69810 556 05607 641 6810667 4592 246 9160054 767 39054 767 390000036 946 0149 849 3463 651 03923 445 629
  AF31 - Krátkodobé3 655 7413 138 71952 45398 91504 697039 82354 395002 987 3502 987 3500000517 022247 708117269 198
  AF32 - Dlhodobé104 888 41768 459 4256 222 24510 457 14107 636 9840627 6362 192 5200051 780 04051 780 040000036 428 9929 601 6383 650 92223 176 432
AF4 - Úvery/pôžičky135 828 813121 236 79646 397 10212 875 63167 3507 090 50036 3005 513 21955 533112 17855019 863 21117 881 5801 981 01062141 286 363814 48914 592 0176 588 5123 781 0124 222 493
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)39 756 52332 698 23615 735 9124 422 64901 868 15936 3002 500 16315 9991 47855011 198 97911 144 90453 7603151 334 0046 6917 058 2883 387 2271 157 8072 513 253
  AF42 - Dlhodobé96 072 29088 538 56030 661 1898 452 98267 3505 222 34103 013 05639 534110 70008 664 2326 736 6761 927 25030639 952 359807 7987 533 7303 201 2852 623 2051 709 240
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov95 503 73881 963 79059 629 59217 257 66109 090 9007 440 652300 396170 594255 11905 076 4964 915 3160161 18073313 539 94810 907 343573 9812 058 624
  AF51 - Majetkové účasti80 035 85774 622 75959 629 5929 916 63009 090 521100 000300 396170 594255 11905 076 496289 4300161 1807335 413 0984 487 036395 873530 189
    AF511 - Kótované akcie4 665 1853 759 5412 609 3241 150 21701 149 9670025000000000905 644342 653139 032423 959
    AF512 - Nekótované akcie68 097 88864 654 45152 975 6896 891 69606 107 009100 000270 645166 747247 29404 787 0664 625 8860161 180003 443 4373 326 94410 384106 110
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely7 272 7846 208 7674 044 5791 874 71801 833 545029 7513 5977 8250289 430289 430007331 064 017817 439246 458120
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov15 467 8817 341 03107 341 03103797 340 65200000000008 126 8506 420 307178 1081 528 435
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu11 829379037903790000000000011 45011 45037 517-37 517
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov15 456 0527 340 65207 340 652007 340 65200000000008 115 4006 408 857140 5911 565 952
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 18 378 25318 073 853018 045 293000006 111 15011 934 14328 56028 5600000304 400156 24182 85365 306
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 582 7211 278 32101 249 761000001 249 761028 56028 5600000304 400156 24182 85365 306
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 857 7544 857 75404 857 754000004 857 75400000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky11 937 77811 937 778011 937 778000003 63511 934 1430000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 690 6191 095 318464 194570 254120 333444 1313 987001 22058360 87060 8700000595 301555 5361 04738 718
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky55 474 88646 384 56331 978 0964 792 2962 375 1681 292 152107 27214 81191 806860 58550 5026 995 3605 793 090668 830533 4402 611 2137 5989 090 3239 083 7803 4283 115
  AF81 - Obchodný úver a preddavky32 090 70723 167 68020 351 418544 2972521 183011 9971 8239 29202 017 4071 748 901267 676830254 55808 923 0278 920 9511 787289
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov23 384 17923 216 88211 626 6784 247 9992 375 166770 969107 2722 81489 983851 29350 5024 977 9534 044 189401 154532 6102 356 6557 598167 296162 8291 6412 826
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 608 80864 824 52858 449 652838 7723 227 892-4 254 923-187 9242 1712 209 835-998 173839 89443 023 13945 679 932-1 097 730-1 559 063-36 807 215-679 820-63 215 712-52 829 240-22 883 02312 496 551

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt