Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA500 982 669416 816 130135 913 158162 561 33245 412 03980 647 5817 169 9427 916 0962 464 8168 184 36010 766 49776 951 05972 779 7542 409 9501 761 35540 596 211794 36984 166 53935 727 10614 152 38523 797 467
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania1 970 142420 7630420 763420 7630000000000001 549 37901 178 379371 000
  AF11 - Menové zlato1 178 37900000000000000001 178 37901 178 3790
  AF12 - Zvláštne práva čerpania791 763420 7630420 763420 763000000000000371 00000371 000
AF2 - Obeživo a vklady129 988 648113 445 6960102 360 53643 511 75458 848 7820000011 085 16011 085 160000016 542 95211 826 0713 407 653898 934
  AF21 - Obeživo12 449 37012 379 234012 379 23412 379 23400000000000070 136038 50031 636
  AF22 - Prevoditeľné vklady67 616 03264 680 960056 448 65621 884 73934 563 917000008 232 3058 232 30500002 935 071112 0162 033 759789 296
  AF29 - Ostatné vklady49 923 24636 385 501033 532 6469 247 78124 284 865000002 852 8552 852 855000013 537 74511 714 0551 335 39478 002
AF3 - Cenné papiere okrem akcií86 075 14855 553 5004 842 99211 284 59805 989 82803 484 9711 809 7971039 425 91039 416 9708 94000030 521 6488 889 2084 438 47217 193 967
  AF31 - Krátkodobé970 252894 27338 44455 190014 867025 47914 84400800 640800 640000075 97961 093014 886
  AF32 - Dlhodobé85 104 89654 659 2274 804 54911 229 40805 974 96103 459 4931 794 9541038 625 27038 616 3308 94000030 445 6698 828 1154 438 47217 179 081
AF4 - Úvery/pôžičky121 575 081108 712 00143 340 19110 278 92005 901 5191 1004 165 48244 905165 9031016 402 56414 506 8291 895 52021537 898 580791 74612 863 0815 350 1714 367 5593 145 350
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)36 933 17830 761 38315 670 0943 884 45301 654 7331 1002 211 95715 0071 646109 545 1859 484 15460 8202111 654 7486 9026 171 7952 825 2271 339 2982 007 270
  AF42 - Dlhodobé84 641 90377 950 61827 670 0976 394 46604 246 78601 953 52529 899164 25706 857 3795 022 6751 834 700436 243 831784 8446 691 2852 524 9453 028 2611 138 079
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov88 541 92176 787 35054 220 53717 779 69708 673 2327 060 086242 563508 5841 295 23204 787 0764 625 8960161 18004011 754 5719 108 901629 1672 016 503
  AF51 - Majetkové účasti74 374 07369 826 81954 220 53710 819 16608 672 787100 000242 563508 5841 295 23204 787 07600161 1800404 547 2543 461 454346 444739 356
    AF511 - Kótované akcie3 429 9812 395 6141 256 2041 139 41001 088 40001 54111 06538 40400000001 034 367414 03990 117530 211
    AF512 - Nekótované akcie64 078 81061 627 02449 007 4397 832 50905 785 158100 000212 772489 5351 245 04304 787 0764 625 8960161 180002 451 7862 233 5449 158209 085
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely6 865 2825 804 1813 956 8941 847 24601 799 229028 2497 98411 785000000401 061 101813 871247 17060
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov14 167 8486 960 53106 960 53104456 960 08600000000007 207 3175 647 447282 7231 277 147
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu7 66244504450445000000000007 2177 21700
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov14 160 1866 960 08606 960 086006 960 08600000000007 200 1005 640 230282 7231 277 147
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 17 073 63816 740 011016 701 13105 4800006 058 67410 636 97738 88038 8800000333 627172 500101 84159 286
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk1 626 9011 293 27401 254 39405 4800001 248 914038 88038 8800000333 627172 500101 84159 286
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 790 7134 790 71304 790 713000004 790 71300000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky10 656 02410 656 024010 656 0240000019 04710 636 9770000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 1 219 600772 614371 036400 28848 786325 0745 7555 08602 21913 3688080001 2100446 987216 25424 753429
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky54 538 49144 384 19633 138 4013 335 4001 430 736903 666103 00117 994101 530662 332116 1415 211 3903 105 940505 4901 599 9602 696 4212 58310 154 29517 5984 560111 998
  AF81 - Obchodný úver a preddavky33 189 13623 741 67922 227 822169 3923140 225016 5646 8515 74901 091 169789 427185 126116 616253 29709 447 4572 4231 1773 351
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov21 349 35520 642 51710 910 5803 166 0081 430 733763 441103 0011 43094 679656 583116 1414 120 2212 316 513320 3641 483 3442 443 1242 583706 83815 1753 383108 647
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA1 178 38858 408 45754 804 0347 685 4634 465 209-1 110 7171 7621 495 6271 985 978173 912673 69130 975 20932 145 649-1 087 700-82 740-34 411 000-645 248-65 267 795-25 358 424-12 257 35517 819 031

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt