Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA70 515 80868 782 1542 105 74863 440 1717 569 29334 773 3935 174 273390 182483 6275 409 8659 639 5373 236 2352 436 269372 420427 546001 733 6541 519 750139 14774 758
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania000000000000000000000
  AF11 - Menové zlato000000000000000000000
  AF12 - Zvláštne práva čerpania000000000000000000000
AF2 - Obeživo a vklady41 861 47241 861 472041 861 4727 569 29334 292 179000000000000000
  AF21 - Obeživo7 513 7817 513 78107 513 7817 513 7810000000000000000
  AF22 - Prevoditeľné vklady16 808 13216 808 132016 808 13217 06216 791 070000000000000000
  AF29 - Ostatné vklady17 539 55917 539 559017 539 55938 45017 501 109000000000000000
AF3 - Cenné papiere okrem akcií2 669 8611 836 802552 2421 241 5200369 9000390 182481 4370043 04143 0410000833 059619 154139 14774 758
  AF31 - Krátkodobé38 35438 18231 2036 98006 670003100000000017100171
  AF32 - Dlhodobé2 631 5071 798 620521 0391 234 5400363 2300390 182481 1270043 04143 0410000832 887619 154139 14774 586
AF4 - Úvery/pôžičky137 169137 169132 2804 88904 889000000000000000
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)84 42284 42284 422000000000000000000
  AF42 - Dlhodobé52 74752 74747 8584 88904 889000000000000000
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov6 292 3695 391 773119 6465 272 127094 6185 174 273003 2360000000900 596900 59600
  AF51 - Majetkové účasti430 055206 688119 64687 042083 8060003 2360000000223 367223 36700
    AF511 - Kótované akcie278 88855 5216 89048 631048 63100000000000223 367223 36700
    AF512 - Nekótované akcie151 167151 167112 75638 411035 1750003 23600000000000
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely000000000000000000000
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov5 862 3145 185 08505 185 085010 8125 174 2730000000000677 229677 22900
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu10 81210 812010 812010 812000000000000000
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov5 851 5025 174 27305 174 273005 174 2730000000000677 229677 22900
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 14 919 86114 919 861014 919 86106 8090005 277 8049 635 2480000000000
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk428 405428 4050428 40500000428 40500000000000
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu4 848 0534 848 05304 848 053000004 848 05300000000000
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky9 643 4039 643 40309 643 40306 8090001 3469 635 2480000000000
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie 4 9984 99804 99804 998000000000000000
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky4 630 0784 630 0781 301 580135 30300002 190128 8254 2883 193 1942 393 228372 420427 546000000
  AF81 - Obchodný úver a preddavky160 698160 698159 776922000023868400000000000
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov4 469 3804 469 3801 141 804134 38100001 952128 1414 2883 193 1942 393 228372 420427 546000000
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA33 466 53631 732 8821 603 24828 872 7597 563 6171 337 2775 174 273-608 027471 1765 294 9059 639 5371 256 8751 596 419181 306-520 849002 634 2501 519 750139 14774 758

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt