Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2014

(mil. USD)

31. 1. 28. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31. 12.*
I. Vláda: 36 150,9  36 975,3  38 136,4  38 296,5 37 258,5 36 693,3 36 022,6 36 127,6 35 010,2 35 542,8 36 014,5 34 888,5
Krátkodobý dlh  128,2   16,9   15,7  9,3  158,8 63,8  90,5 12,9 118,3 17,1 0,2 56,5
  Nástroje peňažného trhu  2,0   2,1   2,1  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky  0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady  126,2   14,8   13,6  9,3  158,8 63,8  90,5  12,9 118,3 17,1 0,2 56,5
  Ostatné pasíva  0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 36 022,7 36 958,4   38 120,7 38 287,2 37 099,7 36 629,5 35 932,1  36 114,7 34 891,9 35 525,7 36 014,3 34 832,0
  Dlhopisy a zmenky 30 861,5  31 742,8   32 938,7
33 109,1  31 876,0 31 696,7 31 436,2
31 344,5 30 346,3 31 002,5 31 508,8 30 449,6
  Pôžičky 5 148,4  5 202,9   5 169,7
5 166,1  5 212,2 4 921,6 4 835,7  4 760,0 4 536,2 4 514,1 4 496,7 4 374,2
  Hotovosť a vklady  0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva  12,8   12,7   12,3  12,0  11,5 11,2  10,7  10,2 9,4 9,1 8,8 8,2
II. Centrálna banka (NBS): 11 095,3 14 143,3   12 216,6 8 662,4 6 752,8 10 512,8 13 833,6  13 793,2 12 885,1 12 965,4 12 436,9 10 198,4
Krátkodobý dlh 10 885,4  13 934,7   12 007,7 8 453,3 6 543,4 10 303,1 13 623,5  13 583,0 12 674,6 12 754,6 12 225,8 9 987,0
  Nástroje peňažného trhu  0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 5 119,8  7 920,2   6 570,0
4 869,2  2 893,3 4 688,0 7 948,7  7 986,4 7 432,4 7 692,1 7 414,7 6 771,6
  Hotovosť a vklady 5 765,6  6 014,5   5 437,7
3 584,1  3 650,1 5 615,1 5 674,8  5 596,6 5 242,2 5 062,5 4 811,1 3 215,4
  Ostatné pasíva  0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh  209,9   208,6   208,9 209,1 209,4 209,7 210,1 210,2 210,5 210,8 211,1 211,4
  Dlhopisy a zmenky  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky  209,9   208,6   208,9 209,1 209,4 209,7 210,1 210,2 210,5 210,8 211,1 211,4
  Hotovosť a vklady  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Banky: 7 759,9 7 822,7  7 824,9 7 966,8 6 878,8 7 682,7 6 997,7  7 491,2 7 176,3 7 287,5 7 011,0 7 175,9
Krátkodobý dlh 4 036,9  4 020,4   4 126,1 4 346,0 3 244,6 4 010,0 3 451,4 3 993,1 3 653,2 3 796,5 3 038,8 3 152,4
  Nástroje peňažného trhu  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky  522,9   428,3   547,9 454,4 317,0 173,0 47,9 121,9 248,1 264,9 302,0 214,0
  Hotovosť a vklady 3 424,4  3 489,6 

 3 374,1

3 628,6  2 772,6 3 667,2 3 256,2  3 747,5 3 297,9 3 447,2 2 630,5 2 870,6
  Ostatné pasíva  89,6   102,5   204,1 263,0 155,0 169,8 147,3 123,7 107,2 84,4 106,3 67,8
Dlhodobý dlh 3 723,0 3 802,3  3 698,8 3 620,8  3 634,2 3 672,7 3 546,3  3 498,1 3 523,1 3 491,0 3 972,2 4 023,5
  Dlhopisy a zmenky 1 463,1  1 496,1   1 495,3
1 478,8  1 467,9 1 514,3 1 343,8  1 328,0 1 396,5 1 392,2 1 445,2 1 414,7
  Pôžičky 1 542,1  1 598,9   1 542,2
1 473,6  1 442,1 1 496,9 1 501,8  1 482,2 1 472,2 1 447,7 1 593,7 1 660,7
  Hotovosť a vklady  717,8   707,4   661,3 668,4 724,2 661,5 700,7 687,9 654,4 651,1 933,3 948,1
  Ostatné pasíva 0,0
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Ostatné sektory: 15 468,2  15 930,4   14 828,7 14 912,6 15 003,8 15 432,7 14 851,1  14 556,5 13 655,2 13 898,2 14 131,4 13 150,8
Krátkodobý dlh 6 881,9  7 066,5   6 170,2 6 214,9  6 476,6 6 267,4 5 806,9  5 552,2 5 943,7 6 036,7 6 222,9 5 342,4
  Nástroje peňažného trhu  0,3   0,3   0,2 0,2 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,2
  Pôžičky 1 903,6  1 987,1   1 397,4
1 483,1  1 471,7 1 177,6 1 171,2  1 132,1 1 232,7 1 221,3 1 262,2 967,0
  Hotovosť a vklady  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 4 978,0  5 079,0   4 772,6
4 731,6  5 004,8 5 088,9 4 635,7  4 420,1 4 711,0 4 815,4  954,1 4 369,2
  Ostatné pasíva  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 8 586,3  8 863,9   8 658,5 8 697,7 8 527,2 9 165,3 9 044,2  9 004,3 7 711,5 7 861,5  7 908,5 7 808,4
  Dlhopisy a zmenky 3 027,1  3 108,2   3 091,1
3 139,7  3 171,7 3 762,0 3 791,5  3 731,5 3 525,4 3 540,8 3 523,6 3 500,6
  Pôžičky 5 519,5  5 715,7   5 527,8
5 517,8  5 318,4 5 365,5 5 215,6  5 236,0 4 151,3 4 286,9 4 351,0 4 277,0
  Hotovosť a vklady  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery  39,7   40,0   39,6 40,2 37,1 37,8 37,1 36,8 34,8 33,8 33,9 30,8
  Ostatné pasíva  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 17 927,8 18 271,9   17 834,1 17 882,1 17 631,0 18 161,6 17 806,4  17 216,8 16 705,9 16 567,9 16 222,0 14 993,4
z toho: krátkodobý dlh 7 106,3  7 233,5   6 640,8
6 678,6  6 553,1 6 627,5 6 339,0   5 989,0 6 331,4 6 362,2 6 133,2 5 670,8
            dlhodobý dlh 10 821,5  11 038,4   11 193,3
11 203,5  11 077,9 11 534,1 11 467,4   11 227,8 10 374,5 10 205,7 10 088,8 9 322,6
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí  533,9   543,2   44,1 51,4 48,3  52,8 46,8   51,4 49,8 55,8 55,0 58,4
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 17 394,0  17 728,7   17 790,0
17 830,7  17 582,8 18 108,7 17 759,6   17 165,4 16 656,2 16 512,1 16 167,0 14 934,9
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 88 402,1 93 143,5  90 840,7 87 720,4  83 524,9 88 483,1 89 511,4 89 185,3 85 432,7 86 261,8 85 815,8 80 407,0

* Predbežný údaj