Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2013

(mil. USD)

  31. 1. 28. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31. 12.*
I. Vláda: 26 831,9 29 793,8 29 123,8 30 888,0 32 004,1 32 118,6  33 122,8  32 759,9  33 522,9  33 190,2  33 663,1 34 066,2 
Krátkodobý dlh 443,4 338,1 344,1 107,8 3,3  16,9   145,9   114,3   63,7   175,3  208,9  44,6 
  Nástroje peňažného trhu 342,7 332,2 324,0 0,0 2,0 2,0   2,0   2,0   2,0   2,0 2,0 2,1  
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Hotovosť a vklady 100,7 6,0 20,1 107,8 1,3 14,9   143,9   112,3   61,7   173,2 206,9 42,5  
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
Dlhodobý dlh 26 388,5 29 455,7 28 779,7 30 780,2 32 000,8 32 101,7  32 976,9  32 645,6  33 459,2  33 014,9  33 454,2 34 021,6 
  Dlhopisy a zmenky 22 139,5 25 308,2 24 752,7 26 677,1 27 713,2 27 691,5   28 200,5   27 904,8   28 627,6   28 135,8 28 534,8 28 792,7  
  Pôžičky 4 232,4 4 131,7 4 011,9 4 088,0 4 272,9 4 395,7   4 761,9   4 726,6   4 817,5   4 865,2 4 905,8 5 215,5  
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Ostatné pasíva 16,6 15,8 15,1 15,1 14,7 14,5   14,5   14,2   14,1   13,9 13,6 13,4  
II. Centrálna banka (NBS): 13 087,2 12 909,4 12 696,8 12 989,7 13 560,7 13 342,5  13 732,5  13 742,7  13 607,5  13 756,8  13 630,0 8 786,4 
Krátkodobý dlh 12 882,1 12 704,1 12 491,2 12 783,8 13 354,6 13 136,1  13 525,8  13 535,7  13 400,2  13 549,3  13 422,2 8 578,3 
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Pôžičky 8 569,8 8 287,4 8 061,8 8 246,2 8 238,8 8 201,9   8 116,1   8 086,1   8 132,3   8 161,3 8 064,5 4 981,6  
  Hotovosť a vklady 4 312,3 4 416,7 4 429,4 4 537,6 5 115,8 4 934,2   5 409,7   5 449,6   5 267,9   5 388,1 5 357,7 3 596,7  
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
Dlhodobý dlh 205,1 205,3 205,6 205,9 206,1  206,4   206,7   207,0   207,3   207,5  207,8  208,1 
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Pôžičky 205,1 205,3 205,6 205,9 206,1 206,4   206,7   207,0   207,3   207,5 207,8 208,1  
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
III. Banky: 5 882,7 6 810,0 5 722,1 5 845,7 5 856,6 6 538,4  6 577,5  5 990,0  6 684,6  6 325,6  7 139,5 6 661,3 
Krátkodobý dlh 2 809,6 3 915,0 2 727,0 2 928,7 2 953,0 3 445,1  3 508,1  2 855,0  3 401,7  3 077,5  3 750,1 2 997,3 
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Pôžičky 259,8 260,7 221,3 143,5 106,0 256,1   165,0   121,5   193,3   76,5 450,7 417,3  
  Hotovosť a vklady 2 488,7 3 587,5 2 417,3 2 576,2 2 721,5 3 059,8   3 239,2   2 618,5   3 061,6   2 874,8 3 199,4 2 504,6  
  Ostatné pasíva 61,1 66,8 88,4 209,0 125,5 129,2   103,9   115,0   146,8   126,2 100,0 75,4  
Dlhodobý dlh 3 073,1 2 895,0 2 995,1 2 917,0 2 903,6 3 093,3  3 069,4  3 135,0  3 282,9  3 248,1  3 389,4 3 664,0 
  Dlhopisy a zmenky 1 393,6 1 342,0 1 362,5 1 322,5 1 315,9 1 344,5   1 368,0   1 417,2   1 489,7   1 472,4 1 463,5 1 486,1  
  Pôžičky 1 474,0 1 444,8 1 398,7 1 359,0 1 352,5 1 451,5   1 473,7   1 488,1   1 563,7   1 544,0 1 557,6 1 560,7  
  Hotovosť a vklady 251,4 151,4 276,7 277,5 276,2 271,7   274,0   275,9   277,7   280,3 414,3 666,2  
  Ostatné pasíva -45,9 -43,2 -42,8 -42,0 -41,0 25,6   -46,3   -46,2   -48,2   -48,7 -46,0 -49,0  
IV. Ostatné sektory: 10 315,6 9 838,2 10 358,6 10 705,4 10 882,3 11 178,7  11 015,2  10 778,5  11 562,0  11 734,4  12 525,6 14 934,0 
Krátkodobý dlh 5 127,5 4 824,3 5 246,5 5 518,4 5 717,7 5 926,7  5 614,7  5 364,5  6 075,6  6 260,1  6 196,1 6 451,9 
  Nástroje peňažného trhu 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0   3,0   0,3   0,4   0,4 0,4 0,3  
  Pôžičky 836,9 790,0 782,4 834,4 851,9 890,3   842,6   813,6   889,8   1044,3 925,7 1 417,2  
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Obchodné úvery 4 287,7 4 031,5 4 461,3 4 681,1 4 862,9 5 033,4   4 769,1   4 550,6   5 185,4   5 215,5 5 270,0 5 034,4  
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
Dlhodobý dlh 5 188,1 5 013,9 5 112,1 5 187,0 5 164,6 5 252,0  5 400,5  5 414,0  5 486,4  5 474,2  6 329,5 8 482,1 
  Dlhopisy a zmenky 89,4 88,6 81,8 84,7 84,7 211,6   215,3   220,4   218,1   216,6 1 057,2 3 088,6  
  Pôžičky 5 071,5 4 899,3 5 005,1 5 077,4 5 055,7 5 016,1   5 163,9   5 172,3   5 247,3   5 236,1 5 250,5 5 353,1  
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
  Obchodné úvery 27,2 26,0 25,2 24,9 24,2 24,3   21,3   21,3   21,0   21,6 21,8 40,4  
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 16 672,0 16 100,9 15 884,6 16 269,3 16 312,2 16 017,9  16 648,4  16 660,0  18 315,1  18 542,9  18 296,4 17 862,9 
z toho: krátkodobý dlh 7 164,4 6 856,6 6 723,9 6 816,0 6 873,6 6 471,9   6 760,6   6 711,1   7 118,3   7 166,5 6 973,4 6 934,7  
            dlhodobý dlh 9 507,6 9 244,3 9 160,7 9 453,3 9 438,6 9 546,0   9 887,8   9 948,9   11 196,8   11 376,4 11 323,0 10 928,2  
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 843,0 827,5 818,7 680,6 693,6 701,6   715,6   718,1   736,6   748,2 737,1 740,3  
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 15 829,1 15 273,4 15 066,0 15 588,7 15 618,6 15 316,3   15 932,8   15 941,8   17 578,6   17 794,8 17 559,2 17 122,6  
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 72 789,4 75 452,3 73 785,9 76 698,1 78 615,9 79 196,1  81 096,4  79 931,1  83 692,1  83 549,9  85 254,6 82 310,8 

* Predbežný údaj