Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2012

(mil. USD)

  31. 1. 29. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31. 12.*
I. Vláda: 17 010,4 17 678,4 19 754,4 20 870,6 20 744,2 21 562,0 22 077,8 23 245,1 23 551,5 23 892,4 25 577,8 26 229,4
Krátkodobý dlh 235,7 276,4 409,6 443,8 641,7 700,8 488,2 509,7 530,5 534,7 549,5 546,5
  Nástroje peňažného trhu 235,7 276,4 406,8 439,2 638,0 698,5 484,8 496,2 526,0 528,9 528,8 537,5
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 2,8 4,6 3,7 2,3 3,4 13,5 4,5 5,8 20,7 9,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 16 774,7 17 402,0 19 344,8 20 426,8 20 102,5 20 861,2 21 589,6 22 735,4 23 021,0 23 357,7 25 028,3 25 682,9
  Dlhopisy a zmenky 14 935,8 15 553,3 16 692,9 17 316,0 17 052,4 17 754,4 18 152,2 19 229,5 19 452,4 19 775,2 21 450,9 21 566,9
  Pôžičky 1 838,9 1 848,7 2 632,4 3 091,8 3 032,5 3 089,3 3 420,6 3 489,0 3 551,5 3 565,7 3 560,9 4 099,5
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 19,5 19,0 17,6 17,5 16,8 16,9 17,1 16,8 16,5 16,5
II. Centrálna banka (NBS): 20 747,1 20 417,1 19 159,0 18 417,6 16 251,0 15 381,0 13 249,0 12 154,5 11 276,1 12 407,4 11 399,0 12 750,8
Krátkodobý dlh 20 545,1 20 214,9 18 956,5 18 214,9 16 048,0 15 177,8 13 045,5 11 950,7 11 072,1 12 203,2 11 194,5 12 545,9
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 5 497,7 6 052,3 7 704,7 8 126,1 8 484,8 8 085,5 7 538,2 7 991,6 7 810,2 8 081,8 8 158,8 8 316,8
  Hotovosť a vklady 15 047,4 14 162,6 11 251,8 10 088,8 7 563,2 7 092,3 5 507,3 3 959,1 3 261,9 4 121,4 3 035,7 4 229,1
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 202,0 202,2 202,5 202,7 203,0 203,2 203,5 203,8 204,0 204,2 204,5 204,9
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 202,0 202,2 202,5 202,7 203,0 203,2 203,5 203,8 204,0 204,2 204,5 204,9
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Banky: 7 494,4 7 709,5 7 169,6 6 958,1 6 278,5 5 713,0 6 433,7 5 888,3 5 826,3 5 416,8 5 646,4 4 931,1
Krátkodobý dlh 3 940,7 4 175,0 3 848,7 3 566,0 3 134,9 2 478,3 3 221,6 2 567,3 2 545,0 2 148,2 2 408,0 1 965,3
  Nástroje peňažného trhu 79,1 80,1 79,9 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 71,8 282,2 116,6 193,2 175,5 116,3 160,3 164,4 89,7 251,5 266,2 190,0
  Hotovosť a vklady 3 707,6 3 723,4 3 444,8 3 022,6 2 723,6 2 296,9 2 997,1 2 341,9 2 389,7 1 806,4 2 079,7 1 726,6
  Ostatné pasíva 82,2 89,3 207,4 270,9 235,8 65,1 64,2 61,0 65,6 90,3 62,1 48,7
Dlhodobý dlh 3 553,7 3 534,5 3 320,9 3 392,1 3 143,6 3 234,7 3 212,1 3 321,0 3 281,3 3 268,6 3 238,4 2 965,8
  Dlhopisy a zmenky 1 579,5 1 493,8 1 462,3 1 545,0 1 417,2 1 482,1 1 454,1 1 502,3 1 536,9 1 525,8 1 537,4 1 285,1
  Pôžičky 1 731,7 1 800,7 1 703,0 1 688,7 1 582,9 1 586,6 1 589,4 1 632,7 1 556,1 1 550,8 1 506,9 1 474,8
  Hotovosť a vklady 370,8 359,6 257,6 239,8 222,9 235,6 225,8 232,2 236,4 238,9 238,0 244,7
  Ostatné pasíva -128,3 -119,6 -102,0 -81,4 -79,4 -69,6 -57,2 -46,2 -48,1 -46,9 -43,9 -38,8
IV. Ostatné sektory: 9 995,1 10 973,5 10 831,5 10 969,6 10 237,5 10 386,5 10 076,0 10 525,3 11 080,5 10 844,0 10 825,6 10 770,5
Krátkodobý dlh 4 882,2 5 729,3 5 503,0 5 666,9 5 479,6 5 610,4 5 391,7 5 558,5 6 008,9 5 682,2 5 701,7 5 726,2
  Nástroje peňažného trhu 5,9 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 3,3 3,3 3,2 3,0
  Pôžičky 1 156,4 1 133,4 1 112,4 1 075,3 1 045,1 1 026,8 952,5 965,7 1 104,8 961,8 959,4 888,8
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 3 719,9 4 592,6 4 387,4 4 588,4 4 431,5 4 580,7 4 436,3 4 590,0 4 900,8 4 717,1 4 739,1 4 834,4
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 5 112,9 5 244,2 5 328,5 5 302,7 4 757,9 4 776,1 4 684,3 4 966,8 5 071,6 5 161,8 5 123,9 5 044,3
  Dlhopisy a zmenky 65,7 93,4 96,7 127,8 83,0 82,3 82,3 85,8 86,9 86,9 87,5 90,6
  Pôžičky 5 029,7 5 136,2 5 217,3 5 161,7 4 662,5 4 681,2 4 589,8 4 868,5 4 972,6 5 054,8 5 018,5 4 937,4
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 17,5 14,6 14,5 13,2 12,4 12,6 12,2 12,5 12,1 20,1 17,9 16,3
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 15 172,5 15 666,7 15 521,8 14 802,1 14 027,8 14 663,6 14 494,5 14 919,9 15 367,9 15 812,7 15 844,8 16 242,4
z toho: krátkodobý dlh 6 924,5 7 000,3 6 986,0 6 349,6 6 479,2 6 613,5 6 535,3 6 629,3 6 742,6 7 097,9 7 083,3 7 346,5
            dlhodobý dlh 8 248,0 8 666,4 8 535,9 8 452,5 7 548,5 8 050,1 7 959,2 8 290,7 8 625,3 8 714,8 8 761,5 8 895,9
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 338,4 346,0 342,5 340,9 493,7 505,4 494,5 511,7 548,1 534,6 573,6 819,8
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 14 834,1 15 320,7 15 179,3 14 461,2 13 534,1 14 158,2 14 000,0 14 408,2 14 819,8 15 278,1 15 271,2 15 422,6
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 70 419,5 72 445,2 72 436,3 72 018,0 67 539,0 67 706,1 66 331,0 66 733,1 67 102,3 68 373,3 69 293,6 70 924,2

* Predbežný údaj