Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2011

(mil. USD)

  31. 1. 28. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31.12.*
I. Vláda: 15 099,5 16 138,1 16 631,0 18 174,7 17 692,6 17 731,6 17 621,1 17 624,1 16 513,7 17 645,4 15 911,0 15 651,0
Krátkodobý dlh 98,0 140,4 144,3 154,1 149,3 150,3 149,7 117,5 110,0 114,4 111,1 336,4
  Nástroje peňažného trhu 98,0 140,4 144,3 154,1 149,3 150,3 149,7 117,5 110,0 114,4 111,1 336,4
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 15 001,5 15 997,7 16 486,7 18 020,6 17 543,3 17 581,3 17 471,4 17 506,6 16 403,7 17 531,0 15 799,9 15 314,6
  Dlhopisy a zmenky 13 330,4 14 376,8 14 856,8 16 318,4 15 893,6 15 923,0 15 830,3 15 900,3 14 924,3 16 002,3 14 330,2 13 508,3
  Pôžičky 1 671,1 1 620,9 1 629,9 1 702,3 1 649,7 1 658,3 1 641,1 1 606,3 1 479,4 1 528,7 1 469,7 1 806,3
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 19 646,2 19 607,8 20 377,3 21 817,3 21 067,1 21 590,6 19 997,7 20 716,8 19 581,6 20 850,3 20 434,9 20 622,7
Krátkodobý dlh 19 447,4 19 408,7 20 166,6 21 601,5 20 851,3 21 374,8 19 781,9 20 501,0 19 365,8 20 634,5 20 219,1 20 421,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 1 944,5 2 651,6 3 369,2 3 804,6 4 210,2 742,6 3 491,6 6 295,9 4 285,2 5 163,3 4 311,1 2 345,1
  Hotovosť a vklady 17 502,9 16 757,1 16 797,4 17 796,9 16 641,1 20 632,2 16 290,3 14 205,1 15 080,6 15 471,2 15 908,0 18 075,9
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 198,8 199,1 210,7 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 201,7
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 198,8 199,1 210,7 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 215,8 201,7
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Banky: 9 544,2 9 890,4 9 467,8 9 229,7 9 565,6 9 894,1 10 075,6 10 738,6 9 757,5 9 918,8 9 427,6 7 135,4
Krátkodobý dlh 5 318,4 5 656,5 5 301,3 5 327,6 5 683,5 6 085,9 6 399,2 6 861,1 6 118,1 5 936,1 5 692,8 3 731,1
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 77,2
  Pôžičky 1 337,7 1 474,6 1 486,2 1 695,4 1 584,5 1 445,6 1 358,7 1 429,0 1 205,0 902,9 810,4 97,2
  Hotovosť a vklady 3 879,1 4 022,9 3 621,5 3 405,0 3 761,5 4 460,2 4 849,3 5 218,0 4 723,2 4 795,3 4 554,9 3 494,3
  Ostatné pasíva 101,6 159,0 193,6 227,2 337,5 180,1 191,2 214,1 189,9 237,9 247,4 62,4
Dlhodobý dlh 4 225,8 4 233,9 4 166,5 3 902,1 3 882,1 3 808,2 3 676,4 3 877,5 3 639,4 3 982,7 3 734,8 3 404,3
  Dlhopisy a zmenky 1 965,1 2 022,5 2 074,1 2 116,4 2 142,1 2 058,1 1 882,5 1 848,2 1 755,9 1 897,0 1 694,2 1 508,7
  Pôžičky 1 702,5 1 669,6 1 513,9 1 505,3 1 476,9 1 490,4 1 499,0 1 753,7 1 660,2 1 858,8 1 858,0 1 660,1
  Hotovosť a vklady 676,2 667,4 725,7 474,3 457,7 470,4 497,0 462,7 401,3 423,1 384,4 365,3
  Ostatné pasíva -118,0 -125,6 -147,2 -193,9 -194,6 -210,7 -202,1 -187,1 -178,0 -196,2 -201,8 -129,8
IV. Ostatné sektory: 10 672,1 10 705,8 11 179,1 11 538,1 11 452,1 11 676,5 11 063,6 10 988,9 11 173,6 11 399,4 11 080,2 10 045,5
Krátkodobý dlh 5 770,0 5 941,3 6 447,7 6 539,2 6 568,3 6 556,9 6 001,5 5 813,4 5 830,3 6 021,7 6 027,3 5 278,0
  Nástroje peňažného trhu 4,9 5,0 5,3 5,6 5,3 5,4 6,3 9,3 21,0 6,4 6,1 5,7
  Pôžičky 1 263,7 1 175,3 1 274,2 1 333,2 1 392,6 1 401,5 1 228,1 1 234,5 1 095,3 1 210,8 1 098,6 1 172,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 4 501,4 4 761,0 5 168,2 5 200,5 5 170,4 5 150,0 4 767,1 4 569,6 4 714,0 4 804,5 4 922,6 4 100,3
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 4 902,1 4 764,5 4 731,4 4 998,9 4 883,8 5 119,6 5 062,1 5 175,5 5 343,3 5 377,7 5 052,9 4 767,5
  Dlhopisy a zmenky 239,5 242,3 80,1 84,1 81,7 81,5 64,2 61,0 60,1 64,3 64,4 83,7
  Pôžičky 4 634,2 4 494,0 4 627,6 4 888,3 4 776,5 5 012,7 4 972,8 5 087,0 5 258,0 5 283,2 4 962,8 4 662,7
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 28,4 28,2 23,7 26,5 25,6 25,4 25,1 27,5 25,2 30,2 25,7 21,1
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 14 437,2 14 476,7 15 711,8 15 928,8 15 222,8 15 232,3 14 793,8 15 232,8 14 760,1 15 501,9 15 240,9 15 036,8
z toho: krátkodobý dlh 6 362,9 6 256,9 7 005,3 6 892,5 6 426,9 6 568,2 6 288,1 6 569,2 6 582,6 6 998,4 7 025,2 6 885,2
            dlhodobý dlh 8 074,3 8 219,7 8 706,4 9 036,3 8 795,9 8 664,0 8 505,7 8 663,7 8 177,5 8 503,5 8 215,7 8 151,6
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 342,5 347,8 359,7 366,6 343,8 51,5 51,9 58,0 52,2 53,1 52,2 329,8
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 14 094,7 14 128,9 15 352,1 15 562,2 14 879,0 15 180,8 14 741,9 15 174,8 14 707,9 15 448,8 15 188,7 14 707,0
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 69 399,2 70 818,8 73 367,0 76 688,7 75 000,2 76 125,1 73 551,8 75 301,2 71 786,5 75 315,8 72 094,6 68 491,4

* Predbežný údaj.