Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2010

(mil. USD)

  31. 1. 28. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31. 12.*
I. Vláda: 11 343,4 10 768,2 10 836,0 10 904,9 9 982,1 10 080,6 10 587,4 10 427,9 11 580,7 13 321,2 12 642,3 13 193,6
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 203,7 0,0 0,0 96,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 203,7 0,0 0,0 96,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 11 343,4 10 768,2 10 836,0 10 904,9 9 982,1 10 050,6 10 587,4 10 427,9 11 377,0 13 321,2 12 642,3 13 097,6
  Dlhopisy a zmenky 10 049,8 9 499,8 9 606,3 9 690,1 8 849,0 8 922,4 9 394,8 9 291,0 10 187,5 12 111,8 11 505,3 11 930,3
  Pôžičky 1 293,6 1 268,4 1 229,7 1 214,8 1 133,1 1 128,2 1 192,6 1 136,9 1 189,5 1 209,4 1 137,0 1 167,3
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 21 190,8 21 529,3 20 277,8 19 609,1 19 109,9 19 298,4 18 955,2 18 751,0 20 578,5 19 392,7 19 353,1 19 764,1
Krátkodobý dlh 20 995,1 21 333,3 20 081,5 19 412,7 18 913,2 19 101,4 18 758,0 18 553,6 20 380,7 19 194,7 19 154,9 19 565,5
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 561,6 553,8 564,0 554,3 590,9 640,5 604,9 588,1 642,4 1 200,6 1 784,5 1 770,5
  Hotovosť a vklady 20 433,5 20 779,5 19 517,5 18 858,4 18 322,3 18 460,9 18 153,1 17 965,5 19 738,3 17 994,1 17 370,4 17 795,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 195,7 196,0 196,3 196,4 196,7 196,9 197,2 197,4 197,8 198,0 198,2 198,6
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 195,7 196,0 196,3 196,4 196,7 196,9 197,2 197,4 197,8 198,0 198,2 198,6
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Banky: 7 660,8 7 265,6 7 614,9 8 016,7 6 758,1 7 049,1 8 310,4 8 120,7 9 569,0 9 702,3 8 806,3 8 360,5
Krátkodobý dlh 3 831,6 3 616,1 3 903,2 4 094,0 3 354,3 3 679,2 4 771,1 4 823,8 5 784,2 5 848,4 5 129,5 4 466,7
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 150,3 84,1 287,8 157,1 102,3 142,5 194,4 183,0 208,1 241,0 299,5 542,8
  Hotovosť a vklady 3 583,8 3 407,7 3 514,0 3 807,7 3 011,2 3 428,4 4 435,6 4 524,0 5 485,7 5 515,1 4 749,5 3 857,1
  Ostatné pasíva 97,5 124,3 101,4 129,2 240,8 108,4 141,1 116,8 90,3 92,3 80,5 66,8
Dlhodobý dlh 3 829,2 3 649,5 3 711,7 3 922,7 3 403,8 3 369,9 3 539,3 3 296,9 3 784,9 3 853,9 3 676,8 3 893,8
  Dlhopisy a zmenky 1 839,6 1 722,6 1 750,7 1 999,5 1 588,8 1 585,7 1 650,8 1 482,9 1 862,0 1 896,9 1 761,9 1 916,8
  Pôžičky 1 565,2 1 526,5 1 536,7 1 514,2 1 399,7 1 399,6 1 514,9 1 430,8 1 531,2 1 553,4 1 570,4 1 630,0
  Hotovosť a vklady 482,4 464,6 472,8 478,0 465,5 461,1 435,9 462,7 491,7 500,2 476,8 479,2
  Ostatné pasíva - 58,0 - 64,2 - 48,5 - 69,0 - 50,2 - 76,6 - 62,3 - 79,5 - 100,0 - 96,6 - 132,3 - 132,2
IV. Ostatné sektory: 9 804,6 9 688,9 9 555,4 9 537,5 8 800,7 9 028,8 9 745,2 9 550,2 10 624,1 11 627,0 10 813,7 10 721,8
Krátkodobý dlh 4 896,7 4 941,8 4 929,6 4 956,4 4 603,5 4 851,8 5 087,3 4 951,9 5 670,9 6 541,0 6 000,0 5 807,3
  Nástroje peňažného trhu 5,2 5,1 4,8 4,8 4,4 4,4 4,7 4,6 4,9 5,0 4,7 4,8
  Pôžičky 809,2 843,0 794,6 804,5 724,7 716,4 739,1 737,6 843,4 1 427,0 1 391,3 1 268,9
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 4 082,3 4 093,7 4 130,2 4 147,1 3 874,4 4 131,1 4 343,5 4 209,7 4 822,5 5 109,0 4 604,0 4 533,6
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 4 907,9 4 747,1 4 625,8 4 581,1 4 197,2 4 177,0 4 658,0 4 598,3 4 953,2 5 086,0 4 813,7 4 914,5
  Dlhopisy a zmenky 128,9 124,9 122,8 121,6 111,4 110,4 116,9 111,7 119,7 121,8 225,8 233,4
  Pôžičky 4 739,9 4 586,3 4 466,9 4 431,5 4 059,9 4 040,0 4 512,8 4 459,3 4 804,2 4 933,1 4 559,4 4 650,4
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 39,1 35,9 36,1 28,0 25,9 26,5 28,3 27,3 29,4 31,1 28,5 30,7
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 13 992,8 13 640,7 14 120,4 13 979,2 13 010,2 13 331,2 13 796,7 13 273,5 14 332,9 14 095,6 13 380,1 13 783,9
z toho: krátkodobý dlh 6 732,8 6 596,5 6 814,7 6 759,5 6 341,0 6 703,9 6 736,4 6 575,6 6 998,3 6 564,7 6 242,3 6 333,8
            dlhodobý dlh 7 259,9 7 044,2 7 305,7 7 219,7 6 669,1 6 627,3 7 060,3 6 697,9 7 334,6 7 530,8 7 137,9 7 450,1
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 331,4 323,0 426,7 425,7 401,8 400,6 435,5 433,9 370,9 377,2 369,0 350,5
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 13 661,4 13 317,7 13 693,7 13 553,5 12 608,4 12 930,6 13 361,2 12 839,6 13 962,0 13 718,4 13 011,1 13 433,4
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 63 992,4 62 892,7 62 404,5 62 047,4 57 661,0 58 788,0 61 395,0 60 123,3 66 685,2 68 138,8 64 995,5 65 823,9

* Predbežný údaj.